Medine döneminde inmiştir. 18 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen “et-Teğâbun” kelimesinden almıştır. Teğâbun, aldanma demektir. İnanmayanların aldanışları, Kıyamet gününde açıkça ortaya çıkacağı için bugüne “Yevmü’t-Teğâbun (aldanma günü)” denmiştir.


إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾


TEGÂBUN SURESİ 15. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

innemâ emvalu-kum ve evlâdu-kum fitnetun ve allâhu inde-hu ecrun azîmun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
innemâ ancak, fakat, oysa
emvalu-kum sizin mallarınız
ve evlâdu-kum ve sizin evlâtlarınız, çocuklarınız
fitnetun fitne, imtihan, deneme
ve allâhu ve Allah
inde-hu onun yanında, katında
ecrun ecir, karşılık
azîmun büyük

Oysa sizin mallarınız ve evlâtlarınız fitnedir (imtihandır). Ve Allah ki, ecrun azîm (en büyük mükâfat) O’nun indindedir (katındadır).

TEGÂBUN SURESİ 15. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır.

Diyanet İşleri

Mallarınız ve evlâtlarınız, bir sınamadır size ancak ve Allah katındaysa pek büyük bir mükâfat var.

Abdulbaki Gölpınarlı

Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah'ın yanındadır.

Adem Uğur

Mallarınız ve evlatlarınız sizin için yalnızca sınav objesidir! Allâh(a gelince), O'nun indîndedir büyük ecir.

Ahmed Hulusi

Servetleriniz ve evlâtlarınız bir azgınlık, bir sıkıntı, bir ihtilâf sebebidir, ağır bir imtihan aracıdır. Büyük mükâfat ise Allah katındadır.

Ahmet Tekin

Mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Allah katında ise büyük ecir vardır.

Ahmet Varol

Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitne (bir deneme)dir. Allah ise, büyük ecir (en güzel karşılık) O'nun katında olandır.

Ali Bulaç

Her halde mallarınız ve çocuklarınız (sizin için) bir belâ ve imtihandır; (çünkü sizi birtakım günahlara sokabilirler). Allah ise, büyük sevab O’nun katındadır.

Ali Fikri Yavuz

Dogrusu mallariniz ve cocuklariniz bir imtihandir. Buyuk ecir ise Allah katindadir.

Bekir Sadak

Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitne (imtihan, uğraşı ve üzüntü)dir. Büyük mükâfat Allah kalındadır.

Celal Yıldırım

Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Büyük ecir ise Allah katındadır.

Diyanet İşleri (eski)

Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah'ın yanındadır.

Diyanet Vakfi

Paralarınız ve çocuklarınız bir sınavdır. Büyük ödül ALLAH'ın yanındadır.

Edip Yüksel

Her halde mallarınız ve evlâdlarınız bir fitnedir, Allah ise büyük ecir, onun yanındadır

Elmalılı Hamdi Yazır

Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız bir fitne (imtihan)dır. Büyük mükafat ise Allah katındadır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın yanındadır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Mallarınız ve evlatlarınız bir sınav konusudur. Büyük mükafat ise Allah katındadır.

Seyyid Kutub

Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitne (bir deneme)dir. Tanrı ise, büyük ecir (en güzel karşılık) O'nun katında olandır.

Gültekin Onan

Mallarınız da, evlâdlarınız da sizin için ancak bir imtihan (mevzuu) dur. Allah ise, büyük mükâfat Onun nezdindedir.

Hasan Basri Çantay

Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir imtihandır. Allah ise, büyük mükâfât ancak O’nun katındadır.

Hayrat Neşriyat

Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır.

İbni Kesir

Sizin malınız mülkünüz ve çocuklarınız, sadece bir sınama ve bir ayartma aracıdır, halbuki Allah katında muhteşem bir ödül vardır.

Muhammed Esed

Muhakkak ki, mallarınız ve evlatlarınız bir imtihan vesilesidir, Allah ise O'nun nezdinde pek büyük bir mükâfaat vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah'ın yanındadır.

Ömer Öngüt

Mallarınız ve evladınız sizin için bir imtihandır. Katında büyük ödül olan Allah’tır.

Şaban Piriş

Mallarınız, evlatlarınız, sizin için sadece bir imtihandır. Asıl büyük mükâfat ve mutluluk ise Allah nezdindedir.

Suat Yıldırım

Mallarınız ve evlâdlarınız bir fitne (sınav)dır, (Allâh, onlarla sizi imtihan etmektedir). Allâh ise, işte büyük ödül O'nun yanındadır.

Süleyman Ateş

Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitne (bir deneme)dir. Allah ise, büyük ecir (en güzel karşılık) O'nun katında olandır.

Tefhim-ul Kuran

Mallarınız da, evlâtlarınız da birer imtihandır. Allah katında ise pek büyük bir ödül vardır.

Ümit Şimşek

Şu da bir gerçek ki, mallarınız ve çocuklarınız bir imtihan aracıdır. Allah'a gelince, onun katında büyük bir ödül vardır.

Yaşar Nuri Öztürk

Mallarınız ve çoluk çocuklarınız sizin için bir imtihan aracıdırlar. Onların yüzünden günaha girmeyin. Allah katındaki sevap ve mükafat dünya malından daha üstündür.

Abdullah Parlıyan

Mallarınız ve çocuklarınız sadece bir imtihandır. Asıl büyük ödül Allah katındadır.

Bayraktar Bayraklı

Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır.

Cemal Külünkoğlu

Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir denemedir. Allah ise, büyük ecir O'nun katında olandır.

Kadri Çelik

Mallarınız da, çocuklarınız da sizin için bir imtihan, bir kayma veya pişip olgunlaşma sebebidir. Allah katında ise, (nazara alınması, ona göre davranılması gereken) çok büyük bir mükâfat vardır.

Ali Ünal

Mallarınız ve evlatlarınız sizin için ancak bir fitnedir. Allah ise, büyük ecir O’nun katında olandır.

Harun Yıldırım

Mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan aracından ibarettir; Allah'a gelince: O, katında muhteşem bir ödül bulunandır.

Mustafa İslamoğlu

Mallarınız ve çocuklarınız niyetinizin/gerçeğinizin açığa çıkarılmasıdır. Allah katında ise büyük bir ödül vardır.

Sadık Türkmen

Mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir imtihan vasıtasıdır. Allah'ın katındaki karşılıklar ise, daha büyüktür.

İlyas Yorulmaz

Oysa sizin mallarınız ve evlâtlarınız fitnedir (imtihandır). Ve Allah ki, ecrun azîm (en büyük mükâfat) O’nun indindedir (katındadır).

İmam İskender Ali Mihr