Mekke döneminde inmiştir. 49 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “et-Tûr” kelimesinden almıştır. Tûr, dağ demektir. Burada Hz. Mûsâ’ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina dağı kastedilmektedir.


أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾


TÛR SURESİ 41. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

em inde-hum el gaybu fe hum yektubûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
em yoksa, veya ... mı?
inde-hum onların yanında
el gaybu gayb
fe o zaman, artık, böylece
hum onlar
yektubûne yazıyorlar

Yahut gayb, onların yanında da onlar mı yazıyorlar?

TÛR SURESİ 41. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Yoksa, gayb ilmi onların yanında da ondan mı yazıyorlar?

Diyanet İşleri

Yoksa gizli şey, yanlarında da yazıyorlar mı?

Abdulbaki Gölpınarlı

Yoksa gayba ait bilgiler kendi yanlarında da, onlar mı yazıyorlar?

Adem Uğur

Yoksa gayb onların indînde de, (ne olacağını) onlar mı yazıyorlar?

Ahmed Hulusi

Yoksa gayba, Levh-i Mahfuz’a ait bilgiler kendi yanlarında da, onlar mı yazıyorlar?

Ahmet Tekin

Yoksa gayb (ilmi) kendi yanlarında mıdır da onlar (onu) yazıyorlar mı?

Ahmet Varol

Yoksa gayb (bilgisi) onların katında mıdır, böylece yazıp duruyorlar?

Ali Bulaç

Yoksa, gayb ilmi (Levh-i Mahfûz) onların yanında da, onlar mı yazıyorlar?

Ali Fikri Yavuz

Veya, gorulmeyeni bilmek kendilerine aittir de, onlar mi yaziyorlar?

Bekir Sadak

Yoksa gayb (görünmeyen, bilinmeyen hususlar), onların yanında bulunuyor da onu kendileri mi yazıp tesbit ediyorlar ? Ama o küfre sapanlar kendileri tuzağa düşeceklerdir.

Celal Yıldırım

Veya, görülmeyeni bilmek kendilerine aittir de, onlar mı yazıyorlar?

Diyanet İşleri (eski)

Yoksa gayba ait bilgiler kendi yanlarında da, onlar mı yazıyorlar?

Diyanet Vakfi

Yoksa gizemlerin bilgisine mi sahipler ve onu kendileri mi yazıyorlar?

Edip Yüksel

Yoksa gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar?

Elmalılı Hamdi Yazır

Yoksa gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Yoksa gayb kendilerinin yanında da onlar mı yazıyorlar?

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yoksa gayb kendilerinin yanındadır da kendileri mi istediklerini yapıyorlar?

Seyyid Kutub

Yoksa gayb (bilgisi) onların katında mıdır, böylece yazıp duruyorlar?

Gültekin Onan

Yahud gayb (ın ilmi) kendilerinin yanındadır da (bunu) onlar mı yazıyorlar?

Hasan Basri Çantay

Yoksa gayb (Levh-i Mahfûz) onların yanında da, onlar (ondan) mı yazıyorlar?

Hayrat Neşriyat

Yahut, gaybı bilmek kendilerine aittir de, onlar mı yazıyorlar?

İbni Kesir

Yoksa, (bütün mevcudatın) gizli gerçekliğinin, (zamanı geldiğinde) yazabilmeleri için kendi kavrayış alanları içine gireceği(ni mi sanıyorlar)?

Muhammed Esed

Yoksa gayb onların yanında mı ki, artık ondan yazıyorlar?

Ömer Nasuhi Bilmen

Yoksa gayba âit bilgiler yanlarında da onlar kendileri mi yazıyorlar?

Ömer Öngüt

Yoksa gayb onların yanında da onlar mı tavsiye ediyor?

Şaban Piriş

Yoksa gayba dair bilgiler kendilerinin elinin altındadır da, onlar oradan istedikleri tarzda yazıp kopyalıyorlar mı?

Suat Yıldırım

Yoksa gayb (görülmeyen bilgi) kendilerinin yanındadır da kendileri mi (oradan istediklerini) yazıyorlar?

Süleyman Ateş

Yoksa gayb (bilgisi) onların katında mıdır, böylece onlar yazıp duruyorlar?

Tefhim-ul Kuran

Yoksa yanlarında gayb bilgisi var da ona bakarak mı yazıyorlar?

Ümit Şimşek

Yoksa gayb yanlarında da yazıp duruyorlar mı?

Yaşar Nuri Öztürk

Yoksa görülmeyen bilgi kaynağı kendilerinin yanındadır da, oradan mı yazıp tesbit ediyorlar.

Abdullah Parlıyan

Yoksa, gayb onların yanındadır da onlar mı yazıyorlar?

Bayraktar Bayraklı

Yoksa gayba dair bilgiler kendilerinin elinin altındadır da (oradan onlar, istediklerini) yazıyorlar?

Cemal Külünkoğlu

Yoksa gayb (bilgisi) onların katında da böylece onlar (ona dayanarak mı) yazıp duruyorlar?

Kadri Çelik

Yoksa gaybın bilgisine sahipler de, (geçmişi geleceği, insanlara mutlak manâda neyin faydalı neyin zararlı olduğunu biliyor,) dolayısıyla (insanlar için izlemeleri gereken yol, uymaları gereken kaide ve kanunlar mı) tesbit ediyorlar?

Ali Ünal

Yoksa gayb onların yanındadır da onlar mı yazıyorlar?

Harun Yıldırım

Ne yani, idraki aşan hakikatlere vakıflar da, onu kendileri mi kayıt altına alıyorlar?

Mustafa İslamoğlu

Yoksa görülemeyen onların katında da onlar mı yazıyorlar?

Sadık Türkmen

Yoksa gayb onların yanında da, gaybı onlar mı yazıyor?

İlyas Yorulmaz

Yahut gayb, onların yanında da onlar mı yazıyorlar?

İmam İskender Ali Mihr