40, 94, 95 ve 96. âyetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde inmiştir. 109 âyettir.


وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾


YÛNUS SURESİ 86. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve necci-nâ bi rahmeti-ke min el kavmi el kâfirîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve necci-nâ ve bizi kurtar
bi rahmeti-ke senin rahmetin ile
min el kavmi el kâfirîne kâfirler kavminden

Ve bizi, Senin rahmetinle kâfirler kavminden kurtar.

YÛNUS SURESİ 86. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar.

Diyanet İşleri

Ve bizi, rahmetinle kurtar kâfirler topluluğundan.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ve bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar!"

Adem Uğur

"Rahmetini bizde açığa çıkararak, hakikat bilgisini inkâr edenler topluluğundan kurtar. "

Ahmed Hulusi

'Bizi, rahmetinle, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfir bir kavimden, nankör bir toplumdan kurtar' dediler.

Ahmet Tekin

Rahmetinle bizi kâfirler topluluğundan kurtar.'

Ahmet Varol

"Ve bizi, kâfirler topluluğundan rahmetinle kurtar."

Ali Bulaç

Ve bizi, rahmetinle o kâfir kavimden kurtar.”

Ali Fikri Yavuz

(85-86) «lllah'a guvendik; Ey Rabbimiz! Zalim bir millet ile bizi sinama, rahmetinle bizi kafirlerden kurtar» dediler.

Bekir Sadak

Ve bizi kendi rahmetinle o kâfir kavimden kurtar.»

Celal Yıldırım

(85-86) 'Allah'a güvendik; Ey Rabbimiz! Zalim bir millet ile bizi sınama, rahmetinle bizi kafirlerden kurtar' dediler.

Diyanet İşleri (eski)

Ve bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar!»

Diyanet Vakfi

'Rahmetinle bizi inkarcı halktan kurtar.'

Edip Yüksel

ve rahmetinle bizi o kâfir kavmden kurtar dediler

Elmalılı Hamdi Yazır

Ve rahmetinle bizi o kafir kavimden kurtar!» dediler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

«Bizi rahmetinle o kâfir kavmin elinden kurtar!»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Rahmetinle bizi kâfirler güruhundan kurtar.

Seyyid Kutub

"Ve bizi, kafirler kavminden rahmetinle kurtar."

Gültekin Onan

«Ve bizi rahmetinle o kâfirler güruhundan kurtar».

Hasan Basri Çantay

'Ve bizi rahmetinle o kâfirler gürûhundan kurtar!'

Hayrat Neşriyat

Merhametinle o kafirler güruhundan bizi kurtar.

İbni Kesir

"Hakkı inkar eden bu toplumun elinden lütfunla kurtar bizi".

Muhammed Esed

«Ve rahmetin ile bizi kâfirler olan kavimden kurtar.»

Ömer Nasuhi Bilmen

“Ve bizi rahmetinle kâfirler gürûhundan kurtar!”

Ömer Öngüt

Rahmetinle bizi kafirlerden kurtar, dediler.

Şaban Piriş

(85-86) Onlar da şöyle cevap verdiler: "Biz de Allah’a dayanıp güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi o zalim kimselerin işkenceleri ile imtihan etme ve rahmetinle bizi o kâfirler güruhundan kurtar!"

Suat Yıldırım

"Acımanla bizi o inkârcı toplumdan kurtar."

Süleyman Ateş

«Ve bizi, kâfirler topluluğundan rahmetinle kurtar.»

Tefhim-ul Kuran

'Rahmetinle bizi o kâfirler güruhundan kurtar.'

Ümit Şimşek

"O küfre sapmış toplumdan rahmetinle bizi kurtar!"

Yaşar Nuri Öztürk

“Senden gelen gerçekleri örtbas eden bu toplumun elinden rahmetinle kurtar bizi.”

Abdullah Parlıyan

“Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar!”

Bayraktar Bayraklı

(85-86) (Onlar da) şöyle dediler: “Biz yalnız Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Zalim bir topluluğun zulmüne uğratmakla bizi imtihan etme! Bizi rahmetinle o inkârcılar topluluğundan kurtar!”

Cemal Külünkoğlu

“Rahmetinle bizi kâfirler topluluğundan kurtar”

Kadri Çelik

“Bizi rahmetinle şu kâfirler güruhundan kurtar!”

Ali Ünal

“Ve rahmetinle bizi o kâfirler topluluğundan kurtar.”

Harun Yıldırım

Ve bizi inkarda ısrar eden toplumun elinden lutfu kereminle kurtar!"

Mustafa İslamoğlu

Bizi inkârcı kavimden rahmetinle kurtar!”

Sadık Türkmen

“Rahmetinle bizi, inkârcı toplumdan kurtar” dediler.

İlyas Yorulmaz

Ve bizi, Senin rahmetinle kâfirler kavminden kurtar.

İmam İskender Ali Mihr