Medine döneminde inmiştir. 14 âyettir. Sûre, adını 4. âyette geçen “saff” kelimesinden almıştır. Saff, sıra, dizi demektir.


سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾


SAFF SURESİ 1. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

sebbeha li allâhi fî es semâvâti ve mâ fî el ardı ve huve el azîzu el hakîmu
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
sebbeha tesbih etti
li allâhi Allah'ı
şey, ne varsa, var olanlar
fî es semâvâti semalarda, göklerde
ve mâ ve şey, ne varsa, var olanlar
fî el ardı arzda, yeryüzünde, yerde
ve huve ve o
el azîzu azîz
el hakîmu hüküm ve hikmet sahibi

Göklerde ve yerde olanlar, Allah’ı tesbih etti (ve etmekte). Ve O; Azîz’dir, Hakîm’dir.

SAFF SURESİ 1. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet İşleri

Tenzîh eder Allah'ı, ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve odur üstün, hüküm ve hikmet sâhibi.

Abdulbaki Gölpınarlı

Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir.

Adem Uğur

Semâlarda ve arzda her ne varsa (Esmâ'sıyla onları açığa çıkaranın yaratma amacına göre yerine getirdikleri işlevleriyle) Allâh'ı tespih etmektedir! "HÛ"; Aziyz'dir, Hakiym'dir.

Ahmed Hulusi

Göklerdeki varlıkların ve imkânların ve yerdeki varlıkların ve imkânların tamamı Allah’ın koyduğu düzen içinde görevlerini yaparak Allah’ı tesbih ve zikrediyorlar. O kudretlidir, hikmet sahibi ve hükümrandır.

Ahmet Tekin

Göklerde ne varsa, yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir. O, yücedir, hikmet sahibidir.

Ahmet Varol

Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ali Bulaç

Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allah’ı tesbîh etmekte... O, Azîz’dir, Hakîm’dir.

Ali Fikri Yavuz

Goklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'i tesbih ederler. O, gucludur, Hakim'dir.

Bekir Sadak

Göktekiler de, yerdekiler de Allah'ı tesbîh ederler. O, çok üstündür, çok güçlüdür, hikmet sahibidir.

Celal Yıldırım

Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. O, güçlüdür, Hakim'dir.

Diyanet İşleri (eski)

Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir.

Diyanet Vakfi

Göklerde ve yerde olanlar ALLAH'ı yüceltir. O, Üstündür, Bilgedir.

Edip Yüksel

Tesbih etmekte Allah için Göklerdeki ve Yerdeki, o öyle azîz öyle hakîm

Elmalılı Hamdi Yazır

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah için tesbih etmektedir. O, öyle üstündür, öyle hikmet sahibidir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allah'ı tesbih etmiştir. O üstündür, hikmet sahibidir.

Seyyid Kutub

Göklerde ve yerde olanların tümü Tanrı'yı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Gültekin Onan

Göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsi) Allâhı tesbîh (ve tenzîh) etmekdedir. O, gaalib-i mutlakdır, yegâne hukûm ve hikmet saahibidir.

Hasan Basri Çantay

Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ı tesbîh etmektedir. O, Azîz (kudreti dâimâüstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

Hayrat Neşriyat

Göklerde ne var, yerde ne varsa; Allah'ı tesbih eder. Ve O; Aziz'dir, Hakim'dir.

İbni Kesir

Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ın sınırsız şanını yüceltir çünkü yalnız O'dur kudret ve hikmet sahibi.

Muhammed Esed

Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa Allah için tesbihte bulunmuştur. Ve O azîzdir, hakîmdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. O Azîz'dir, hükmünde hikmet sahibidir.

Ömer Öngüt

Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ı tesbih eder. O, güçlüdür, hakimdir.

Şaban Piriş

Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ı tesbih ve tenzih eder. O azîzdir, hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Suat Yıldırım

Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allâh'ı tesbih etmiştir. O üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.

Süleyman Ateş

Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Tefhim-ul Kuran

Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Onun kudreti herşeye üstündür ve hikmeti herşeyi kuşatır.

Ümit Şimşek

Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tespih etmiştir. Azîz'dir O, Hakîm'dir.

Yaşar Nuri Öztürk

Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allah'ın sınırsız şanını yüceltir. Çünkü mağlup olmayan güç O'nundur ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır O.

Abdullah Parlıyan

Göklerde ve yerde bulunanların tümü Allah'ı tesbih etmektedir/anmaktadır. O güçlüdür; hikmet sahibidir. [634]

Bayraktar Bayraklı

Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ın sınırsız şanını yüceltir. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Cemal Külünkoğlu

Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.

Kadri Çelik

Göklerde ne var yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih (O’nun her türlü noksan sıfatlardan ve ortakları bulunmaktan münezzeh olduğunu ilan) eder. O, Azîz (mutlak izzet ve ululuk sahibi, her işte mutlak üstün ve galip)tir, Hakîm (bütün hüküm ve icraatında pek çok hikmetler bulunan)dır.

Ali Ünal

Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ı tesbih etmektedir. Muhakkak ki O, Azîz’dir, Hakîm’dir.

Harun Yıldırım

Göklerde olan her şey ve yerde olan her şey Allah adına hareket ettiler (de, bu kozmik düzen öyle oluştu): zira O'dur her işinde tek mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden O'dur.

Mustafa İslamoğlu

Göklerdeki ve yerdeki herşey Allah’ı tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, doğru hüküm/karar verendir.

Sadık Türkmen

Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı yücelterek tesbih ederler. O, en güçlü olan ve her şeyin hükmünü verendir.

İlyas Yorulmaz

Göklerde ve yerde olanlar, Allah’ı tesbih etti (ve etmekte). Ve O; Azîz’dir, Hakîm’dir.

İmam İskender Ali Mihr