Mekke döneminde inmiştir. 49 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “et-Tûr” kelimesinden almıştır. Tûr, dağ demektir. Burada Hz. Mûsâ’ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina dağı kastedilmektedir.


فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾


TÛR SURESİ 27. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe menne allâhu aleynâ ve vakâ-nâ azâbe es semûmi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe menne şimdi, oysa, lütufta bulundu
allâhu Allah
aleynâ bize, bizi
ve vakâ-nâ ve bizi korudu
azâbe azap
es semûmi hücrelere işleyen kavurucu ateş

Şimdi Allah bizi ni’metlendirdi ve bizi (cehennemin) kavurucu ateşinin azabından korudu.

TÛR SURESİ 27. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

“Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu.”

Diyanet İşleri

Derken Allah lûtfetti bize ve korudu bizi tâ iliklere işleyen sam yelinin azâbından.

Abdulbaki Gölpınarlı

Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu.

Adem Uğur

"Allâh bize lütfetti ve bizi (cehennem ateşi) Semum'un (insan bedeninin gözeneklerinden geçen zehirleyici dumansız ateş; mikrodalga radyasyon) azabından korudu!"

Ahmed Hulusi

'Allah bize lütfetti de, vücuda işleyen, kavurucu cehennem azâbından bizi korudu.'

Ahmet Tekin

Allah bize lutfetti de bizi delikçiklere (hücrelere) kadar işleyen azaptan korudu.

Ahmet Varol

"Şimdi Allah, bize lütufta bulundu ve 'hücrelere kadar işleyen kavurucu' azabdan korudu."

Ali Bulaç

Artık Allah bize lütûf buyurdu ve bizleri o ateşin azabından korudu.

Ali Fikri Yavuz

(26-28) «Dogrusu bundan once ailemizin yaninda bile korku icindeydik; Allah lutfedip bizi kavurucu azabdan korudu; dogrusu bundan once de O'na yalvariyorduk; suphesiz O, iyilik yapandir, aciyandir» derler.*

Bekir Sadak

Allah, bize bol lûtufta bulundu da Cehennem'in kavurucu azabından korudu.

Celal Yıldırım

(26-28) 'Doğrusu bundan önce ailemizin yanında bile korku içindeydik; Allah lütfedip bizi kavurucu azabdan korudu; doğrusu bundan önce de O'na yalvarıyorduk; şüphesiz O, iyilik yapandır, acıyandır' derler.

Diyanet İşleri (eski)

«Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu.»

Diyanet Vakfi

'ALLAH bize iyilik etti de bizi içe işleyen azaptan korudu.'

Edip Yüksel

Bakınız Allah bize lûtfetti ve bizleri o semûm azâbından korudu.

Elmalılı Hamdi Yazır

Allah bize lutfetti ve bizleri o semum (kavurucu) azabından korudu.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

«Allah bize lutfetti de bizi (vücûdun) içine işleyen (kavurucu) azabdan korudu.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azabtan korudu.

Seyyid Kutub

"Şimdi Tanrı, bize lütufta bulundu ve 'hücrelere kadar işleyen kavurucu' azabdan korudu."

Gültekin Onan

«İşte Allah bize (mağfiret ve rahmetini) lûtfetdi. Bizi sâm yeli azabından korudu».

Hasan Basri Çantay

'İşte Allah bize lûtfetti de (derilerden içeri) nüfûz edici o azabdan bizi korudu!'

Hayrat Neşriyat

Allah; bize, lutfetti de bizi gözeneklere işleyen o Semum azabından korudu.

İbni Kesir

ve bu durumdayken Allah bizi lütfuyla inayetlendirdi ve (çaresizliğin) yakıcı fırtınalarının azabından bizi korudu.

Muhammed Esed

(27-28) «Şimdi Allah Teâlâ bizim üzerimize lütuf ve ihsanda bulundu ve bizi o Semûm azabından vâkiye buyurdu. Şüphe yok ki, biz evvelce O'na dua eder olmuştuk. Muhakkak ki o, vaadinde sâdıkdır, çok esirgeyicidir.»

Ömer Nasuhi Bilmen

"Allah lütfedip bizi kavurucu azaptan korudu. "

Ömer Öngüt

Allah bize lutfetti de bizi kavurucu azabtan korudu.

Şaban Piriş

(26-27) "Biz dünyada, ailemiz içinde iken sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki Allah bize lütfetti ve bizi, o kavuran ateşten korudu.

Suat Yıldırım

"Allâh bize lutfetti de bizi o delikçiklere işleyen azâbdan korudu."

Süleyman Ateş

«Şimdi Allah, bize lütufta bulundu ve bizi, 'hücrelere kadar işleyen kavurucu' azabdan korudu.»

Tefhim-ul Kuran

'Rabbimiz lütfetti de iliklere kadar işleyen azaptan bizi korudu.

Ümit Şimşek

"Allah bize lütufta bulundu ve bizi o iliklere işleyen azaptan korudu."

Yaşar Nuri Öztürk

Allah bize bol bol lütufta bulundu da, ta iliklere işleyen cehennem azabından korudu.

Abdullah Parlıyan

“Allah bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen azaptan korudu.”

Bayraktar Bayraklı

(26-27) Şöyle derler: “Biz, bundan önce (dünyada) ailemizle birlikte (azaptan ve Allah'a karşı gelmekten) sakınırdık. Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu.”

Cemal Külünkoğlu

“Şimdi Allah bize lütufta bulundu ve bizi, iliklere kadar işleyen kavurucu azaptan korudu.”

Kadri Çelik

“Allah da bize lütfetti ve bizi o kavurucu, deriden içeriye işleyen ateşin azabından korudu.

Ali Ünal

“Şimdi Allah, bize lütufta bulundu ve hücrelere kadar işleyen kavurucu azabdan korudu.”

Harun Yıldırım

fakat Allah bize kerem etti de, bizi zehir gibi içe işleyen yakıcı bir ateşin azabından korudu.

Mustafa İslamoğlu

Allah bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen azaptan korudu.

Sadık Türkmen

“Allah bize iyiliklerde bulundu ve bizi yakıcı ateşin azabından korudu. ”

İlyas Yorulmaz

Şimdi Allah bizi ni’metlendirdi ve bizi (cehennemin) kavurucu ateşinin azabından korudu.

İmam İskender Ali Mihr