Mekke döneminde inmiştir. 135 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan harflerden almıştır.


أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٩٣﴾


TÂHÂ SURESİ 93. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ellâ tettebia-ni e fe asayte emrî
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ellâ tettebia-ni niçin bana tâbî olmadın
e fe asayte yoksa asi mi oldun
emrî emrime

Niçin bana tâbî olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin?

TÂHÂ SURESİ 93. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(92-93) Mûsâ, (Tûr’dan dönünce) şöyle dedi: “Ey Hârûn! Saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin?”

Diyanet İşleri

Bana uymadın, yoksa emrime isyan mı ettin?

Abdulbaki Gölpınarlı

(Neden) benim yolumu takip etmedin? Emrime âsi mi oldun?

Adem Uğur

"Bana tâbi olarak (onlara doğruyu göstermedin)? Emrime isyan mı ettin?"

Ahmed Hulusi

'Neden benim yolumu takip etmedin? Benim kurduğum düzene karşı mı çık-tın?'

Ahmet Tekin

Neden bana uymadın? Emrime karşı mı geldin?

Ahmet Varol

"Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?"

Ali Bulaç

(92-93) Mûsa dönüşünde kardeşine) dedi ki: “- Harûn! Seni engelliyen ne oldu ki, bunların sapıklığa düştüğünü gördüğün vakit benim ardımca yürümedin (tavsiyemi tutub onlarla mücadele etmedin), emrime isyan mı ettin?”

Ali Fikri Yavuz

(92-93) Musa gelince: «Harun! Onlarin sapittigini gorunce seni benim yolumdan gitmekten alikoyan nedir? Benim emrime karsi mi geldin?» dedi.

Bekir Sadak

(92-93) Musâ : «Ey Harun !» de di, «onların sapıttığını gördüğün zaman bana uymandan (yolumu takip etmekten) seni alıkoyan neydi ? Yoksa emrime karşı mı geldin ?»

Celal Yıldırım

(92-93) Musa gelince: 'Harun! Onların sapıttığını görünce seni benim yolumdan gitmekten alıkoyan nedir? Benim emrime karşı mı geldin?' dedi.

Diyanet İşleri (eski)

(92-93) (Musa, döndüğünde:) Ey Harun! dedi, sana ne engel oldu da, bunların dalâlete düştüklerini gördüğün vakit peşimden gelmedin? Emrime âsi mi oldun?

Diyanet Vakfi

'Bana uymazlarken? Emrime karşı mı geldin?'

Edip Yüksel

benim ardımca gelmedin, emrime ısyan mı ettin

Elmalılı Hamdi Yazır

peşimden gelmedin. Benim emrime isyan mı ettin?» dedi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

«(Neden) benim yolumu takip etmedin, benim emrime karşı mı geldin?»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Niye beni izleyerek onlara karşı koymadın? Yoksa emrime karşı mı geldin?

Seyyid Kutub

"Niye bana uymadın, buyruğuma baş mı kaldırdın?"

Gültekin Onan

(92-93) Musa (avdetinde) dedi ki: «Ey Harun, bunların sapdıklarını gördüğün zaman bana tâbi olmandan seni men eden ne idi? Sen benim emrime isyan mı etdin»?

Hasan Basri Çantay

(92-93) (Mûsâ dönünce:) 'Ey Hârûn! Onları dalâlete düşmüş gördüğün zaman, seni benim yolumda gitmekten ne alıkoydu? Yoksa benim emrime karşı mı geldin?' dedi.

Hayrat Neşriyat

Benim ardımdan gelmekten? Yoksa benim emrime karşı mı geldin?

İbni Kesir

(Neydi, onları terk edip) beni izlemekten (seni alıkoyan)? Yoksa, (bile bile) benim emrime karşı mı geldin?"

Muhammed Esed

«Ki, benim ardımca gelmedin? Emrime isyan mı ettin?»

Ömer Nasuhi Bilmen

“Neden bana uymadın? Emrime karşı mı geldin?”

Ömer Öngüt

Bana tabi olmadın mı? Emrime karşı mı geldin?

Şaban Piriş

(92-93) Mûsâ döndüğünde bu durumu bilmediğinden: "Harun!" dedi, "onların saptığını gördüğünde benim izimce gelmene ne mani oldu, yoksa emrime karşı mı geldin?" deyip onu sakalından tutarak çekmeye başladı.

Suat Yıldırım

"Neden bana uymadın, buyruğuma karşı mı geldin?" (Ve kardeşinin sakalından tutup çekmeğe başladı.)

Süleyman Ateş

«Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?»

Tefhim-ul Kuran

'Niçin bana uymadın? Yoksa emrime karşı mı geliyorsun?'

Ümit Şimşek

Benim ardım sıra gelmedin. Emrime isyan mı ettin?"

Yaşar Nuri Öztürk

bana uymadın, yoksa emrime karşı mı geldin?”

Abdullah Parlıyan

(92-93) Mûsâ döndüğünde, “Ey Hârûn!” dedi. “Sana ne engel oldu da, bunların sapıklığa düştüklerini gördüğün vakit peşimden gelmedin? Emrime âsi mi oldun?”

Bayraktar Bayraklı

(92-93) (Ve Musa Tur Dağından döndüğünde kardeşine:) “Ey Harun! Bunların yoldan çıktığını gördüğün halde, seni tutan ne oldu? Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?” dedi (ve saçından sakalından tutup çekmeye başladı).

Cemal Külünkoğlu

“Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?”

Kadri Çelik

“Benim yolumca gitmedin? Yoksa emrime karşı mı geldin?”

Ali Ünal

(Neden) benim yolumu takip etmedin? Emrime âsi mi oldun?

Harun Yıldırım

Bana uyman gerekmiyor muydu? Şimdi sen emrime karşı gelmiş olmadın mı?"

Mustafa İslamoğlu

Bana neden tâbi olmadın? Emrime isyan mı ettin?!”

Sadık Türkmen

“Yoksa bana tabi olmamayı ve benim emrime isyan etmeyi mi istiyorsunuz?” dedi.

İlyas Yorulmaz

Niçin bana tâbî olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin?

İmam İskender Ali Mihr