Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-vâkı’a” kelimesinden almıştır. Vâkı’a, gerçekleşen, meydana gelen olay demektir.


وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١٠﴾


VÂKIA SURESİ 10. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve es sâbikûne es sâbikûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve es sâbikûne ve sabikunlar (hayırlarda yarışıp ileri geçenler)
es sâbikûne sabikunlar (hayırlarda yarışıp ileri geçenler)

Ve sabikunlar (hayırlarda yarışıp ileri geçenler), sabikunlar.

VÂKIA SURESİ 10. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(10-11) (İman ve amelde) öne geçenler ise (Ahirette de) öne geçenlerdir. İşte onlar (Allah’a) yaklaştırılmış kimselerdir.

Diyanet İşleri

Ve bir de ileri geçenler ki herkesi geçmişlerdir.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Hayırda) önde olanlar, (ecirde de) öndedirler.

Adem Uğur

Es Sâbikun (yakîn ile öne geçenler), sabikundur;

Ahmed Hulusi

Hayır işlerinde önde olanlar, mükâfat almada önde olanlar.

Ahmet Tekin

(Hayırda) öne geçenler öncülerdir.

Ahmet Varol

Yarışıp öne geçenler de, öne geçmiş öncülerdir.

Ali Bulaç

(Bir de üçüncü sınıf, hayır işlemekte) ileri geçenler, (ahiret de) ileri geçenlerdir, (ilk cennete girenlerdir.)

Ali Fikri Yavuz

Iyilik islemekte onde olanlar, karsiliklarini almakta da onde olanlardir.

Bekir Sadak

İyilikte öne geçenler, (mükâfatta da) öne geçenlerdir.

Celal Yıldırım

İyilik işlemekte önde olanlar, karşılıklarını almakta da önde olanlardır.

Diyanet İşleri (eski)

(Hayırda) önde olanlar, (ecirde de) öndedirler.

Diyanet Vakfi

Bir de ileri geçen öncü elitler vardır.

Edip Yüksel

İlerde sabikun, işte o sabikun

Elmalılı Hamdi Yazır

önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Önde olanlar (var ya), onlar öncüdürler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ve öncüler, hep önden gidenler.

Seyyid Kutub

Yarışıp öne geçenler de, öne geçmiş öncülerdir.

Gültekin Onan

Hayır yarışlarında tâ öne geçib kazananlar (a gelince:) onlar (orada da) öncüdürler.

Hasan Basri Çantay

Ve (üçüncü kısmınız da) sâbikun (olup hayırda öne geçenlerinizdir) ki, (onlar mükâfâtta da) öne geçenlerdir!

Hayrat Neşriyat

Önde olanlar da öncüdürler.

İbni Kesir

Önde olanlar ise (hayatta iken, inanç ve güzel fiillerde) öne çıkanlar olacak.

Muhammed Esed

(10-12) Ve (üçüncüsü de) ileri geçenlerdir, ileri geçenlerdir. İşte mukarreb olanlar, onlardır. Naîm cennetlerinde mütena'im olacaklardır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Hayır yarışlarında tâ öne geçip kazananlar.

Ömer Öngüt

Ve önde olanlar, öncüdürler.

Şaban Piriş

İmanda, fazilette öncüler ki ne öncüler! Onlar herkesi geçerler.

Suat Yıldırım

Ve o sâbıklar, sâbıklar!

Süleyman Ateş

Yarışıp öne geçenler de, öne geçmiş öncülerdir.

Tefhim-ul Kuran

Öne geçenler de hepsinden ileridir.

Ümit Şimşek

Ve oluşta önde gidenler, yarışta önde gidenler...

Yaşar Nuri Öztürk

Dünyada iyiliklerde öne geçenler, ahirette de mükafatta önde gidenler olacaklardır.

Abdullah Parlıyan

(10-11) Hayır/iyilik işlerinde yarışanlar önde olacaklardır. İşte onlar Allah'a yakın olanlardır.

Bayraktar Bayraklı

(Üçüncü sınıf: Hayatta iken hayır işlemekte) öne geçenler, (ahirette de cennete girmek için) öne geçenledir.

Cemal Külünkoğlu

(Üçüncü sınıf ise, iman ve amelde) Öne geçenler (olup onlar Allah'ın rahmet ve cennetine doğru) öne geçenlerdir.

Kadri Çelik

(İmanda, salih amelde, fazilette ve Allah’ın dinine hizmette) öncüler ki, ne öncüler! Onlar, (Allah’ın rahmetine nail olmada da) en önde olacaklardır.

Ali Ünal

EsSabikun ise öne geçmiş öncülerdir.

Harun Yıldırım

Bir de yarışta öne geçip arayı açanlar olacak:

Mustafa İslamoğlu

Ve yarışıp ileri geçenler de öncülerdir!

Sadık Türkmen

(Hayırlı işlerde) Hep önde gidip yarışanlar (var ya).

İlyas Yorulmaz

Ve sabikunlar (hayırlarda yarışıp ileri geçenler), sabikunlar.

İmam İskender Ali Mihr