Mekke döneminde inmiştir. 83 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan “Yâ-Sîn” harflerinden almıştır.


لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾


YÂSÎN SURESİ 7. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

lekad hakka el kavlu alâ ekseri-him fe hum lâ yu'minûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
lekad andolsun
hakka hak oldu
el kavlu söz
alâ üzerine
ekseri-him onların çoğu
fe artık
hum onlar
lâ yu'minûne onlar âmenû olmazlar, (yaşarken) Allah'a ulaşmayı dilemezler

Andolsun ki (Allah’ın) söz(ü) onların çoğunun üzerine hak oldu. Artık onlar âmenû olmazlar (Allah’a ulaşmayı dilemezler).

YÂSÎN SURESİ 7. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Andolsun, onların çoğu üzerine o söz (azap) hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.

Diyanet İşleri

Andolsun ki onların çoğu hakkında şu söz gerçekleşmiştir: Onlardır inanmayanlar.

Abdulbaki Gölpınarlı

Andolsun ki onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar.

Adem Uğur

Andolsun ki onların çoğunluğuna o söz (Cehennem, insanların ve cinlerin çoğuyla dolacaktır; sözü) Hak olmuştur! Bu sebeple onlar iman etmezler!

Ahmed Hulusi

Andolsun ki, hür iradeye, özgürce seçme hakkına sahipken, sana ve Kur’ân’a itibar etmedikleri için Allah’ın hükmü, ceza kararı, o gaflet içinde olanların çoğunun üzerinde, doğruluğu tartışılmayan haklı, gerekçeli, âdil bir hükümdür. Onlar iman etmeyecekler.

Ahmet Tekin

Andolsun ki onların çoğu üzerinde söz hak olmuştur. Onlar artık iman etmezler.

Ahmet Varol

Andolsun, onların çoğu üzerine o söz hak olmuştur; artık inanmazlar.

Ali Bulaç

Doğrusu çoğunun üzerine azap gerçekleşmiştir. (Çünkü imanı istemiyecekleri, Allah tarafından biliniyor) artık onlar iman etmezler.

Ali Fikri Yavuz

And olsun ki, hukum cogunun aleyhine gerceklesmistir, bunun icin artik inanmazlar.

Bekir Sadak

And olsun ki, hüküm, çoğu hakkında gerçekleşip sübut bulmuştur, artık inanmazlar.

Celal Yıldırım

And olsun ki, hüküm çoğunun aleyhine gerçekleşmiştir, bunun için artık inanmazlar.

Diyanet İşleri (eski)

Andolsun ki onların çoğu cezayı hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar.

Diyanet Vakfi

Çoklarının inanmıyacağına dair söz gerçekleşmiştir.

Edip Yüksel

Celâlim hakkı için daha çoklarına karşı söz hakkolmuştur da onlar iymana gelmezler

Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun ki, pek çoklarına karşı söz hak olmuştur da artık onlar imana gelmezler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Andolsun ki onların çoğunun üzerine azab sözü hak olmuştur. Onlar imana gelmezler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Andolsun ki, hüküm çoğunun aleyhine gerçekleşmiştir, bunun için artık inanmazlar.

Seyyid Kutub

Andolsun, onların çoğu üzerine o söz hak olmuştur, artık inanmazlar.

Gültekin Onan

Andolsun ki bunların çoğunun üzerine o söz hak olmuşdur. Artık bunlar îman etmezler.

Hasan Basri Çantay

Celâlim hakkı için, onların çoğunun üzerine (azab husûsundaki) söz hak olmuştur; artık onlar (küfürlerindeki inadları sebebiyle) îmân etmezler.

Hayrat Neşriyat

Andolsun ki; onların, çoğunun üzerine, söz hak olmuştur. Onlar, artık iman etmezler.

İbni Kesir

Onların çoğuna karşı (Allah'ın gazap) sözü mutlaka gerçekleşecektir; çünkü onlar iman etmezler.

Muhammed Esed

Andolsun ki, onların birçokları üzerine o söz (o azap emri) hak olmuştur. Artık onlar imân etmezler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun ki onların çoğunun üzerine söz hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.

Ömer Öngüt

Çoğu için buyruk gerçekleşmiştir, onlar iman etmezler.

Şaban Piriş

Onların çoğunun hakkında ilahî hüküm hak olarak kesinleşti. Artık imân etmezler onlar...

Suat Yıldırım

Andolsun onların çoğuna o söz (cinlerden ve insanlardan bir kısmını cehenneme dolduracağım, sözü) hak oldu; artık onlar inanmazlar.

Süleyman Ateş

Andolsun, onların çoğu üzerine o söz hak olmuştur; artık onlar inanmazlar.

Tefhim-ul Kuran

Onların çoğu için Allah'ın sözü bir hak olmuştur; artık iman etmezler.

Ümit Şimşek

Yemin olsun ki, onların çoğuna söz hak olmuştur, artık onlar iman etmezler.

Yaşar Nuri Öztürk

Bu, Allah peygamber tanımazların pek çoğuna karşı Allah'ın gazap sözü mutlaka gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmezler.

Abdullah Parlıyan

Andolsun ki, onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar.

Bayraktar Bayraklı

Andolsun ki, onların çoğu üzerine (inkâr ve isyanlarından dolayı) o söz (azap emri) hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.

Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz onların çoğu üzerine o söz (azap) hak olmuştur; artık onlar inanmazlar.

Kadri Çelik

İnsanların çoğu hakkında Allah’ın (“Cehennem’i cinlerle ve insanlarla dolduracağım”) sözünün doğruluğu ve haklılığı ortadadır. Bu çoğunluk, iman etmiyor ve etmeyecek.

Ali Ünal

Andolsun ki onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar.

Harun Yıldırım

Doğrusu, onlardan bir çoğu hakkındaki söz tahakkuk etmiştir: artık asla iman etmeyecekler.

Mustafa İslamoğlu

Gerçekten o söz, onların birçoğunun üzerine hak oldu. Onlar inanmadılar.

Sadık Türkmen

Elbette ki onların pek çoğunun üzerine (Rabbinin vaat ettiği hesap günü) gerçekleşecek. Zaten onlar buna inanacak değiller.

İlyas Yorulmaz

Andolsun ki (Allah’ın) söz(ü) onların çoğunun üzerine hak oldu. Artık onlar âmenû olmazlar (Allah’a ulaşmayı dilemezler).

İmam İskender Ali Mihr