Mekke döneminde inmiştir. 83 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan “Yâ-Sîn” harflerinden almıştır.


إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾


YÂSÎN SURESİ 3. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne-ke le min el murselîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne-ke muhakkak ki sen
le gerçekten
min el murselîne gönderilen resûllerden

Muhakkak ki sen, gerçekten gönderilen resûllerdensin.

YÂSÎN SURESİ 3. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(2-4) (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki, sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin.

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki sen, gönderilenlerdensin.

Abdulbaki Gölpınarlı

Sen şüphesiz peygamberlerdensin.

Adem Uğur

Kesinlikle sen Rasûllerdensin.

Ahmed Hulusi

Şüphesiz sen, özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere Rasulluk görevi ile gönderilenlerdensin.

Ahmet Tekin

Sen elbette gönderilmiş peygamberlerdensin.

Ahmet Varol

Gerçekten sen, gönderilen (elçi)lerdensin.

Ali Bulaç

Muhakkak ki sen (Ey Rasûlüm, tarafımızdan elçi olarak kullarıma) gönderilen peygamberlerdensin.

Ali Fikri Yavuz

(2-4) Kuran'i Hakim'e and olsun ki, sen dogru yol uzere gonderilmis peygamberlerdensin.

Bekir Sadak

Sen elbette gönderilen peygamberlerdensin.

Celal Yıldırım

(2-4) Kuran'ı Hakim'e and olsun ki, sen doğru yol üzere gönderilmiş peygamberlerdensin.

Diyanet İşleri (eski)

Sen şüphesiz peygamberlerdensin.

Diyanet Vakfi

Sen elbette elçilerden birisin.

Edip Yüksel

Emîn ol ki sen o risaletle gönderilen Peygamberlerdensin

Elmalılı Hamdi Yazır

Emin ol ki sen, o elçilikle gönderilen peygamberlerdensin!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(2-3) Ey Muhammed! Hikmetli Kur'ân'a andolsun ki, sen risâlet görevi verilmiş peygamberlerdensin.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Sen elbette gönderilmiş peygamberlerdensin.

Seyyid Kutub

Gerçekten sen, gönderilen (elçi)lerdensin.

Gültekin Onan

Sen (Habîbim) hiç şübhesiz (Hak canibinden) gönderilen (peygamber) lerdensin.

Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki sen, elbette peygamberlerdensin.

Hayrat Neşriyat

Sen, elbette gönderilmiş peygamberlerdensin,

İbni Kesir

Gerçek şu ki, sen Allah'ın elçilerinden birisin,

Muhammed Esed

(2-3) Kur'an-ı Hakim'e yemin ederim. Şüphe yok ki, sen, elbette (Peygamber) gönderilmiş olanlardansın.

Ömer Nasuhi Bilmen

Muhakkak ki sen gönderilmiş peygamberlerdensin.

Ömer Öngüt

Sen peygamberlerdensin.

Şaban Piriş

Sen elbette gönderilen resullerdensin.

Suat Yıldırım

Kuşkusuz sen gönderilmiş elçilerdensin.

Süleyman Ateş

Gerçekten sen, gönderilen (peygamber)lerdensin.

Tefhim-ul Kuran

Hiç kuşku yok ki, sen peygamberlerdensin.

Ümit Şimşek

Hiç kuşkusuz, sen, gönderilen elçilerdensin;

Yaşar Nuri Öztürk

Şüphesiz sen, elçilik görevi verilenlerdensin.

Abdullah Parlıyan

Kesinlikle sen gönderilmiş peygamberlerdensin.

Bayraktar Bayraklı

(2-4) (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur'an'a yemin olsun ki, sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilen (peygamber)lerdensin.

Cemal Külünkoğlu

Ki gerçekten sen (elçi olarak) gönderilenlerdensin.

Kadri Çelik

Sen elbette (Allah’ın Mesajı’nı tebliğ için) gönderilmiş (peygamber)lerdensin;

Ali Ünal

Sen şüphesiz peygamberlerdensin.

Harun Yıldırım

ki sen elbette gönderilen elçilerden birisin.

Mustafa İslamoğlu

Gerçekten sen gönderilmiş elçilerdensin.

Sadık Türkmen

Sen (insanlara) gönderilen elçilerden birisin.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki sen, gerçekten gönderilen resûllerdensin.

İmam İskender Ali Mihr