Mekke döneminde inmiştir. 135 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan harflerden almıştır.


لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾


TÂHÂ SURESİ 6. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

lehu mâ fî es semâvâti ve mâ fî el ardı ve mâ beyne-humâ ve mâ tahte es serâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
lehu onun
mâ fî es semâvâti semalar da olan şeyler
ve mâ fî el ardı ve arzda (yeryüzünde) olan şeyler
ve mâ beyne-humâ ve ikisinin arasında olan şeyler
ve mâ tahte es serâ ve nemli toprağın altında olan şeyler

Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar, O’nundur.

TÂHÂ SURESİ 6. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey, yalnızca O’nundur.

Diyanet İşleri

Onundur ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve ne varsa ikisinin arasında ve ne varsa yerin altında.

Abdulbaki Gölpınarlı

Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O'nundur.

Adem Uğur

Semâlarda (şuur ve bilinçlerde), arzda (fiile döktüklerinde), ikisinin arasında (hayalinde ve vehminde) ve toprağın altında (bedenin derinliklerinde) ne var ise, O'nun (El Esmâ özelliklerinin açığa çıkması) içindir.

Ahmed Hulusi

Göklerdeki varlıkların ve imkânların, yerdeki varlıkların ve imkânların, bu ikisinin arasındaki ve toprağın altındaki varlıkların ve imkânların tamamı O’nundur, O’nun tasarrufundadır.

Ahmet Tekin

Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur.

Ahmet Varol

Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur.

Ali Bulaç

Bütün gökte olanlar, bütün arzdakiler, bütün bu ikisinin arasındakiler ve bütün yerin dibindekiler hep O’nundur.

Ali Fikri Yavuz

Goklerde ve yerde, her ikisi arasinda ve topragin altinda bulunanlar O'nundur.

Bekir Sadak

Göklerde olan da, yerde olan da, bu ikisi arasında bulunan da ve toprağın altında olan da O'nundur.

Celal Yıldırım

Göklerde ve yerde, her ikisi arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nundur.

Diyanet İşleri (eski)

Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O'nundur.

Diyanet Vakfi

Göklerde, yerde, her ikisinin arasında ve hatta toprağın altında ne varsa onundur.

Edip Yüksel

Bütün Semavâttakiler ve bütün Arzdakiler ve bütün bunların aralarındakiler ve bütün yerin dibindekiler hep onun

Elmalılı Hamdi Yazır

Bütün göklerdekiler, bütün yerdekiler, bütün bunların arasındakiler ve bütün yerin dibindekiler hep O'nundur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bütün göklerde olanlar, bütün yerdekiler, bu ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nundur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Göklerdeki, yerdeki, bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki tüm varlıklar O'nundur.

Seyyid Kutub

Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur.

Gültekin Onan

Göklerde, yerde ve bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında ne varsa Onundur.

Hasan Basri Çantay

Göklerde bulunanlar, yerde olanlar ve ikisi arasındakiler ve toprağın altında olanlar O’nundur.

Hayrat Neşriyat

Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nun.

İbni Kesir

Göklerde ve yerde ve bunların arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'na aittir.

Muhammed Esed

Göklerde ne varsa ve yer de ne varsa ve ikisinin arasında ne varsa ve nemli toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur.

Ömer Nasuhi Bilmen

Göklerde ve yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar yalnız O'nundur.

Ömer Öngüt

Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ve toprağın altında olan her şey O’nundur.

Şaban Piriş

Göklerde ne var, yerde ne varsa O’nundur. Bu ikisi arasında olan, yerin altında olan da O’nun’dur.

Suat Yıldırım

Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar hep O'nundur (ne kadar kapalı olursa olsun, O'ndan hiçbir şey gizli kalmaz).

Süleyman Ateş

Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur.

Tefhim-ul Kuran

Göklerde, yerde, ikisi arasında ve nemli toprağın altında olan ne varsa Onundur.

Ümit Şimşek

Göklerde, yerde, onların arasında, toprağın bağrında ne varsa O'nundur.

Yaşar Nuri Öztürk

Göklerde, yerde, göklerle yer arasında ve yer altında ne varsa, hepsi O'nundur.

Abdullah Parlıyan

Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar, hep O'nundur.

Bayraktar Bayraklı

Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında olanların tümü O'nundur.

Cemal Külünkoğlu

Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprağın derinliklerinde olanların tümü O'nundur.

Kadri Çelik

O’nundur göklerde ne var, yerde ne varsa, bu ikisinin arasında ve toprağın altında, yerkürenin içinde ne varsa.

Ali Ünal

Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O'nundur.

Harun Yıldırım

Göklerde, yerde, bu ikisi arasında ve toprağın bağrında ne varsa O'na aittir.

Mustafa İslamoğlu

Göklerde ve yeryüzündekiler, ikisi arasında olanlar ve nemli toprağın altında bulunanlar O’nundur.

Sadık Türkmen

Göklerde, yerde, her ikisinin arasında ve toprağın altındakilerin sahibi O dur.

İlyas Yorulmaz

Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar, O’nundur.

İmam İskender Ali Mihr