Mekke döneminde inmiştir. 49 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “et-Tûr” kelimesinden almıştır. Tûr, dağ demektir. Burada Hz. Mûsâ’ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina dağı kastedilmektedir.


فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾


TÛR SURESİ 34. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe li ye'tû bi hadîsin misli-hi in kânû sâdikîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe öyleyse
li ye'tû getirsinler
bi hadîsin bir söz
misli-hi onun gibi, benzeri
in kânû eğer onlar ... oldu iseler
sâdikîne sadıklar, sözlerinde sadık olanlar, doğru söyleyenler

Öyleyse onun gibi bir söz (Kur’ân âyeti) getirsinler, eğer (sözlerinde) sadıksalar.

TÛR SURESİ 34. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Eğer doğru söyleyenler iseler, haydi onun gibi bir söz getirsinler!

Diyanet İşleri

Artık buna benzer bir söz getirin meydana sözünüz doğruysa.

Abdulbaki Gölpınarlı

Eğer doğru iseler onun benzeri bir söz getirsinler.

Adem Uğur

Eğer sözlerinde sadıklarsa Onun benzeri bir söz getirsinler!

Ahmed Hulusi

'Eğer söyledikleri doğru ise, onun benzeri bir kitap da kendileri ortaya koysunlar.'

Ahmet Tekin

Eğer doğru sözlü iseler onun benzeri bir söz getirsinler öyleyse!

Ahmet Varol

Şu halde, eğer doğru sözlüler iseler, benzeri bir söz getirsinler.

Ali Bulaç

Haydi Kur’an gibi bir söz getirsinler, eğer doğru söyliyenlerse...

Ali Fikri Yavuz

Eger iddialarinda samimi iseler Kuran'in benzeri bir soz meydana getirsinler.

Bekir Sadak

Eğer doğru sözlü kimseler iseler bu sözün bir benzerini getirsinler!

Celal Yıldırım

Eğer iddialarında samimi iseler Kuran'ın benzeri bir söz meydana getirsinler.

Diyanet İşleri (eski)

Eğer doğru iseler onun benzeri bir söz getirsinler.

Diyanet Vakfi

Doğru sözlüler iseler bunun benzeri bir hadis getirsinler.

Edip Yüksel

Haydi onun gibi bir söz getirsinler, doğru iseler

Elmalılı Hamdi Yazır

Haydi onun gibi bir söz getirsinler, eğer doğru iseler!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Eğer doğru iseler onun benzeri bir söz meydana getirsinler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

İddialarında samimi iseler haydi onun gibi bir söz getirsinler.

Seyyid Kutub

Şu halde, eğer doğru sözlüler iseler, benzeri bir söz getirsinler.

Gültekin Onan

Öyleyse onlar da, eğer doğru söyleyenlerse, onun gibi (velev uydurma) bir söz getirsinler!

Hasan Basri Çantay

Eğer (iddiâlarında) doğru kimseler iseler, haydi onun benzeri bir söz getirsinler!

Hayrat Neşriyat

Şayet sadıklardan iseler, onun benzeri bir söz getirsinler.

İbni Kesir

Ama, (eğer onu basit bir faninin işi olarak görüyorlarsa) ona benzeyen başka bir söylem üretsinler (de görelim!) Söyledikleri doğru mu, değil mi?

Muhammed Esed

(33-34) Yoksa diyorlar mı ki: «Onu kendisi uydurdu?» Hayır. İmân etmezler. Haydi onun misli bir söz getiriversinler, eğer doğru sözlü kimseler oldu iseler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Eğer onlar doğru sözlü iseler, onun benzeri bir söz getirsinler!

Ömer Öngüt

-Haydi onun benzeri bir söz meydana getirsinler eğer doğru söylüyorlarsa!

Şaban Piriş

O halde bu iddialarında tutarlı iseler Kur’ân gibi bir söz getirsinler bakalım!

Suat Yıldırım

Doğru iseler haydi onun gibi bir söz getirsinler.

Süleyman Ateş

Şu halde, eğer doğru sözlüler iseler, onun benzeri bir söz getirsinler.

Tefhim-ul Kuran

Doğru söylüyorlarsa, onun gibi bir söz getirsinler.

Ümit Şimşek

Eğer doğru sözlü iseler, onun benzeri bir hadis/söz getirsinler.

Yaşar Nuri Öztürk

Ama O Kur'an'ı bir insan sözü olarak görüyorlarsa, O'na benzer bir söz söylesinler de, görelim söyledikleri doğru mu, değil mi?

Abdullah Parlıyan

Eğer doğru iseler onun benzeri bir söz getirsinler.

Bayraktar Bayraklı

Eğer doğru sözlü iseler, haydi onun gibi bir söz getirsinler!

Cemal Külünkoğlu

O halde, eğer doğru sözlüler iseler, onun benzeri bir söz getirsinler.

Kadri Çelik

Eğer bu iddialarında samimi ve tutarlı iseler, (Kur’ân’ı herhangi bir kimsenin uydurup Allah’a mal etmesi mümkünse), o zaman kendileri ona benzer bir söz ortaya koysunlar!

Ali Ünal

Şu halde, eğer doğru söyleyenlerden iseler, onun benzeri bir söz getirsinler.

Harun Yıldırım

Öyleyse, haydi onun benzeri bir başka söz üretsinler bakalım; sözlerinin arkasında duruyorlarsa tabi ki.

Mustafa İslamoğlu

Eğer iddialarında doğru iseler, haydi onun benzeri bir söz/söylem üretsinler/getirsinler.

Sadık Türkmen

Eğer doğru söylüyorlarsa, o zaman onun benzeri bir sözü getirsinler.

İlyas Yorulmaz

Öyleyse onun gibi bir söz (Kur’ân âyeti) getirsinler, eğer (sözlerinde) sadıksalar.

İmam İskender Ali Mihr