Mekke döneminde inmiştir. 49 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “et-Tûr” kelimesinden almıştır. Tûr, dağ demektir. Burada Hz. Mûsâ’ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina dağı kastedilmektedir.


وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴿٤﴾


TÛR SURESİ 4. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve el beyti el ma'mûri
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve andolsun
el beyti ev
el ma'mûri imar edilmiş, mamur

Beyti Mamur’a (Mamur Ev’e) andolsun.

TÛR SURESİ 4. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(1-7) Tûr’a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, “Beyt-i Ma’mur”a , yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir.

Diyanet İşleri

Ve mâmur eve.

Abdulbaki Gölpınarlı

Beyt-i Ma'mûr'a,

Adem Uğur

Beyt-i Mamûr'a (Zâtî ilimle meydana gelmiş Esmâ mertebesi, Hakikat-i Muhammedî - mükemmel imar edilmiş ev - Allâh Esmâ'sından kaynaklanan halife özelliğini yaşamakta olan insan şuuru);

Ahmed Hulusi

Akın akın ziyâret edilen, mâmur, hareketli, canlı Kâbe-i Muazzama’ya, Beytü’l-ma’mûr’a andolsun!

Ahmet Tekin

Ma'mur eve,

Ahmet Varol

Ma'mur eve,

Ali Bulaç

(Meleklerin gökte tavaf ettikleri) Beyt-i Ma’mur’a,

Ali Fikri Yavuz

(1-7) Tur'a, yayilmis ince deri uzerine satir satir dizilmis Kitap'a, mamur bir ev olan Kabe'ye, yukseltilmis tavan gibi goge, kaynayacak denize and olsun ki, Rabbinin azabi hic suphesiz gelecektir.

Bekir Sadak

Bayındır eve (veya Beytü'l-Ma'mûr'a),

Celal Yıldırım

(1-8) Tura, yayılmış ince deri üzerine satır satır dizilmiş Kitap'a, mamur bir ev olan Kabe'ye, yükseltilmiş tavan gibi göğe, kaynayacak denize and olsun ki, Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecektir. Onu savacak yoktur.

Diyanet İşleri (eski)

(1-8) Tûr'a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab'a, Beyt-i Ma'mûr'a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.

Diyanet Vakfi

Sık sık ziyaret edilen Eve (Kabe'ye),

Edip Yüksel

Ve beyti ma'mûra

Elmalılı Hamdi Yazır

Beyt-i Ma'müra,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ma'mur eve,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ma'mur bir ev olan Ka'be'ye.

Seyyid Kutub

Ma'mur eve,

Gültekin Onan

Ma'muur eve,

Hasan Basri Çantay

Ve (gökte meleklerin tavâf ettiği) Beyt-i Ma'mûr’a!

Hayrat Neşriyat

Ma'mur eve.

İbni Kesir

Ayakta kalan (ibadet) evi(ni) düşün!

Muhammed Esed

(4-7) Ve Beyt-i Mâmur'a. Ve yükseltilmiş tavana. Ve dolmuş denize kasem olsun ki, şüphe yok, Rabbinin azabı elbette vaki olacaktır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Beyt-i Mâmur'a andolsun!

Ömer Öngüt

Kâbe’ye.

Şaban Piriş

Beyt-i Ma’mûr’a

Suat Yıldırım

Ma'mur (bakımlı, şen) Ev (Ka'be'y)e,

Süleyman Ateş

Ma'mur eve,

Tefhim-ul Kuran

Ve Beyt-i Mâmur'a.

Ümit Şimşek

Yemin olsun düzenli bir biçimde bakılan o eve,

Yaşar Nuri Öztürk

hac, umre ziyaretçileri ve meleklerle şenlenmiş olan eve,

Abdullah Parlıyan

(1-6) Tûr'a, açılmış ince deride yazılı kitaba, imar edilmiş o eve; yükseltilmiş şu tavana, kabaran denize yemin olsun ki… [585][586]

Bayraktar Bayraklı

(1-8) (Musa'nın vahiy aldığı) Tur dağına, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab'a, Beyt-i Mamur'a (Meleklerin gökte tavaf ettikleri makama ya da Kâbe'ye), yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize yemin olsun ki, Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur.

Cemal Külünkoğlu

Beyt-i Ma'mur'a.

Kadri Çelik

Ve Beyti Ma’mur’a (sürekli iskân ve ziyaret olunan Ev’e);

Ali Ünal

Beyti Ma’mur’a,

Harun Yıldırım

el-Beytu'l-Ma-mur şahit olsun,

Mustafa İslamoğlu

Mamur eve (Kâbe’ye),

Sadık Türkmen

Bina edilmiş eve (Kâbe ye),

İlyas Yorulmaz

Beyti Mamur’a (Mamur Ev’e) andolsun.

İmam İskender Ali Mihr