40, 94, 95 ve 96. âyetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde inmiştir. 109 âyettir.


وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾


YÛNUS SURESİ 25. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

vallâhu (ve allâhu) yed'û ilâ dâri es selâmi ve yehdî men yeşâu ilâ sırâtın mustekîmin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
vallâhu (ve allâhu) ve Allah
yed'û davet eder
ilâ dâri es selâmi teslim yurduna, selâm yurduna
ve yehdî ve ulaştırır
men yeşâu dilediği kişi
ilâ sırâtın yola
mustekîmin istikamet üzere olan, Allah'a götüren

Ve Allah, teslim (selâm) yurduna davet eder ve (teslim yurduna, Zat'ına ulaştırmayı) dilediği kimseyi, Sıratı Mustakîm'e ulaştırır.

YÛNUS SURESİ 25. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Allah, esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir.

Diyanet İşleri

Ve Allah, esenlik yurduna çağırmadadır ve dilediğini doğru yola sevketmededir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor ve O, dilediğini doğru yola iletir.

Adem Uğur

Allâh, Selâm Yurduna (bedensel sınırlamalar ötesindeki, hakikatinize bahşedilmiş kuvvelerle yaşam boyutuna) çağırır ve dilediğini sırat-ı müstakime hidâyet eder.

Ahmed Hulusi

Allah sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimseleri doğru, muhkem, güvenli yola, İslâmî hayata sevkederken, insanları hukukun üstün, hakkın ve adâletin belirleyici güç, barışın hakim olduğu, güvenli bir dünyaya, selâmet yurduna, cennete davet ediyor.

Ahmet Tekin

Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir.

Ahmet Varol

Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip iletir.

Ali Bulaç

Allah, cennet evine çağırır ve dilediği kimseyi doğru yola iletir.

Ali Fikri Yavuz

Allah, cennete cagirir ve diledigini dogru yola eristirir.

Bekir Sadak

Allah selâmet yurduna çağırır ; dilediğini de doğru yola eriştirir.

Celal Yıldırım

Allah, cennete çağırır ve dilediğini doğru yola eriştirir.

Diyanet İşleri (eski)

Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor ve O, dilediğini doğru yola iletir.

Diyanet Vakfi

ALLAH barış yurduna çağırır ve dilediğini doğru bir yola iletir.

Edip Yüksel

Allah, darüsselâma çağırıyor ve dilediğini bir doğru yola hidayet buyuruyor

Elmalılı Hamdi Yazır

Allah selam yurduna (cennete) çağırıyor ve dilediğine de bir doğru yola hidayet buyuruyor.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Allah, selamet yurduna çağırıyor ve dilediğini de doğru yola hidayet ediyor.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Allah insanları esenlik, barış yurduna çağırır ve dilediği kimseleri doğru yola iletir.

Seyyid Kutub

Tanrı barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip iletir.

Gültekin Onan

Allah selâm evine (cennete) çağırır ve O, kimi dilerse onu doğru yola iletir.

Hasan Basri Çantay

Ve Allah, (sizleri) selâm yurduna (Cennete) da'vet eder. Ve dilediğini (hikmetine binâen, kendi lütfundan) dosdoğru bir yola hidâyet eder.

Hayrat Neşriyat

Ve Allah selam yurduna çağırır ve dilediğini dosdoğru yola iletir.

İbni Kesir

(Böyle yapmakla) (bilin ki) Allah, (insanı) huzur ve güvenlik ortamına çağırmakta ve dileyeni dosdoğru bir yola yöneltmektedir.

Muhammed Esed

Ve Allah Teâlâ selâmet yurduna davet ediyor ve dilediğini doğru bir yola hidâyet buyurur.

Ömer Nasuhi Bilmen

Allah esenlik yurdu olan cennete çağırır, dilediğini doğru yola eriştirir.

Ömer Öngüt

Allah esenlik diyarına çağırır, dileyeni de dosdoğru yola yöneltmektedir.

Şaban Piriş

Allah insanları esenlik ve mutluluk ülkesine dâvet eder ve dilediği kimseleri doğru yola iletir.

Suat Yıldırım

Allâh; esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru bir yola iletir.

Süleyman Ateş

Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip iletir.

Tefhim-ul Kuran

Allah esenlik yurduna çağırır; dilediği kimseyi de dosdoğru bir yola ulaştırır.

Ümit Şimşek

Allah, esenlik yurduna çağırır ve dilediğini dosdoğru bir yola kılavuzlar.

Yaşar Nuri Öztürk

Böyle yapmakla bilin ki Allah, insanları huzur ve güvenlik ortamına, yani cennete çağırmakta ve isteyen kimseleri de dilediği şekilde doğru yoluna yöneltmektedir.

Abdullah Parlıyan

Allah esenlik yurduna çağırıyor ve O, dileyeni doğru yola iletiyor.[193]

Bayraktar Bayraklı

(Böylece) Allah, (insanı) huzur ve güvenlik ortamına (İslam'a) çağırır ve dilediğini (samimi gayretinden dolayı) dosdoğru bir yola iletir.

Cemal Külünkoğlu

Allah, esenlik yurduna (cennete) çağırır ve dilediğini doğru yola hidayet eder.

Kadri Çelik

Allah ise, Selâm (her bakımdan emniyet ve esenlik) Yurdu’na çağırır ve kimi dilerse onu doğru yola iletir.

Ali Ünal

Allah ise barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltipiletir.

Harun Yıldırım

Böylelikle Allah (insanı) mutluluk ve güvenlik zeminine çağırmakta ve isteyeni dosdoğru bir yola yöneltmeyi dilemektedir.

Mustafa İslamoğlu

Allah barış yurduna davet eder. Ve yola gelmek isteyen kimseyi dosdoğru bir yola eriştirir.

Sadık Türkmen

Böylelikle Allah (insanları) güvenli ve huzurlu bir hayata çağırıyor. Allah, dileyen kimseyi en doğru yola iletir.

İlyas Yorulmaz

Ve Allah, teslim (selâm) yurduna davet eder ve (teslim yurduna, Zat'ına ulaştırmayı) dilediği kimseyi, Sıratı Mustakîm'e ulaştırır.

İmam İskender Ali Mihr

Allah, kullarını selam yurduna (cennete) çağırır ve dilediği kimseyi doğru yola iletir.

Abdullah Aydın

Allah, selâmet yurduna (cennete) çağırır ve dilediği kimseyi doğru yola hidayet eder.

Ahmet Davudoğlu

(Durum budur ve) Allah (kullarını îmân ile) selâm yurduna (cennete) çağırır ve O dilediğini doğru yola iletir.

Ali Arslan

Allah, selamet yurduna çağırıyor ve dilediğini de doğru yola hidayet ediyor.

Arif Pamuk

Allahû Tealâ kullarını Dârüs-selâm'a (Selamet yurduna, cennete) davet eder. Dilediğini de doğru yola hidayet buyurur.

Ayntabî Mehmet Efendi

Allah ise, ebedi olan banş ve esenlik yurduna çağırıyor. Ve O, istediğini doğru yola iletir.

Bahaeddin Sağlam

Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor ve O, dilediğini doğru yola iletir.

Diyanet Vakfı (1993)

Allah (kullarını) selâmet yurdu (cennetine) çağırır ve O, dilediğini doğru yola iletir.

Hasan Tahsin Feyizli

Allah, cennete çağırır ve dilediğini doğru yola eriştirir.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

“Allâh da selam yurduna davet ediyor ve dileyeceği kimseyi dosdoğru yola iletiyor.”

Hüseyin Kaleli

Allah selamet yurduna davet eder ve dilediğini dos doğru bir yola ulaştırır.

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

Allah kullarını selâm yurduna (cennete) çağırıyor ve O dilediğini doğru yola iletir.

Bir Heyet

Allah esenlik yurduna davet eder ve dilediğini dosdoğru bir yola iletir.

Nedim Yılmaz

Hak Teâlâ insanları selamet yurduna (cennete) davet eder. Dilediğini dosdoğru yola iletir.

Ömer Rıza Doğrul

Allah, (kullarını, cennete) selâm evine çağırır ve dilediğini doğru yola iletir.

Talat Koçyiğit

Allah kullarını “Selâm evine” (cennete) davet eder. Ve dilediğini de Sırat-ı Müstakiyme hidayet eder.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan