Mekke döneminde inmiştir. 135 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan harflerden almıştır.


تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى ﴿٤﴾


TÂHÂ SURESİ 4. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

tenzîlen mimmen (min men) halaka el arda ve es semâvâti el ulâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
tenzîlen indirilen
mimmen (min men) kimse tarafından
halaka yarattı
el arda arz, yeryüzü
ve es semâvâti ve semalar
el ulâ yüksek

Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir.

TÂHÂ SURESİ 4. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(O) yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir.

Diyanet İşleri

Yeryüzünü ve yüce gökleri yaratanın katından indirdik.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Kur'an) yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir.

Adem Uğur

Arzı (bedeni) ve yüce semâları (Esmâ mertebenden açığa çıkan şuur boyutlarını ve bilinç kademelerini) yaratandan, bölüm bölüm indirilmiştir.

Ahmed Hulusi

Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından, bölüm bölüm indirdik.

Ahmet Tekin

Yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmiş (bir kitaptır).

Ahmet Varol

Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir.

Ali Bulaç

Arzı ve yüce gökleri yaratandan, yavaş yavaş bir indirişle (onu) indirdik.

Ali Fikri Yavuz

(2-4) Kuran'i sana, sikintiya dusesin diye degil, ancak Allah'tan korkanlara bir ogut ve yeri ve yuce gokleri yaratanin katindan bir Kitap olarak indirdik.

Bekir Sadak

O, yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından parça parça indirilmiştir.

Celal Yıldırım

(2-4) Kuran'ı sana, sıkıntıya düşeşin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt ve yeri ve yüce gökleri yaratanın katından bir Kitap olarak indirdik.

Diyanet İşleri (eski)

(Kur'an) yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir.

Diyanet Vakfi

Yeri ve yüksek gökleri Yaratan tarafından indirilmiştir.

Edip Yüksel

Bir tenzil olarak indirdik o yaradandan ki hem Arzı yarattı hem o yüksek yüksek Gökleri

Elmalılı Hamdi Yazır

Hem yeri, hem o yüksek yüksek gökleri yaratan tarafından peyderpey indirilen bir kitap olarak indirdik.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından yavaş yavaş bir indirilişle (onu) indirdik.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirildi.

Seyyid Kutub

Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir.

Gültekin Onan

(2-3-4) Biz Kur'ânı sana zahmet çekesin diye değil, ancak (Allahdan) korkacak kimselere bir öğüd ve yerle o yüce yüce gökleri yaradanın tedricen indirdiği bir (kitâb) olmak üzere indirdik.

Hasan Basri Çantay

(O Kur’ân,) yeryüzünü ve pek yüksek gökleri yaratan (Allah) tarafından peyderpey indirilmedir.

Hayrat Neşriyat

Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından indirmedir.

İbni Kesir

Yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından indirilen bir vahiydir bu.

Muhammed Esed

Yeri ve yüksek gökleri yaratan zât tarafından tedricen indirilmiştir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmiştir.

Ömer Öngüt

Yeryüzünü ve yüce gökleri yaratan tarafından indirmedir.

Şaban Piriş

(3-4) Yüce gökleri ve yeri yaratan tarafından onu, Yaratana saygı duyanı uyaran, irşad eden buyruklar halinde tedricen indirdik.

Suat Yıldırım

(O) yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından azar azar indirilmiştir.

Süleyman Ateş

Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir.

Tefhim-ul Kuran

O, yeri ve yüce gökleri Yaratanın katından peyderpey indirildi.

Ümit Şimşek

Yeri ve o yüce mi yüce gökleri yaratandan bir vahiy olarak indirdik.

Yaşar Nuri Öztürk

Yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir.

Abdullah Parlıyan

Kur'ân, yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından indirilmiştir.

Bayraktar Bayraklı

(Bu Kur'an), yeri ve yüksek gökleri yaratan (Allah) tarafından peyderpey (23 senede) indirilmiştir.

Cemal Külünkoğlu

Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir.

Kadri Çelik

Yeri ve yüce gökleri Yaratan’dan tedricî buyruklar halinde indiriyoruz.

Ali Ünal

Yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir.

Harun Yıldırım

yeri ve yüce gökleri yaratan Zat tarafından indirilmedir bu!

Mustafa İslamoğlu

Yeryüzünü ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmedir.

Sadık Türkmen

Kur'an, yeryüzünü ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmedir.

İlyas Yorulmaz

Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir.

İmam İskender Ali Mihr