Mekke döneminde inmiştir. 83 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan “Yâ-Sîn” harflerinden almıştır.


بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾


YÂSÎN SURESİ 27. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

bimâ gafera rabbî ve ceale-nî min el mukremîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
bimâ sebebiyle, nedeniyle
gafera mağfiret etti, günahları sevaba çevirdi
bana, beni
rabbî benim Rabbim
ve ceale-nî ve beni kıldı
min el mukremîne ikram edilenlerden

Bu sebeple, Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını (bilselerdi).

YÂSÎN SURESİ 27. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(26-27) (Kavmi onu öldürdüğünde kendisine): “Cennete gir!” denildi. O da, “Keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi!” dedi.

Diyanet İşleri

Ne yüzden Rabbimin beni yarlıgadığını ve yüce derecelere ermişler arasına kattığını.

Abdulbaki Gölpınarlı

Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını!"

Adem Uğur

"Rabbimin beni mağfiret ettiğini ve benim ikramlara nail olanlardan olduğumu. . . "

Ahmed Hulusi

'Rabbimin beni bağışladığını, beni ikrama mazhar olan kullarından eylediğini bilselerdi.'

Ahmet Tekin

Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırlananlardan kıldığını.'

Ahmet Varol

"Rabbimin beni bağışladığını ve ağırlananlardan kıldığını."

Ali Bulaç

Rabbimin beni bağışladığını, beni cennetle ikram edilenlerden kıldığını...”

Ali Fikri Yavuz

(26-27) Ona «Cennete gir» denince, «Keski milletim Rabbimin beni bagisladigini ve beni ikrama mazhar olanlardan kildigini bilseydi! demisti.

Bekir Sadak

(26-27) Ona, «gir Cennet'e!» denildi. O da, «ah keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni, ikrama lâyık görülen kişilerden kıldığını bir bilselerdi.»

Celal Yıldırım

(26-27) Ona 'Cennete gir' denince, 'Keşke milletim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını bilseydi!' demişti.

Diyanet İşleri (eski)

(26-27) Gir cennete! denildi. «Keşke, dedi, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını kavmim bilseydi!»

Diyanet Vakfi

'Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırladığını...'

Edip Yüksel

Rabbım bana ne mağrifet buyurdu. Beni ikram olunan kullarından kıldı.

Elmalılı Hamdi Yazır

Rabbimin beni bağışlamasını ve beni ikram olunan kullarından kıldığını.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

«Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikram edilen kullarından kıldığını.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Rabb'imin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını dedi.

Seyyid Kutub

"Rabbimin beni bağışladığını ve ağırlananlardan kıldığını."

Gültekin Onan

«Rabbimin beni yarlığadığını, beni (cennetle) ikram edilenlerden kıldığını».

Hasan Basri Çantay

(26-27) (Kavmi ise onu taşa tuttular ve öldürdüler de kendisine:) 'Cennete gir!' denildi. (O da:) 'Keşke Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve beni ikrâm edilenlerden kıldığını kavmim bilselerdi!' dedi.

Hayrat Neşriyat

Rabbımın beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını.

İbni Kesir

Rabbimin beni(m geçmişteki günahlarımı) bağışladığını ve beni saygın kişiler arasına dahil ettiğini!"

Muhammed Esed

«Rabbimin beni mağfirete nâil buyurduğunu ve beni ikram edilmişlerden kıldığını.»

Ömer Nasuhi Bilmen

"Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını. "

Ömer Öngüt

Rabb’imin beni bağışladığını ve beni ikrama layık kimselerden kıldığını ..

Şaban Piriş

"Ah bir bilseler: Rabbimin beni affettiğini, beni ikramlara gark ettiğini!"

Suat Yıldırım

Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırlananlardan kıldığını!"

Süleyman Ateş

«Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırlananlardan kıldığını.»

Tefhim-ul Kuran

'Rabbimin beni bağışladığını ve ikramlarıyla ağırladığını.'

Ümit Şimşek

Ki Rabbim beni affetti; beni, ikram edilenlerden kıldı."

Yaşar Nuri Öztürk

“Rabbimin geçmişteki günahlarımı bağışladığını ve beni saygın kişiler arasına dahil ettiğini bir bilselerdi.”

Abdullah Parlıyan

(26-27) “Gir cennete!” denilecek. Bu adam dedi ki: “Âh, keşke kavmim, Rabbim'in beni affedip ikram edilenlerden kıldığını bir bilebilseydi!”

Bayraktar Bayraklı

(26-27) (Kavmi tarafından taşlanarak ölüme giden o kimseye:) “Cennete gir” denildi. (O da:) “Keşke, Rabbimin beni bağışladığını ve cennetle ikram edilenlerden kıldığını kavmim bilseydi!” dedi.

Cemal Külünkoğlu

“Rabbimin beni bağışladığını ve ikram edilenlerden kıldığını (bilseydi).”

Kadri Çelik

“Bilseydi Rabbimin beni bağışladığını ve beni hususî ikramına mazhar kullarından kıldığını.”

Ali Ünal

"Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını !"

Harun Yıldırım

Rabbimin beni bağışladığını ve beni ilahi ikrama mazhar olan kimseler arasına kattığını!.."

Mustafa İslamoğlu

Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırlananlardan/ikram edilenlerden kıldığını!..”

Sadık Türkmen

“Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikramlarda bulunulanlardan eylediğini bir bilselerdi” dedi.

İlyas Yorulmaz

Bu sebeple, Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını (bilselerdi).

İmam İskender Ali Mihr