40, 94, 95 ve 96. âyetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde inmiştir. 109 âyettir.


إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾


YÛNUS SURESİ 96. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne ellezîne hakkat aleyhim kelimetu rabbi-ke lâ yu'minûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne ellezîne muhakkak ki onlar
hakkat hakettiler
aleyhim onların üzerine, üzerlerine
kelimetu kelime, söz
rabbi-ke senin Rabbin
lâ yu'minûne mü'min olmazlar

Muhakkak ki onlar, Rabbinin sözünü üzerlerine hakettiler. Onlar, mü’min olmazlar.

YÛNUS SURESİ 96. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(96-97) Şüphesiz, haklarında Rabbinin sözü (hükmü) gerçekleşmiş olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelse bile, elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar.

Diyanet İşleri

Öyle kişilerdir onlar ki Rabinin, onlara söylediği sözü haketmiştir onlar, inanmaz onlar.

Abdulbaki Gölpınarlı

Gerçekten haklarında Rabbinin sözü (hükmü) sabit olanlar, inanmazlar.

Adem Uğur

Muhakkak ki haklarında Rabbinin sözü (ezelî hükmü) gerçekleşmiş kimseler iman etmezler!

Ahmed Hulusi

Hür iradeye, özgürce seçme hakkına sahipken, sana ve Kur’ân’a itibar etmedikleri için, haklarında Rabbinin gerekçeli hükmü gerçekleşip kesinleşenler iman etmeyecekler.

Ahmet Tekin

Haklarında Rabbinin sözü kesinleşmiş olanlar iman etmezler.

Ahmet Varol

Gerçek şu ki, Rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar.

Ali Bulaç

Doğrusu aleyhlerinde (küfürleri hakkında) Rabbinin takdiri gerçekleşmiş olanlar imana gelmezler.

Ali Fikri Yavuz

(96-97) Dogrusu Rabbinin soz verdigi azabi hak edenler, can yakici azabi gorene kadar kendilerine her turlu belge gelse bile inanmazlar.

Bekir Sadak

(96-97) Onlar ki haklarında Rabbin sözü gerçekleşti, kendilerine her türlü âyet (belge ve mu'cize) de gelse, elem verici azabı görmedikçe (emin olunuz ki) inanmazlar .

Celal Yıldırım

(96-97) Doğrusu Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler, can yakıcı azabı görene kadar kendilerine her türlü belge gelse bile inanmazlar.

Diyanet İşleri (eski)

(96-97) Gerçekten haklarında Rabbinin sözü (hükmü) sabit olanlar, kendilerine (istedikleri) bütün mucizeler gelmiş olsa bile, elem verici azabı görünceye kadar inanmayacaklardır.

Diyanet Vakfi

Rabbinin kararıyla mahkum edilenler inanmazlar.

Edip Yüksel

Hakıkat aleyhlerinde rabbının kelimesi hakkolmuş olanlar iymana gelmezler

Elmalılı Hamdi Yazır

Doğrusu aleyhlerinde Rabbinin hükmü gerçekleşmiş olanlar imana gelmezler,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Doğrusu, aleyhlerinde Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar imana gelmezler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşenler asla iman etmezler.

Seyyid Kutub

Gerçek şu ki, rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar.

Gültekin Onan

(96-97) Üzerlerine Rabbinin kesilmesi hak olmuş bulunanlar (yok mu?) onlar, velev kendilerine her (hangi bir) âyet gelmiş olsun, acıklı bir azâb görecekleri (zamâ) na kadar îman etmezler.

Hasan Basri Çantay

(96-97) Muhakkak ki üzerlerine Rabbinin (azab) sözü (hükmü) hak olanlar, kendilerine bütün âyetler gelmiş olsa bile, o (pek) elemli azâbı görünceye kadar (isyanları sebebiyle) îmân etmezler.

Hayrat Neşriyat

Doğrusu, üzerlerine Rabbının sözü hak olanlar inanmazlar.

İbni Kesir

Gerçek şu ki, haklarında Rablerinin sözü (yargısı) gerçekleşmiş olanlar imana erişemeyeceklerdir.

Muhammed Esed

Muhakkak o kimseler ki, aleyhlerinde Rabbin kelimesi tahakkuk etmiştir, onlar imân etmezler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Doğrusu Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler iman etmezler.

Ömer Öngüt

Şüphesiz Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler inanmazlar.

Şaban Piriş

(96-97) (Kâfir olarak ölüp cehenneme gideceklerine dair) haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, her türlü mûcize de önlerine gelse, gayet acı azabı görmedikçe iman etmezler.

Suat Yıldırım

Üzerlerine Rabbinin (azâb) kelimesi hak olanlar inanmazlar.

Süleyman Ateş

Gerçek şu ki, Rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar.

Tefhim-ul Kuran

Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar iman etmezler.

Ümit Şimşek

Aleyhlerine Rabbinin kelimesi hak olanlar iman etmezler;

Yaşar Nuri Öztürk

Haklarında Rabbinin sözü sabit olanlar, elbette inanmayacaklardır.

Abdullah Parlıyan

Haklarında Rabbinin azap kelimesi sabit olanlar inanmazlar.

Bayraktar Bayraklı

Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar iman etmezler.

Cemal Külünkoğlu

Doğrusu haklarında Rabbinin sözü (azaba uğrayacakları hükmü) gerçekleşmiş olanlar, iman etmezler.

Kadri Çelik

(İnkârda ısrarlarından dolayı) haklarında Rabbinin verdiği azap hüküm kesinleşmiş olanlar iman etmezler,

Ali Ünal

Doğrusu üzerlerine Rabbinin sözü hak olmuş bulunanlar iman etmezler;

Harun Yıldırım

Hakikat şu ki, haklarında Rablerinin yargısı kesinleşenler asla iman etmeyecekler.

Mustafa İslamoğlu

Şüphesiz ki, Rabbinin azap sözü üzerlerine hak olan zalimler, artık inanmazlar.

Sadık Türkmen

Allah'ın azap emrinin (kelimesinin) üzerlerine hak olduğu kimseler, iman etmemiş olanlardır.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki onlar, Rabbinin sözünü üzerlerine hakettiler. Onlar, mü’min olmazlar.

İmam İskender Ali Mihr