Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-vâkı’a” kelimesinden almıştır. Vâkı’a, gerçekleşen, meydana gelen olay demektir.


وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذكَّرُونَ ﴿٦٢﴾


VÂKIA SURESİ 62. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve lekad alimtum en neş'ete el ûlâ fe lev lâ tezekkerûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve lekad ve andolsun ki
alimtum bildiniz
en neş'ete yaratılış
el ûlâ ilk
fe o zaman, hâlâ, öyleyse
lev eğer, şâyet, olsa, ise
lâ tezekkerûne tezekkür etmiyorsunuz

Ve andolsun ki, ilk neş’eti (yaratılışı) bildiniz, hâlâ tezekkür (tefekkür) etmiyorsanız.

VÂKIA SURESİ 62. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Andolsun, birinci yaratılışı(nızı) biliyorsunuz. O hâlde düşünseniz ya!

Diyanet İşleri

Ve andolsun ki ilk yaratılışı biliyorsunuz, biliyorsunuz da ne diye düşünmüyorsunuz?

Abdulbaki Gölpınarlı

Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

Adem Uğur

Andolsun ki ilk neş'eti (yaratışı) bildiniz. . . Peki derin düşünmeniz gerekmez mi?

Ahmed Hulusi

Andolsun, ilk yaratılışı biliyorsunuz, düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

Ahmet Tekin

Andolsun ki ilk yaratmayı bildiniz. O halde düşünüp öğüt almanız gerekmez mi?

Ahmet Varol

Andolsun, ilk inşa (yaratma)yı bildiniz; ama öğüt alıp düşünmeniz gerekmez mi?

Ali Bulaç

Her halde (bu dünya hayatında topraktan sonra nutfeden) ilk yaratılışınızı bildiniz. O halde (kıyamette sizi ikinci defa diriltmeğe kadir olduğumuzu) düşünseniz ya!...

Ali Fikri Yavuz

And olsun ki, ilk yaratmayi bilirsiniz, yine de dusunmez misiniz?

Bekir Sadak

And olsun ki, siz, ilk yaratılıp ortaya çıkarılışınızı biliyorsunuzdur. Artık düşünüp ibret almaz mısınız ?

Celal Yıldırım

And olsun ki, ilk yaratmayı bilirsiniz, yine de düşünmez misiniz?

Diyanet İşleri (eski)

Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

Diyanet Vakfi

İlk yaratılışı biliyorsunuz. Öğüt almalı değil misiniz?

Edip Yüksel

Her halde ilk neş'eti biliyorsunuz o halde düşünseniz a

Elmalılı Hamdi Yazır

Muhakkak ilk yaratılışı biliyorsunuz. O halde düşünsenize!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

İlk yaratılmayı bildiniz. Bunu düşünüp ders alsanıza!

Seyyid Kutub

Andolsun, ilk inşa (yaratma)yı bildiniz; ama öğüt alıp düşünmeniz gerekmez mi?

Gültekin Onan

Andolsun ki birinci yaratılışı (nızı) bildiniz. Fakat (tekrar yaratılacağınızı da) düşünmeli değil misiniz?

Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki, ilk yaratılışı bildiniz; öyle ise (düşünüp) ibret almanız gerekmez mi?

Hayrat Neşriyat

Andolsun ki; ilk yaratılışınızı bildiniz. İyice düşünmeli değil misiniz?

İbni Kesir

Ve (mademki) baştaki yaratılışınızı(n mucizevi bir olay olduğunu) biliyorsunuz; öyleyse, neden (Bizim hakkımızda) düşünüp dersler çıkarmazsınız?

Muhammed Esed

(61-62) Sizin emsâlinizi değiştirmek ve sizi bilmediğiniz bir neş'ette yaratmak üzere (kâdiriz). Ve muhakkak ki, siz ilk yaradılışı bildiniz, o halde düşünmez misiniz?

Ömer Nasuhi Bilmen

Her halde ilk yaratılışınızı bilirsiniz, (fakat tekrar yaratılacağınızı) düşünmeli değil misiniz?

Ömer Öngüt

-İlk yaratılışınızı biliyorsunuz, düşünmeniz gerekmez mi?

Şaban Piriş

Siz ilk yaratmayı pek iyi biliyorsunuz, artık düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

Suat Yıldırım

Andolsun, ilk yaratmayı bildiniz, (bunu) düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

Süleyman Ateş

Andolsun, ilk inşa (yaratma)yı bildiniz; ama öğüt alıp düşünmeniz gerekmez mi?

Tefhim-ul Kuran

İlk yaratılışınızı biliyorsunuz; öyleyse niçin hâlâ düşünmezsiniz?

Ümit Şimşek

Yemin olsun, ilk yaratışı/yaratılışı bildiniz. Peki düşünüp ibret alsanız olmaz mı?

Yaşar Nuri Öztürk

Ve andolsun ki, ilk yaratılışınızı bildiniz, fakat tekrar yaratılacağınızı da düşünmeli değil misiniz?

Abdullah Parlıyan

(60-62) Aranızda ölümü takdir eden biziz. Biz, sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilmediğiniz bir alemde tekrar var etmek konusunda önüne geçilebileceklerden değiliz. Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz; düşünüp bundan ders almanız gerekmez mi?

Bayraktar Bayraklı

Andolsun ki, birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O hâlde (yeniden yaratılacağınıza dair) düşünmeniz gerekmez mi?

Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz ilk yaratılışı bildiniz; ama hatırlayıp kendinize gelmeniz gerekmez mi?

Kadri Çelik

Sizi ilk ortaya çıkarmamızı (dünyaya nasıl getirildiğinizi) çok iyi biliyorsunuz, o halde bunun üzerinde düşünüp, (ikinci yaratılışın da mümkün ve kaçınılmaz olduğunu kabullenmeniz) gerekmez mi?

Ali Ünal

Andolsun ilk inşaıyaratmayı bildiniz. İbretle düşünmeniz gerekmez mi?

Harun Yıldırım

Doğrusu ilk yaratılış (mucizesini) bilmiş olmanız lazım; o halde neden (ikinci yaratılış hakkında) ibret almıyor sunuz?

Mustafa İslamoğlu

Ant olsun siz, ilkin nasıl varedildiğinizi/yaratıldığınızı biliyorsunuz. Öyleyse düşünüp öğüt almanız gerekmez mi?

Sadık Türkmen

İlk yaratılışı kesinlikle bilmişsinizdir. Hatırlamanız gerekmiyor mu?

İlyas Yorulmaz

Ve andolsun ki, ilk neş’eti (yaratılışı) bildiniz, hâlâ tezekkür (tefekkür) etmiyorsanız.

İmam İskender Ali Mihr