40, 94, 95 ve 96. âyetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde inmiştir. 109 âyettir.


آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾


YÛNUS SURESİ 91. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

âl'âne ve kad asayte kablu ve kunte min el mufsidîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
âl'âne şimdi
ve kad ve olmuştu
asayte sen asi oldun
kablu daha önce
ve kunte ve sen oldun
min el mufsidîne fesat çıkaranlardan

Şimdi (mi) (teslim oldun, öyle mi?) Ve sen, daha önce asi olmuştun. Ve sen, fesat çıkaranlardan idin.

YÛNUS SURESİ 91. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Şimdi mi?! Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.

Diyanet İşleri

Fakat şimdi mi? Halbuki bundan evvel isyân etmiştin, bozgunculardan olmuştun.

Abdulbaki Gölpınarlı

Şimdi mi (iman ettin)! Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.

Adem Uğur

"ŞİMDİ mi? Daha önce gerçekten isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun!"

Ahmed Hulusi

'Şimdi mi iman ettin? Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.' denildi.

Ahmet Tekin

'Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.'

Ahmet Varol

Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın.

Ali Bulaç

Şimdi mi (elinden bütün kuvvet ve imkân gittikten sonra mı) iman ediyorsun? Halbuki sen , bundan önce isyan etmiş ve dâima müfsidlerden olmuştun.

Ali Fikri Yavuz

O'na: «µimdi mi inandin? Daha once bas kaldirmis ve bozgunculuk etmistin» dendi.

Bekir Sadak

Şimdi mi imân ettin ? Oysa önce isyan ettin ve fesatçılardan oldun, (değil mi ?).

Celal Yıldırım

O'na: 'Şimdi mi inandın? Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculuk etmiştin' dendi.

Diyanet İşleri (eski)

Şimdi mi (iman ettin)! Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.

Diyanet Vakfi

'Çok geç! Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculardan olmuştun.'

Edip Yüksel

Ya... şimdi ha? Halbuki bundan evvel ısyan etmiştin, müfsidlerden idin

Elmalılı Hamdi Yazır

«Ha! Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin ve fesatçılardan idin.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Şimdi mi? Oysa bundan önce hep isyan etmiştin ve fesatçılardan idin.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

«Şimdi mi aklın başına geldi? Daha önce Allah'a hep karşı gelmiş ve bozgunculardan biri olmuştun.»

Seyyid Kutub

Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın.

Gültekin Onan

Şimdi mî (îman ediyorsun)?! Halbuki sen bundan evvel (ömrün boyunca) isyan etmiş, dâima fesadcılardan olmuşdun.

Hasan Basri Çantay

(Ona:) 'Şimdi mi (îmân ediyorsun)? Hâlbuki daha önce gerçekten isyân etmiş ve fesad çıkaranlardan olmuştun!' (buyuruldu).

Hayrat Neşriyat

Şimdi mi inandın? Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculardan olmuştun.

İbni Kesir

(Ona): "Ancak şimdi mi?" denildi, "Oysa, bu güne kadar (Bize) hep başkaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın!"

Muhammed Esed

(O'na denildi ki,) «Şimdi mi? Ve sen muhakkak ki, evvelce isyan etmiş ve müfsidlerden olmuş idin.»

Ömer Nasuhi Bilmen

Şimdi mi inandın? Oysa daha önce başkaldırmış, bozgunculardan olmuştun.

Ömer Öngüt

-Şimdi mi? Sen, önceden isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun!

Şaban Piriş

(91-92) "Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin, bozgunculardan olmuştun! Biz de bugün senin bedenini denizden kurtarıp karada bir yere çıkaracağız ki senden sonra gelecek nesillere ibret olasın. "Doğrusu insanların birçoğu bizim âyetlerimizden, ibret alınacak delillerimizden gafildirler.

Suat Yıldırım

"Şimdi mi? Oysa daha önce isyân etmiş, bozgunculardan olmuştun?" (denildi).

Süleyman Ateş

Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve fesat çıkaranlardandın.

Tefhim-ul Kuran

Şimdi inandın demek! Oysa sen daha önce isyan etmiştin ve bozguncunun biriydin!

Ümit Şimşek

"Şimdi mi? Daha önce isyan etmiş, bozgunculardan olmuştun."

Yaşar Nuri Öztürk

Ona, şimdi mi iman ettin? denildi. Oysa bu güne kadar hep başkaldırmış ve bozgunculardan olmuştun.

Abdullah Parlıyan

Allah şöyle buyurdu: “Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş, bozgunculardan olmuştun.”

Bayraktar Bayraklı

(91-92) (Biz de ona:) “Şimdi mi (iman ediyorsun)? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Senden sonrakilere ibret olman için bu gün senin (cansız) bedenini kurtaracağız” dedik. Doğrusu insanların çoğu ayetlerimize karşı umursamazlık gösteriyor.

Cemal Külünkoğlu

“Şimdi mi (iman ettin)? Oysa daha önce baş kaldırmış ve bozgunculuk etmiştin (dedik).”

Kadri Çelik

Şimdi mi? Şurası bir gerçek ki, bundan önce hep isyan içinde yaşadın ve bozgunculardan biriydin.

Ali Ünal

Şimdi, öyle mi? Halbuki sen bundan önce isyan etmiş ve fesatçılardan olmuştun.

Harun Yıldırım

"Ne yani, ancak şimdi mi (aklın başına geldi)? Oysa ki sen daha önce isyanda ısrarcıydın ve bozgunculuğu iş edinmiş biriydin."

Mustafa İslamoğlu

“şimdi mi?! Oysa sen daha önce isyan etmiştin ve bozgunculardan olmuştun.

Sadık Türkmen

Allah “Şimdi mi? Daha önceden isyan etmiştin ve sen bozgunculardın. ”

İlyas Yorulmaz

Şimdi (mi) (teslim oldun, öyle mi?) Ve sen, daha önce asi olmuştun. Ve sen, fesat çıkaranlardan idin.

İmam İskender Ali Mihr