Mekke döneminde inmiştir. 49 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “et-Tûr” kelimesinden almıştır. Tûr, dağ demektir. Burada Hz. Mûsâ’ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina dağı kastedilmektedir.


يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٣﴾


TÛR SURESİ 23. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

yetenâzeûne fî-hâ ke'sen lâ lagvun fî-hâ ve lâ te'sîmun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
yetenâzeûne karşılıklı alıp verirler, (kadeh) kaldırırlar
fî-hâ orada
ke'sen kadeh
lâ lagvun boş söz yoktur
fî-hâ orada
ve lâ ve yoktur
te'sîmun günaha girme

Orada kadeh kaldırırlar, orada (içtikleri şarap ile) ne boş söz söylerler ne de günaha girerler.

TÛR SURESİ 23. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Orada, (içilince) boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar.

Diyanet İşleri

Ve birbirlerine öyle bir kadeh sunarlar ki içtikleri şarabın sonucunda ne boş şeylerden bahsediş var, ne günaha giriş.

Abdulbaki Gölpınarlı

Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar, ama burada (içki yüzünden) ne saçmalama vardır ne de günaha girme.

Adem Uğur

Onda, sarhoşlatıp ne düşünüp söylediğini bilmez hâle getirmeyen içkiler kapışırlar!

Ahmed Hulusi

Cennet’te birbirlerine boş konuşturmayan, saçmalamaya sevk etmeyen, bile bile günaha sokmayan, dolu kadehler sunarlar.

Ahmet Tekin

Orada bir kadeh kapışırlar ki, onda ne bir saçmalama ne de günâha sokma vardır.

Ahmet Varol

Orada bir kadeh kapışır çekişirler ki, onda ne 'boş ve saçma bir söz', ne günaha sokma yoktur.

Ali Bulaç

Orada birbiriyle kadeh çekiştirirler ki, onda ne bir saçmalama vardır, ne bir günaha sokma...

Ali Fikri Yavuz

Orada kadeh tokustururlar; fakat bunda ne bir sacmalama, ne de bir gunaha girme vardir.

Bekir Sadak

Orada kadeh tokuştururlar ki bunda ne bir boşanlamsız saçmalama, ne de günaha sokma vardır.

Celal Yıldırım

Orada kadeh tokuştururlar; fakat bunda ne bir saçmalama, ne de bir günaha girme vardır.

Diyanet İşleri (eski)

Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar, ama burada (içki yüzünden) ne saçmalama vardır ne de günaha girme.

Diyanet Vakfi

Orada birbirlerinden kadeh kapışırlar, onda ne bir saçmalama, ne de bir günaha girme vardır.

Edip Yüksel

Orada bir peymâne çekiştirirler ki ne bir saçmalama vardır onda ne bir günaha sokma

Elmalılı Hamdi Yazır

Orada kadeh teati ederler ki, onda ne bir saçmalama vardır, ne de bir günaha sokma!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Orada bir kadeh kapışırlar ki, onda ne bir saçmalama vardır, ne de günaha sokma.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Orada bir kadehi kapışırlar fakat onda ne saçmalama vardır, ne de günaha sokma.

Seyyid Kutub

Orada bir kadeh kapışır çekişirler ki, onda ne 'boş ve saçma bir söz' ne günaha sokma vardır.

Gültekin Onan

Orada birbirleriyle öyle kadeh çekişirler ki! Onda ne bir saçmalama, ne de bir günâha sokma yokdur.

Hasan Basri Çantay

Orada (neş’e ile) birbirlerine kadeh çekişirler (verip alırlar); onda (onun içiminde)ne boş bir söz, ne de bir günâha sokma vardır (sarhoş etmez).

Hayrat Neşriyat

Orada öyle bir kadehi devrederler ki; onda, bir saçmalama ve günaha sokma yoktur.

İbni Kesir

ve orada, (cennette), birbirlerine, boş konuşturmayan ve günaha sokmayan kaseler uzatacaklar.

Muhammed Esed

(22-23) Ve onlara arzu edeceklerinden bir meyve ile ve bir et ile imdat etmişizdir. Ve orada bir kâseyi teatide bulunurlar, onda ne bir saçma söz vardır ve ne de bir günah.

Ömer Nasuhi Bilmen

Orada birbirlerinden kadeh alıp verirler. Amma onu içenler ne boş bir söz söylerler, ne de günaha girerler.

Ömer Öngüt

Orada birbirlerine kadeh sunarlar. Orada saçmalama yoktur. Günaha sokma yoktur.

Şaban Piriş

Onlar orada içecek kadehleri kapışırlar ki bunları içmede ne saçma sapan konuşma olur, ne de günaha girilir.

Suat Yıldırım

Orada bir kadeh kapışırlar ki içinde ne saçmalama var, ne de günâha sokma.

Süleyman Ateş

Orada bir kadeh kapışır çekişirler ki, onda, ne 'boş ve saçma bir söz', ne de bir günaha sokma yoktur.

Tefhim-ul Kuran

Orada öyle kadehler kapışmaktadırlar ki, içene ne boş söz söyletir, ne onu günaha sokar.

Ümit Şimşek

Orada bir kadeh tokuştururlar ki, içinde ne bir boş laf var ne de günaha sokuş.

Yaşar Nuri Öztürk

Orada birbirlerine öyle kadeh sunarlar ki, içtikleri şarabın etkisinden, ne boş şeylerden bahsetme var, ne de günaha sokma.

Abdullah Parlıyan

Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar; ama burada kötü söz de yoktur, günah işleme de.

Bayraktar Bayraklı

Orada, boş söz söyletmeyen (içilince sarhoş etmeyen), günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar.

Cemal Külünkoğlu

Orada bir kadehi kapışır çekişirler; onda ne saçma bir söz, ne de bir günaha sokma vardır.

Kadri Çelik

Orada meşrubat dolu kadehleri elden ele dolaştırırlar ki, o meşrubat, ne boş ve manâsız konuşmalara sebep olur ne de bir günaha.

Ali Ünal

Orada bir kadeh kapışırçekişirler ki, onda ne boş ve saçma bir söz, ne de günaha sokma yoktur.

Harun Yıldırım

orada birbirlerine içeni boşboğaz etmeyen ve günaha sokmayan dolu kadehler sunacaklar.

Mustafa İslamoğlu

Orada karşılıklı bir kadeh tokuştururlar ki, onda ne bir saçmalama, ne de bir günaha girme vardır!

Sadık Türkmen

Orada içlerindeki bütün sıkıntıları atarlar. Orada ne boş konuşmalar, ne de günah işlemek vardır.

İlyas Yorulmaz

Orada kadeh kaldırırlar, orada (içtikleri şarap ile) ne boş söz söylerler ne de günaha girerler.

İmam İskender Ali Mihr