Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “et-Târık” kelimesinden almıştır. Târık, şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey demektir.


إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾


TÂRIK SURESİ 4. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

in ... (lemma) kullu nefsin (in) ... lemmâ aleyhâ hâfızun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
in ... (lemma) eğer ..... olmazsa olmaz, mutlaka vardır
kullu bütün hepsi, hepsi
nefsin nefs
(in) ... lemmâ eğer ..... olmazsa olmaz, mutlaka vardır
aleyhâ üzerinde
hâfızun muhafız (gözleyici)

Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız (gözleyici ve koruyucu) vardır.

TÂRIK SURESİ 4. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın.

Diyanet İşleri

Hiçbir kimse yoktur ki onun bir gözetip koruyan memuru bulunmasın.

Abdulbaki Gölpınarlı

Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın.

Adem Uğur

Hiçbir nefs yoktur ki, onun üzerinde bir hafîz (gözetleyici - koruyucu) bulunmasın.

Ahmed Hulusi

Kesinlikle herkesin başında bir koruma, bir denetleyici vardır.

Ahmet Tekin

Hiç bir can yoktur ki üzerinde bir gözcü olmasın.

Ahmet Varol

Üzerinde gözetleyici koruyucu bulunmayan hiçbir nefis (kimse) yoktur.

Ali Bulaç

(İşte and olsun o semâya ve bu Târık’a ki), hiç bir nefis yoktur ki, üzerinde bir gözetleyici (melek) olmasın...

Ali Fikri Yavuz

Uzerinde gozetici olmayan kimse yoktur.

Bekir Sadak

Hiçbir canlı yoktur ki üzerinde koruyup gözeten bulunmasın.

Celal Yıldırım

Üzerinde gözetici olmayan kimse yoktur.

Diyanet İşleri (eski)

(1-4) Gökyüzüne ve târıka (sabah yıldızına) yemin ederim. Târıkın ne olduğunu nereden bileceksin? (O, karanlığı) delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın.

Diyanet Vakfi

Her kişinin üzerinde mutlaka bir koruyucu vardır.

Edip Yüksel

Bir nefis yoktur ki illâ üzerinde bir hâfız olmasın

Elmalılı Hamdi Yazır

Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde bir gözetleyici olmasın.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Hiçbir nefis yoktur ki başında bir denetleyici bulunmasın.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Hiçbir can yoktur ki başında bir koruyucu olmasın.

Seyyid Kutub

Üzerinde gözetleyici koruyucu bulunmayan hiçbir nefs (kimse) yoktur.

Gültekin Onan

Hiçbir nefs haaric değildir, ille onun üzerinde bir gözeten vardır.

Hasan Basri Çantay

Hiçbir nefis yoktur ki, üzerinde bir gözetici (koruyucu melek) bulunmasın!

Hayrat Neşriyat

Hiç bir nefis yoktur ki mutlaka onun üzerinde bir gözeten bulunmasın.

İbni Kesir

(zaten) hiçbir insan korunmasız bırakılmamıştır.

Muhammed Esed

Hiçbir nefs yoktur ki, illâ onun üzerinde bir gözetici vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde bir koruyucu, bir gözetleyici bulunmasın.

Ömer Öngüt

Üzerinde gözetici bulunmayan hiç kimse yoktur.

Şaban Piriş

Hiçbir kimse yoktur ki yanında bekçi bir melek bulunmasın.

Suat Yıldırım

Hiçbir can yoktur ki başında bir koruyucu (bekçi) olmasın.

Süleyman Ateş

Üzerinde gözetleyici koruyucu bulunmayan hiçbir nefis (kimse) yoktur.

Tefhim-ul Kuran

Hiçbir can yoktur ki, üzerinde bir gözetleyici bulunmasın.

Ümit Şimşek

Hiçbir benlik yoktur ki, üzerinde bir koruyucu/bir bekçi bulunmasın.

Yaşar Nuri Öztürk

Zaten hiçbir insan korunmasız bırakılmamıştır. Yani her insan amellerinin kaydedildiği güçlerin yanısıra ikinci bir koruma, sigorta altına da alınmış durumdadır.

Abdullah Parlıyan

(1-4) Göğe ve Târık'a yemin olsun. Târık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Parlayan yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki başında bir denetleyici bulunmasın. [744][745]

Bayraktar Bayraklı

Üzerinde gözetleyici koruyucu (melek) bulunmayan hiçbir canlı yoktur.

Cemal Külünkoğlu

Üzerinde gözetleyici koruyucu bulunmayan hiç bir kimse yoktur.

Kadri Çelik

Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde bir gözetleyici, bir koruyucu bulunmasın.

Ali Ünal

Üzerinde gözetleyicikoruyucu bulunmayan hiç kimse yoktur.

Harun Yıldırım

Zaten hiçbir insan yoktur ki (ilahi) gözetim ve koruma altında olmasın.

Mustafa İslamoğlu

Üzerinde gözetleyici olmayan hiçbir kişi yoktur.

Sadık Türkmen

Her nefsin üzerinde mutlaka bir koruyucu (gözetleyici) vardır.

İlyas Yorulmaz

Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız (gözleyici ve koruyucu) vardır.

İmam İskender Ali Mihr