Mekke döneminde inmiştir. 83 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan “Yâ-Sîn” harflerinden almıştır.


قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾


YÂSÎN SURESİ 26. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kîle udhuli el cennete kâle yâ leyte kavmî ya'lemûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kîle denildi
udhuli gir
el cennete cennet
kâle dedi
yâ leyte keşke
kavmî benim kavmim
ya'lemûne bilirler

(Ona): "Cennete gir!" denildi. "Keşke kavmim bilseydi." dedi.

YÂSÎN SURESİ 26. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(26-27) (Kavmi onu öldürdüğünde kendisine): “Cennete gir!” denildi. O da, “Keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi!” dedi.

Diyanet İşleri

Denildi ki: Gir cennete. Ne olurdu dedi, kavmim de bilseydi.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ona: "Cennete gir" denilince. "Keşke" dedi, "kavmim bilseydi!

Adem Uğur

(Ona): "Cennete dâhil ol!" denildi. . . Dedi ki: "Halkım hâlimi bileydi!"

Ahmed Hulusi

Bütün çabalarına rağmen söz dinlemeyen kavmi tarafından şehit edilirken, ona:
'Gir Cennete!' denildi. O da:
'Ne olurdu kavmim bilseydi...' dedi.

Ahmet Tekin

Ona: 'Cennete gir' denildi. O da dedi ki: 'Keşke kavmim bilseydi,

Ahmet Varol

Ona: "Cennete gir" denildi. O da: "Keşke benim kavmim de bir bilseydi" dedi.

Ali Bulaç

(Onun nasihatlarına rağmen, kavmi onu öldürdüler. Ruhuna hitaben şöyle) denildi; “- Haydi, gir cennete!” (Cevap olarak ruhu şöyle) dedi: “- Ne olurdu, kavmim bilselerdi, tasdik etselerdi?

Ali Fikri Yavuz

(26-27) Ona «Cennete gir» denince, «Keski milletim Rabbimin beni bagisladigini ve beni ikrama mazhar olanlardan kildigini bilseydi! demisti.

Bekir Sadak

(26-27) Ona, «gir Cennet'e!» denildi. O da, «ah keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni, ikrama lâyık görülen kişilerden kıldığını bir bilselerdi.»

Celal Yıldırım

(26-27) Ona 'Cennete gir' denince, 'Keşke milletim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını bilseydi!' demişti.

Diyanet İşleri (eski)

(26-27) Gir cennete! denildi. «Keşke, dedi, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını kavmim bilseydi!»

Diyanet Vakfi

(Ölüm anında) Kendisine, 'Cennete gir,' denir. 'Keşke benim halkım bir bilseydi...'

Edip Yüksel

Denildi ki: haydi gir Cennete! Ay! dedi, nolurdu kavmın bilselerdi?

Elmalılı Hamdi Yazır

Denildi ki: «Haydi. gir cennete!» O: «Ah ne olurdu, kavmim bilseydi

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(Sonra ona) «haydi gir cennete!» denildi. O da dedi ki: «Ne olurdu kavmim bilseydi!»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O'na «cennete gir» denilince «Keşke kavmim bilseydi.»

Seyyid Kutub

Ona: "Cennete gir" denildi. O da: "Keşke benim kavmim de bir bilseydi" dedi.

Gültekin Onan

(Ona): «gir cennete denildi. (O da) «Nolurdu, dedi, kavmim bilselerdi»,

Hasan Basri Çantay

(26-27) (Kavmi ise onu taşa tuttular ve öldürdüler de kendisine:) 'Cennete gir!' denildi. (O da:) 'Keşke Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve beni ikrâm edilenlerden kıldığını kavmim bilselerdi!' dedi.

Hayrat Neşriyat

Cennete gir, denilince, dedi ki: Keşki kavmim bilir olsaydı;

İbni Kesir

(Ve) ona: "Cennete gir(eceksin)!" denildiğinde "Keşke" dedi, "kavmim bilseydi,

Muhammed Esed

(O'na) Denildi ki: «Cennete giriver.» Dedi ki: «Keşke kavmim bilselerdi!»

Ömer Nasuhi Bilmen

Ona: "Cennete gir!" denildi. O da: "Keşke kavmim bilseydi!" dedi.

Ömer Öngüt

-Cennete gir, denildi. O da: -Keşke kavmim bilseydi.

Şaban Piriş

Ona "Buyur cennete gir!" denildi. O ise halkını hatırlayarak: "Ah halkım bir bilseydi!" dedi.

Suat Yıldırım

Ona: "Cennete gir" denilince: "Keşke, dedi, kavmim bilseydi.

Süleyman Ateş

Ona: «Cennete gir» denildi. O da: «Keşke benim kavmim de bir bilseydi» dedi.

Tefhim-ul Kuran

Ona 'Cennete gir' dendi. O ise 'Keşke,' diyordu. 'Kavmim bilseydi,

Ümit Şimşek

"Gir cennete!" denildi. Dedi: "Kavmim bir bilebilseydi?

Yaşar Nuri Öztürk

Böyle bir tavır sonrası, üzerine üşüşüp orada şehid ettiler ve kendisine Allah tarafından denildi ki: “Haydi buyur cennete.” O da girdiği cennetteki manzaralar ve nimetleri görünce: “Ah ne olaydı keşke benim toplumum da bu gerçeği bir anlasaydı” der.

Abdullah Parlıyan

(26-27) “Gir cennete!” denilecek. Bu adam dedi ki: “Âh, keşke kavmim, Rabbim'in beni affedip ikram edilenlerden kıldığını bir bilebilseydi!”

Bayraktar Bayraklı

(26-27) (Kavmi tarafından taşlanarak ölüme giden o kimseye:) “Cennete gir” denildi. (O da:) “Keşke, Rabbimin beni bağışladığını ve cennetle ikram edilenlerden kıldığını kavmim bilseydi!” dedi.

Cemal Külünkoğlu

Ona, “Cennete gir” denildi. O ise “Keşke benim kavmim de bir bilseydi” dedi.

Kadri Çelik

Nihayet ona, “Buyur Cennet’e!” denildi. O ise, “Keşke,” dedi, “keşke halkım bilseydi;

Ali Ünal

Ona: Cennete gir" denilince. "Keşke, dedi, kavmim bilseydi!"

Harun Yıldırım

(En sonunda) ona "Sen cennetliksin!" denildi. Dedi ki: "Ah, keşke kavmim bir bilseydi.

Mustafa İslamoğlu

(şehit edildikten sonra ona) ‘cennete gir’ denilince, dedi ki: “Ah, ne olurdu kavmim bilseydi!

Sadık Türkmen

O'na “Gir cennete” denildi. O da cennette “Keşke kavmim (ne ile karşılaşacaklarını) bilselerdi”

İlyas Yorulmaz

(Ona): "Cennete gir!" denildi. "Keşke kavmim bilseydi." dedi.

İmam İskender Ali Mihr