Mekke döneminde inmiştir. 135 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan harflerden almıştır.


فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾


TÂHÂ SURESİ 78. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe etbea-hum fir'avnu bi cunûdi-hi fe gaşiye-hum min el yemmi mâ gaşiye-hum
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe öyleyse, böylece
etbea-hum onlara tâbî oldu, onları takip etti
fir'avnu firavun
bi cunûdi-hi ordusuyla
fe böylece, bunun üzerine
gaşiye-hum onları örterek kapladı
min el yemmi denizden, deniz
mâ gaşiye-hum onları (nasıl) kapladı, öyle bir kapanışla kapandı ki

Böylece firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz, onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki, onları (tamamen) örterek kapladı (onları suda boğdu).

TÂHÂ SURESİ 78. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de, deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu.

Diyanet İşleri

Derken Firavun, askeriyle artlarına düştü, deniz de onları tamâmıyla kuşatıp kapladı, boğulup gittiler.

Abdulbaki Gölpınarlı

Bunun üzerine o, askerleri ile birlikte onların peşine düştü. Deniz onları gömüp boğuverdi.

Adem Uğur

Firavun, ordusu ile onları izledi de kendilerini deniz kaplayıp içine aldı, boğdu.

Ahmed Hulusi

Firavun askerî erkânı ve ordularıyla hemen onları takip etti. Deniz o günahkâr orduları ve başındaki ilâhî kuralları tanımayan diktatörleri boğup, yutuverdi.

Ahmet Tekin

Firavun askerleriyle onların peşlerine düştü. Nihayet denizde onları kaplayan kaplayıverdi.

Ahmet Varol

Firavun ise, ordularıyla peşlerine düştü; sulardan onları kaplayıveren kaplayıverdi.

Ali Bulaç

Hemen Firavun ordularıyla onları takip etti, kendilerini (Firavun’la İsrail oğullarını) denizden sarıveren (dehşetli ve korkunç boğulma) sarıverdi.

Ali Fikri Yavuz

Firavun, ordusuyla onlari takip etti, deniz de onlari icine aliverdi, hem de ne alis!

Bekir Sadak

Derken Fir'avn askerleriyle birlikte onları tâkib etti. Deniz de onları nasıl kaplayıp içine aldıysa öylece kaplayıp aldı.

Celal Yıldırım

Firavun, ordusuyla onları takip etti, deniz de onları içine alıverdi, hem de ne alış!

Diyanet İşleri (eski)

Bunun üzerine Firavun, askerleri ile birlikte onların peşine düştü. Deniz onları gömüp boğuverdi.

Diyanet Vakfi

Firavun, ordusuyla birlikte ardlarına düştü. Ne var ki, deniz üstlerine kapanıp onları içine aldı.

Edip Yüksel

Derken Firavn ordulariyle onları ta'kıb etti, kendilerini de deryadan saran sarıverdi

Elmalılı Hamdi Yazır

Derken Firavun ordularıyla onları takip etti; denizden kendilerini saran sarıverdi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Firavun ordularıyla hemen onları takip etti, denizden kendilerini sarıveren (korkunç boğulma) sarıverdi

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Firavun, ordusu ile peşlerine düştü, fakat denizin suları onları korkunç bir saldırı ile kuşatıverdi!

Seyyid Kutub

Firavun ise, ordularıyla peşlerine düştü; sulardan onları kaplayıveren kaplayıverdi.

Gültekin Onan

Derken (Fir'avn), ordulariyle birlikde arkalarına düşdü, deniz de kendilerini nasıl kapladıysa öylece kaplayıverdi.

Hasan Basri Çantay

Derken Fir'avun ordusuyla onların peşine düştü (ve onlar da açılan yoldan denize girdiler). Bunun üzerine denizden onları kaplayan şey, kaplayıverdi (de hepsi boğulup helâk oldular).

Hayrat Neşriyat

Firavun da ordusuyla onu takip etti. Deniz de onları nasıl kapladıysa öylece kaplayıverdi.

İbni Kesir

(Musa İsrailoğulları'yla beraber yola koyulunca) Firavun, ordularıyla onların peşine düştü, ama sonunda onları içine alıp boğması mukadder olan deniz onları yutuverdi.

Muhammed Esed

Derken Fir'avun ordusuyla onların arkasına düştü. Artık kendilerini (Fir'avun ile ordusunu) denizden saran sarıverdi.

Ömer Nasuhi Bilmen

Firavun, ordusuyla onları takip etti. Deniz de onları içine alıverdi, hem de ne alış!

Ömer Öngüt

Firavun askerleriyle onları takip etti. Denizden onları kaplayacak olan su kaplayıverdi.

Şaban Piriş

Firavun da askerleriyle onun peşine düştü. Deniz onları öyle bir sardı ki birden yutuverdi.

Suat Yıldırım

Fir'avn, askerleriyle onların ardına düştü, denizden onları örten örttü (deniz onları örtüp boğdu).

Süleyman Ateş

Firavun ise, ordularıyla peşlerine düştü; sulardan onları kaplayıveren kaplayıverdi.

Tefhim-ul Kuran

Firavun, askerleriyle onların peşine düştü; sonra da deryadan onları kaplayacak olan şey kaplayıverdi.

Ümit Şimşek

Derken, Firavun, ordusuyla birlikte onların arkasına düştü. Ama denizden onları sarıp kuşatan, sarıp kuşattı.

Yaşar Nuri Öztürk

Musa, İsrailoğullarıyla beraber yola koyulunca, Firavun, ordularıyla onların peşine düştü, deniz de onları, tamamıyla kuşatıp kapladı, boğulup gittiler.

Abdullah Parlıyan

Firavun, onların arkasına ordusuyla düşüp denize dalınca, deniz onları çepeçevre kuşatıp boğuverdi.

Bayraktar Bayraklı

Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de, deniz onları görülmedik bir şekilde kucaklayıp yuttu.

Cemal Külünkoğlu

Firavun ise, ordularıyla peşlerine düştü; artık kendilerini denizden saran (dev dalgalar) sarıverdi.

Kadri Çelik

Ordusuyla onları takip eden Firavun, peşlerinden suda açılan yola girdi; ama deniz üzerlerine kapanıp, onları öyle bir yutuverdi ki!

Ali Ünal

Bunun üzerine o, askerleri ile birlikte onların peşine düştü. Deniz onları gömüp boğuverdi.

Harun Yıldırım

Derken Firavun da askerleriyle birlikte onların peşine düştü; ama birden onları boğacak olan su (görevini yapıp) onları içine alıverdi;

Mustafa İslamoğlu

Firavun ordularıyla onların peşine takıldı. Derken denizden onları örten şey örtüverdi.

Sadık Türkmen

Firavun ordusu ile birlikte onları takip etti. Sonra denizden onları sarıp yok edecek bir şey (dalgalar) onları sarıp kuşattı.

İlyas Yorulmaz

Böylece firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz, onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki, onları (tamamen) örterek kapladı (onları suda boğdu).

İmam İskender Ali Mihr