Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “et-Târık” kelimesinden almıştır. Târık, şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey demektir.


إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾


TÂRIK SURESİ 8. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne-hu alâ rac'ı-hî le kâdirun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne-hu muhakkak ki o
alâ rac'ı-hî onu döndürmeye
le elbette, mutlaka
kâdirun kaadir, kudret sahibi, gücü yeten

Muhakkak ki O (Allah), onu (insanı) hayata geri döndürmeye (tekrar diriltmeye) elbette kaadirdir.

TÂRIK SURESİ 8. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Şüphesiz Allah’ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki ölümden sonra tekrar onu hayâta döndürmeye de gücü yeter.

Abdulbaki Gölpınarlı

İşte Allah (başlangıçta bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir.

Adem Uğur

Muhakkak ki O, onu (aslına) döndürmeye elbette Kaadir'dir!

Ahmed Hulusi

Böyle yarattığı insanı, yeniden diriltmeye de elbette gücü kudreti yeter.

Ahmet Tekin

Allah onu geri döndürmeye (yeniden diriltmeye) elbette güç yetirir.

Ahmet Varol

Şüphesiz (Allah), onu yeniden döndürmeye güç yetirendir.

Ali Bulaç

(Bu şekilde yaratılan bir insanı) elbette Allah, öldürdükten sonra diriltmeye kâdirdir.

Ali Fikri Yavuz

(8-9) suphesiz Allah, gizliliklerin ortaya cikacagi gun, insani tekrar yaratmaya Kadir'dir.

Bekir Sadak

Elbette Allah'ın onu (öldürdükten sonra) döndürmeye kudreti yeter.

Celal Yıldırım

(8-9) Şüphesiz Allah, gizliliklerin ortaya çıkacağı gün, insanı tekrar yaratmaya Kadir'dir.

Diyanet İşleri (eski)

(5-8) İnsan neden yaratıldığına bir baksın! Atılan bir sudan yaratıldı. (O su) sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar. İşte Allah (başlangıçta bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir.

Diyanet Vakfi

Kuşkusuz O, onu diriltmeğe gücü yetendir.

Edip Yüksel

Elbette o onu döndürmeğe kadirdir

Elmalılı Hamdi Yazır

Elbette O, onu döndürmeğe kadirdir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Elbette Allah'ın onu döndürmeye gücü yeter.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Allah onu tekrar yaratmaya kadirdir.

Seyyid Kutub

Şüphesiz (Tanrı), onu yeniden döndürmeye güç yetirendir.

Gültekin Onan

Şübhe yok ki (Allah) onu (tekrar diriltib) döndürmiye elbette kaadirdir,

Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki O (Allah), onu geri döndürmeğe (öldürdükten sonra tekrar diriltmeğe)elbette gücü yetendir.

Hayrat Neşriyat

Şüphe yok ki O, onu yeniden döndürmeye kadirdir.

İbni Kesir

Elbette O, (insanı yoktan var eden) onu yeniden (hayata) döndürmeye de kadirdir:

Muhammed Esed

Şüphe yok ki o (Hâlık-ı Azîm) bunu döndürmeye de elbette kâdirdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Allah'ın onu yeniden döndürmeye elbette gücü yeter.

Ömer Öngüt

Allah, onu yeniden yaratmaya elbette kadirdir.

Şaban Piriş

Onu ilkin yaratan Allah, elbette onu diriltmeye kadirdir.

Suat Yıldırım

O (Allâh), onu tekrar döndür(üp yarat)mağa kâdirdir.

Süleyman Ateş

Hiç şüphesiz (Allah,) onu yeniden döndürmeğe güç yetirendir.

Tefhim-ul Kuran

Onu yaratan, elbette tekrar diriltmeye de kadirdir.

Ümit Şimşek

O Allah, o insanı tekrar hayata döndürmeye elbette kadirdir.

Yaşar Nuri Öztürk

Elbette O insanı yoktan var eden, onu yeniden hayata döndürmeye de gücü yeter.

Abdullah Parlıyan

Şüphesiz Allah'ın, insanı öldükten sonra diriltmeye de gücü yeter.

Bayraktar Bayraklı

Şüphesiz Allah, (öldükten sonra) onu yeniden diriltmeye de gücü yetendir.

Cemal Külünkoğlu

Hiç şüphesiz (Allah,) onu yeniden döndürmeye güç yetirendir.

Kadri Çelik

(İnsanı böyle basit bir sıvıdan yaratan) Allah, elbette onu (ölümünden sonra) yeniden hayata döndürmeye de kadirdir.

Ali Ünal

Şüphesiz O, onu döndürmeye elbette kadirdir.

Harun Yıldırım

Elbet (insanı yoktan var eden) Allah, onu tekrar hayata döndürmeğe kadirdir.

Mustafa İslamoğlu

Hiç şüphesiz O, onu yeniden (hayata) döndürmeye elbette güç yetirendir.

Sadık Türkmen

Hiç şüphe yok ki Allah, (öldürdüğü insanı) geri döndürmeye (diriltmeye) gücü yetendir.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki O (Allah), onu (insanı) hayata geri döndürmeye (tekrar diriltmeye) elbette kaadirdir.

İmam İskender Ali Mihr