Mekke döneminde inmiştir. 53 âyettir. Sûre, adını 38. âyette geçen “Şûrâ” kelimesinden almıştır. Şûrâ, danışma demektir.


وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾


ŞÛRÂ SURESİ 43. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve le men sabere ve gafere inne zâlike le min azmi el umûri
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve le ve elbette, gerçekten
men kim, kimse
sabere sabretti
ve gafere ve affetti, bağışladı
inne muhakkak ki, gerçekten
zâlike bu
le elbette, gerçekten
min ...'den
azmi azîm, büyük
el umûri işler

Ve elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu, gerçekten azîm (büyük) işlerdendir.

ŞÛRÂ SURESİ 43. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.

Diyanet İşleri

Ve kim, dayanır ve suçları örterse şüphe yok ki bu, azme, irâdeye dayanan işlerdendir elbet.

Abdulbaki Gölpınarlı

Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.

Adem Uğur

Kim de sabreder ve bağışlarsa, muhakkak ki bu, azmi gerektiren işlerdendir.

Ahmed Hulusi

Kim sabrederek mücadeleye devam eder ve affederse, bilsin ki, bu davranış, ciddi, kararlı olmayı gerektiren, maksada ulaştıran mücadele metotlarındandır.

Ahmet Tekin

Kim de sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu (yaptığı) üzerinde kararlılık gösterilecek (azmedilecek) işlerdendir.

Ahmet Varol

Kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu, azme değer işlerdendir.

Ali Bulaç

Her kim de sabredib suç bağışlarsa, işte bu (sabredib bağışlamak), işlerin en hayırlısındandır.

Ali Fikri Yavuz

Ama sabredip bagislayanin isi, iste bu, azmedilmeye deger islerdendir. *

Bekir Sadak

Ve kim de sabredip bağışlarsa, şüphesiz ki bu, azmedilmeğe lâyık umurdandır.

Celal Yıldırım

Ama sabredip bağışlayanın işi, işte bu, azmedilmeye değer işlerdendir.

Diyanet İşleri (eski)

Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.

Diyanet Vakfi

Saberedip bağışlamak, sağlam bir karakteri gösterir.

Edip Yüksel

Her kim de sabreder suç örterse işte o azmolunacak umurdandır

Elmalılı Hamdi Yazır

Her kim de sabreder, suç öderse işte bu, üstün davranışlardandır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Fakat kim sabreder kendisine yapılan kötülüğü affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.

Seyyid Kutub

Kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu, azme değer buyruklardandır.

Gültekin Onan

Bununla beraber kim sabreder, (suçları) örter (bağışlar) sa işte bu, şübhesiz ve elbet azm olunacak umurdandır.

Hasan Basri Çantay

Kim de hakikaten sabreder ve affederse, şübhesiz bu, elbette azmedilecek(kararlılıkla istenecek) işlerdendir.

Hayrat Neşriyat

Bununla beraber kim de sabreder ve bağışlarsa; işte bu, şüphesiz azmedilmeye değer işlerdendir.

İbni Kesir

Ama bilin ki, kim sıkıntıya göğüs gerer ve affederse işte bu, gönülden istenen bir şeydir.

Muhammed Esed

(43-44) Ve elbette her kim sabreder ve (kötülüğü) setrederse şüphe yok ki bu, azmolunacak emirlerdendir. Ve Allah kimi sapıklıkta bırakırsa artık onun için ondan sonra bir velî yoktur. Ve zalimleri göreceksin ki, azabı gördükleri zaman diyeceklerdir ki: «Acaba geri dönmeye bir yol var mıdır?»

Ömer Nasuhi Bilmen

Kim sabreder, kendisine yapılan kötülüğü affederse, şüphesiz ki bu çok mühim işlerden birisidir.

Ömer Öngüt

Kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu gerçekten işlerin en şereflisidir.

Şaban Piriş

Her kim dişini sıkarak sabreder ve kusurları affederse, işte onun bu hareketi, ancak büyüklere yaraşan örnek davranışlardandır.

Suat Yıldırım

Fakat kim sabreder, affederse, şüphesiz bu, çok önemli işlerdendir!

Süleyman Ateş

Kim de sabreder ve bağışlarsa, hiç şüphesiz bu, azme değer işlerdendir.

Tefhim-ul Kuran

Bununla beraber, kim sabreder ve bağışlarsa, işte bu, uğrunda azmedilmeye değer işlerdendir.

Ümit Şimşek

Sabredip bağışlayan bilsin ki bu, işlerin en zorlularındandır.

Yaşar Nuri Öztürk

Kim her türlü sıkıntı ve eziyetlere sabreder, yapılan kötülüklere de intikam almayıp affetme yolunu tutarsa, şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir.

Abdullah Parlıyan

Kim sabreder ve affederse, şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.

Bayraktar Bayraklı

Fakat kim de sabreder ve (kendisine yapılan kötülüğü) bağışlarsa, şüphesiz bu, azmedilip yapılmaya değer (hayırlı) işlerdendir.

Cemal Külünkoğlu

Kim de sabreder ve bağışlarsa, hiç şüphesiz bu, azim gerektiren işlerdendir.

Kadri Çelik

Yine de bir insan dişini sıkar, sabreder ve kendisine haksızlıkta bulunanı bağışlarsa, böyle davranmak, hiç kuşkusuz nefse hakimiyet ve kararlılık isteyen büyük bir fazilettir.

Ali Ünal

Bununla beraber kim de sabreder ve bağışlarsa, muhakkak bu, üzerinde kararlılıkla durmaya değer işlerdendir.

Harun Yıldırım

Yine de kim sabreder ve affederse, iyi bilsin ki bu kararlılık ve direnç isteyen (büyük) bir davranıştır.

Mustafa İslamoğlu

Kim de sabreder ve bağışlarsa; şüphesiz ki bu, çok gayret edilmesi gereken işlerdendir.

Sadık Türkmen

Elbetteki haksızlığa uğradığında sabreden ve bağışlayanın yaptığı, büyük işlerden birisidir.

İlyas Yorulmaz

Ve elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu, gerçekten azîm (büyük) işlerdendir.

İmam İskender Ali Mihr