Mekke döneminde inmiştir. 83 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan “Yâ-Sîn” harflerinden almıştır.


إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾


YÂSÎN SURESİ 82. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

innemâ emru-hu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun fe yekûnu
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
innemâ sadece
emru-hu onun emri
izâ erâde irade ettiği, dilediği zaman
şey'en bir şey
en yekûle söylemek, demek
lehu ona
kun ol!
fe artık, böylece, hemen
yekûnu olur

O (Allah), bir şey irade ettiği (dilediği) zaman O’nun emri, sadece ona: "Ol!" demektir. O, hemen olur.

YÂSÎN SURESİ 82. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.

Diyanet İşleri

Emri, bir şeyin yaratılmasına taalluk eder, birşeyi yaratmayı dilerse ona ol der, hemen oluverir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı "Ol" demekten ibarettir. Hemen oluverir.

Adem Uğur

Bir şeyi irade ettiğinde, O'nun hükmü, ona "Kün = Ol!"dan (olmasını istemesinden) ibarettir!. . (O şey kolaylıkla) olur.

Ahmed Hulusi

Bir şey isteyince, bir planı icraya karar verince, kurduğu aslî düzenin gereği emri,
'Ol' demekten ibarettir. Hemen istediği şey oluverir.

Ahmet Tekin

Bir şeyi istediğinde O'nun emri sadece ona: 'Ol' demesidir. O da hemen oluverir.

Ahmet Varol

Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir.

Ali Bulaç

Allah’ın şanı, bir şeyin olmasını dilediği zaman, ona sadece “ol” demektir; o oluverir.

Ali Fikri Yavuz

Bir seyi diledigi zaman, O'nun buyrugu sadece, o seye «Ol» demektir hemen olur.

Bekir Sadak

O, bir şeyi (var kılmayı) dileyince, O'nun emri sadece «ol!» demesidir, o şey hemen oluverir.

Celal Yıldırım

Bir şeyi dilediği zaman, O'nun buyruğu sadece, o şeye 'Ol' demektir, hemen olur.

Diyanet İşleri (eski)

Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı «Ol» demekten ibarettir. Hemen oluverir.

Diyanet Vakfi

Bir şeyi dilediği zaman, ona sadece 'Ol!' der ve o da hemen oluverir.

Edip Yüksel

Onun emri bir şeyi murad edince ona sâde ol demektir, o oluverir

Elmalılı Hamdi Yazır

O'nun emri, birşeyi dileyince ona sadece «Ol!» demektir. O da oluverir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O'nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece «Ol!» demektir. O da hemen oluverir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bir şey dilediği zaman. O'nun buyruğu sadece, o şeye «Ol» demektir, hemen olur.

Seyyid Kutub

Bir şeyi dilediği zaman O'nun buyruğu yalnızca "ol" demesidir; o da hemen oluverir.

Gültekin Onan

Onun emri, bir şey'i dilediği zaman, ona ancak «Ol» demesinden ibâretdir. O da oluverir.

Hasan Basri Çantay

Bir şeyi(n olmasını) dilediği zaman, O’nun emri, ona sâdece 'Ol!' demektir, (o da)hemen oluverir.

Hayrat Neşriyat

Bir şeyi murad ettiği zaman, O'nun emri sadece ona; ol, demektir. O da oluverir.

İbni Kesir

O, Tek'tir, Biricik'tir, öyle ki bir şeyin olmasını istediğinde ona sadece "Ol!" der; ve o (şey hemen) oluverir.

Muhammed Esed

O'nun emri, bir şeyi murad ettiği zaman ancak ona «Ol!» demesidir ki, o da hemen oluverir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri sadece "Ol!" demekten ibarettir. O da hemen oluverir.

Ömer Öngüt

Bir şey istediği zaman, O’nun tek yaptığı sadece: -Ol! demekten ibarettir. O da hemen oluverir.

Şaban Piriş

Bir şeyi dilediğinde O’nun buyruğu, sadece "Ol!" demektir, hemen oluverir...

Suat Yıldırım

O'nun işi, bir şeyi(n olmasını) istedi mi ona, sadece "ol!" demektir, hemen oluverir.

Süleyman Ateş

Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri, ona yalnızca: «Ol» demesidir; o da hemen oluverir.

Tefhim-ul Kuran

Birşeyin olmasını dilediğinde, Onun işi 'Ol' demekten ibarettir; o da oluverir.

Ümit Şimşek

O birşeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söylemektir: "Ol!" Artık o, oluverir.

Yaşar Nuri Öztürk

Bir şeyin olmasını mı istedi, O'nun emri bu konuda sadece “Ol” demektir. O da hemen oluverir.

Abdullah Parlıyan

“O, bir şeyi yaratmak istediği zaman, O'nun işi, sadece o şeye ‘ol' demektir; o da hemen oluşmaya başlar.”

Bayraktar Bayraklı

Bir şey(in olmasını) istediği zaman, O'nun buyruğu sadece, o şeye: “Ol” demektir ve o şey hemen oluverir.

Cemal Külünkoğlu

Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri, ona yalnızca: “Ol” demesidir; o da hemen oluverir.

Kadri Çelik

O bir şeyi murad buyurduğu zaman O’nun yaptığı iş, sadece ona “Ol” demekten ibarettir, o şey de hemen oluverir.

Ali Ünal

Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı "Ol" demekten ibarettir. Hemen oluverir.

Harun Yıldırım

O, eşsiz yaratışıyla bir şeyin olmasını dilediği zaman, sadece ona "Ol!" demesi yeter: o da hemen oluş sürecine girer.

Mustafa İslamoğlu

Allah bir şeyi oluşturmayı muradederse/dilerse ona (sadece), “Ol” der, o şey derhal oluşmaya başlar.

Sadık Türkmen

O Allah bir şeyi yaratmayı dilediğinde, ona “ol” der, o da hemen oluverir.

İlyas Yorulmaz

O (Allah), bir şey irade ettiği (dilediği) zaman O’nun emri, sadece ona: "Ol!" demektir. O, hemen olur.

İmam İskender Ali Mihr