Medine döneminde inmiştir. 18 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen “et-Teğâbun” kelimesinden almıştır. Teğâbun, aldanma demektir. İnanmayanların aldanışları, Kıyamet gününde açıkça ortaya çıkacağı için bugüne “Yevmü’t-Teğâbun (aldanma günü)” denmiştir.


عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾


TEGÂBUN SURESİ 18. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

âlimu el gaybi ve eş şehâdeti el azîzu el hakîmu
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
âlimu bilen
el gaybi gayb, bilinmeyen, görünmeyen
ve eş şehâdeti ve müşahede edilen, görünen
el azîzu azîz (üstün ve güçlü)
el hakîmu hakîm (hüküm ve hikmet sahibi)

Gaybı (görünmeyeni) ve şahadet edileni (görüleni) bilendir. Azîz’dir, Hakîm’dir.

TEGÂBUN SURESİ 18. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

O, gaybı da görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet İşleri

Gizliyi de bilir, görüneni de, üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Görülmeyeni ve görüleni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.

Adem Uğur

Gayb ve şehâdetin Âlim'idir, Aziyz'dir, Hakiym'dir.

Ahmed Hulusi

Allah duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini ve görülen âlemi bilir. O kudretlidir, hikmet sahibidir, hükümrandır.

Ahmet Tekin

Görünmeyeni de görüneni de bilendir. Yücedir, hikmet sahibidir.

Ahmet Varol

Gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, Aziz (üstün ve güçlü), Hakim (hüküm ve hikmet sahibi)dir.

Ali Bulaç

Gizliyi de, aşikârı da bilen Azîz Hakîm’dir; (her şeye galibdir, hikmet sahibidir.)

Ali Fikri Yavuz

Goruleni gorulmeyeni bilendir, gucludur. Hakim'dir. *

Bekir Sadak

Görüleni de, görülmeyeni de bilendir. Çok üstündür, çok güçlüdür, hikmet sahibidir.

Celal Yıldırım

Görüleni görülmeyeni bilendir, güçlüdür. Hakim'dir.

Diyanet İşleri (eski)

Görülmeyeni ve görüleni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.

Diyanet Vakfi

Gizliyi ve açığı Bilendir; Üstündür, Bilgedir.

Edip Yüksel

Gaybe de şehadete de âlim, azîz, hakîmdir

Elmalılı Hamdi Yazır

Görünmeyeni de görüneni de bilir, güçlüdür, hikmet sahibidir!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.

Seyyid Kutub

Gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, Aziz (üstün ve güçlü), Hakim (hüküm ve hikmet sahibi)dir.

Gültekin Onan

Gizliyi de, aşikârı da bilendir. Gaalib-i mutlakdır. Tam hukûm ve hikmet saahibidir.

Hasan Basri Çantay

(O,) gayb ve şehâdeti (gizli olanı ve görüneni) hakkıyla bilendir, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

Hayrat Neşriyat

Görüleni ve görülmeyeni bilendir. Aziz'dir, Hakim'dir.

İbni Kesir

yaratılmışların kavrayış alanının ötesindeki şeyleri de, insanların duyguları ve akılları ile görüp gözleyebildiklerini de bilir; Kudretlidir, Hikmet Sahibidir!

Muhammed Esed

Gizliye de, âşikâr olana da alîmdir, azîzdir, hakîmdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Görüleni görülmeyeni bilendir, Aziz'dir, hükmünde hikmet sahibidir.

Ömer Öngüt

Görülmeyeni ve görüleni bilir, güçlüdür, hakimdir.

Şaban Piriş

Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O azîzdir, hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Suat Yıldırım

Görünmeyeni ve görüneni bilendir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz, O,) Azizdir, hakimdir (üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir).

Süleyman Ateş

Gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, Aziz (üstün ve güçlü), Hakim (hüküm ve hikmet sahibi) olandır.

Tefhim-ul Kuran

O görüneni ve görünmeyeni bilen, kudreti herşeye üstün olan, hikmeti herşeyi kuşatandır.

Ümit Şimşek

Görünmeyen ve görünen âlemleri bilendir O; Azîz'dir, Hakîm'dir.

Yaşar Nuri Öztürk

O Allah yaratılmışların akıl ve duyularıyla kavrayamadıkları şeyleri de duygu ve akıllarıyla görüp gözleyebildikleri şeyleri de bilendir. O güçlüdür, O'nun gücüne hiçbir güç ulaşamaz, O yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır.

Abdullah Parlıyan

Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O'nun gücü her şeye yeter ve her işinde hikmet vardır.[651]

Bayraktar Bayraklı

O, yaratılmışların kavrayış alanının ötesindeki şeyleri de, insanların duyguları ve akılları ile görüp gözleyebildiklerini de bilir (O'na hiçbir şey gizli kalmaz). O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Cemal Külünkoğlu

Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.

Kadri Çelik

Gayb’ı da, şahadeti de (duyu ötesini de, duyuların algı sahasına giren her şeyi de) de bilendir; Azîz (mutlak izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galip), Hakîm (her hüküm ve icraatında pek çok hikmetler bulunan)dır.

Ali Ünal

Gaybı da müşahade edileni de bilendir. Aziz’dir, Hakim’dir.

Harun Yıldırım

O, idraki aşan hakikatlerin de, idrak alanına giren gerçeklerin de sırrına vakıf olandır; Her işinde mükemmel, her hükmünde tam isabet edendir.

Mustafa İslamoğlu

O, gaybı da görünen âlemi de bilendir; mutlak güç sahibidir, doğru hüküm/karar verendir.

Sadık Türkmen

Allah, bilinmeyenlerin ve açıkta olanların bileni, en güçlü olan ve her şeyin hükmünü verendir.

İlyas Yorulmaz

Gaybı (görünmeyeni) ve şahadet edileni (görüleni) bilendir. Azîz’dir, Hakîm’dir.

İmam İskender Ali Mihr