Kur'an Mealleri sistemimizde Yaşar Nuri Öztürk adına kayıtlı 114 sure meali bulunmaktadır. Aşağıdaki tablodan ilgili sureyi seçerek Yaşar Nuri Öztürk meallerine ulaşabilirsiniz.


Kur'an Sırası Nuzül Sırası Nedir? Sure Adı Anlamı Sureyi Oku
1 5 FÂTİHA Başlangıç FÂTİHA Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
2 87 BAKARA İnek BAKARA Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
3 89 ÂLİ İMRÂN İmran Ailesi ÂLİ İMRÂN Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
4 92 NİSÂ Kadınlar NİSÂ Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
5 112 MÂİDE Ziyafet (Sofra) MÂİDE Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
6 55 EN'ÂM Davar EN'ÂM Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
7 39 A'RÂF Orta Yer A'RÂF Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
8 88 ENFÂL Ganimetler ENFÂL Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
9 113 TEVBE Tövbe TEVBE Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
10 51 YÛNUS Hz. Yunus YÛNUS Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
11 52 HÛD Hz. Hud HÛD Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
12 53 YÛSUF Hz. Yusuf YÛSUF Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
13 96 RA'D Gök Gürültüsü RA'D Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
14 72 İBRÂHÎM Hz. İbrahim İBRÂHÎM Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
15 54 HİCR Hicr HİCR Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
16 70 NAHL Bal arısı NAHL Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
17 50 İSRÂ Gece Yürüyüşü İSRÂ Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
18 69 KEHF Mağara KEHF Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
19 44 MERYEM Hz. Meryem MERYEM Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
20 45 TÂHÂ Ta-Ha TÂHÂ Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
21 73 ENBİYÂ Peygamberler ENBİYÂ Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
22 103 HACC Hac HACC Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
23 74 MU'MİNÛN Mü'minler MU'MİNÛN Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
24 102 NÛR Nur NÛR Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
25 42 FURKÂN Hak ile batılı ayıran FURKÂN Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
26 47 ŞUARÂ Şairler ŞUARÂ Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
27 48 NEML Karınca NEML Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
28 49 KASAS Kıssalar KASAS Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
29 85 ANKEBÛT Dişi Örümcek ANKEBÛT Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
30 84 RÛM Romalılar RÛM Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
31 57 LOKMÂN Hz. Lokman LOKMÂN Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
32 75 SECDE Secde SECDE Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
33 90 AHZÂB Gruplar AHZÂB Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
34 58 SEBE Sebe halkı SEBE Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
35 43 FÂTIR Yaratan FÂTIR Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
36 41 YÂSÎN Ya-Sin YÂSÎN Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
37 56 SÂFFÂT Saf Tutanlar SÂFFÂT Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
38 38 SÂD Sad SÂD Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
39 59 ZUMER Zümreler ZUMER Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
40 60 MU'MİN Mü'min MU'MİN Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
41 61 FUSSİLET Ayrıntılı FUSSİLET Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
42 62 ŞÛRÂ Danışma ŞÛRÂ Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
43 63 ZUHRÛF Gösteriş, Süsler ZUHRÛF Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
44 64 DUHÂN Duman DUHÂN Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
45 65 CÂSİYE Diz Çöküş CÂSİYE Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
46 66 AHKÂF Kum Tepeleri AHKÂF Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
47 95 MUHAMMED Hz. Muhammed (S.A.V) MUHAMMED Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
48 111 FETİH Fetih FETİH Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
49 106 HUCURÂT Odalar HUCURÂT Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
50 34 KAF Kaf harfi KAF Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
51 67 ZÂRİYÂT Tozutup Savuran ZÂRİYÂT Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
52 76 TÛR Tur Dağı TÛR Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
53 23 NECM Yıldız NECM Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
54 37 KAMER Ay KAMER Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
55 97 RAHMÂN Rahman RAHMÂN Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
56 46 VÂKIA Olay VÂKIA Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
57 94 HADÎD Demir HADÎD Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
58 105 MUCÂDELE Mücadele MUCÂDELE Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
59 101 HAŞR Toplanma HAŞR Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
60 91 MUMTEHİNE İmtihan Eden MUMTEHİNE Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
61 109 SAFF Saf Tutmak SAFF Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
62 110 CUMA Cuma CUMA Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
63 104 MUNÂFİKÛN Münafık MUNÂFİKÛN Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
64 108 TEGÂBUN Aldanış TEGÂBUN Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
65 99 TALÂK Boşanma TALÂK Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
66 107 TAHRÎM Yasaklama TAHRÎM Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
67 77 MULK Yönetim MULK Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
68 2 KALEM Kalem KALEM Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
69 78 HÂKKA Mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet HÂKKA Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
70 79 MEÂRİC Yükselme yolları MEÂRİC Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
71 71 NÛH Hz. Nuh NÛH Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
72 40 CİNN Cin CİNN Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
73 3 MUZZEMMİL Bürünen MUZZEMMİL Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
74 4 MUDDESSİR Gizlenen MUDDESSİR Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
75 31 KIYÂME Diriliş KIYÂME Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
76 98 İNSÂN (DEHR) İnsan İNSÂN (DEHR) Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
77 33 MURSELÂT Gönderilenler MURSELÂT Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
78 80 NEBE Haber NEBE Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
79 81 NÂZİÂT Söküp Çıkaranlar NÂZİÂT Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
80 24 ABESE Yüzünü ekşitti ABESE Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
81 7 TEKVÎR Dolama TEKVÎR Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
82 82 İNFİTÂR Parçalanma İNFİTÂR Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
83 86 MUTAFFİFÎN Kandıranlar MUTAFFİFÎN Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
84 83 İNŞİKAK Yarılma İNŞİKAK Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
85 27 BURÛC Burçlar BURÛC Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
86 36 TÂRIK Vuruşlu TÂRIK Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
87 8 A'LÂ En yüce A'LÂ Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
88 68 GÂŞİYE Kuşatan GÂŞİYE Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
89 10 FECR Tan Vakti FECR Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
90 35 BELED Belde, şehir BELED Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
91 26 ŞEMS Güneş ŞEMS Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
92 9 LEYL Gece LEYL Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
93 11 DUHÂ Kuşluk Vakti DUHÂ Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
94 12 İNŞİRÂH (ŞERH) Ferahlık İNŞİRÂH (ŞERH) Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
95 28 TÎN İncir TÎN Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
96 1 ALAK Asılıp Tutunan ALAK Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
97 25 KADR (KADİR) Kadir KADR (KADİR) Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
98 100 BEYYİNE Apaçık delil BEYYİNE Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
99 93 ZİLZÂL Deprem ZİLZÂL Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
100 14 ÂDİYÂT Hızlı koşan atlar ÂDİYÂT Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
101 30 KÂRİA Şiddetli Ses KÂRİA Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
102 16 TEKÂSUR Çoğalma Yarışı TEKÂSUR Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
103 13 ASR Zaman ASR Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
104 32 HUMEZE İnsanları arkadan çekiştiren HUMEZE Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
105 19 FÎL Fil FÎL Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
106 29 KUREYŞ Kureyş KUREYŞ Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
107 17 MÂÛN Yardımlaşma MÂÛN Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
108 15 KEVSER Kevser KEVSER Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
109 18 KÂFİRÛN İnkarcılar KÂFİRÛN Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
110 114 NASR Yardım NASR Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
111 6 TEBBET (MESED) Kahrolsun (Bükülmüş ip) TEBBET (MESED) Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
112 22 İHLÂS İhlâs Makamı (6. Velâyet Kademesi, 27. basamak) İHLÂS Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
113 20 FELAK Sabah aydınlığı FELAK Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git
114 21 NÂS İnsanlar NÂS Suresi Yaşar Nuri Öztürk Mealine Git