Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “ez-zâriyât” kelimesinden almıştır. Zâriyât, esip savuran rüzgârlar demektir.


وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾


ZÂRİYÂT SURESİ 22. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve fî es semâi rızku-kum ve mâ tûadûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve ve
fî es semâi semada, gökyüzünde vardır
rızku-kum sizin rızkınız
ve mâ tûadûne ve sizin vaadolunduğunuz şeyler

Ve semada sizin rızkınız ve vaadolunduğunuz şeyler vardır.

ZÂRİYÂT SURESİ 22. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Gökte rızkınız ve size vaad olunan şeyler vardır.

Diyanet İşleri

Ve gökte de rızkınız ve size vaadedilen var.

Abdulbaki Gölpınarlı

Semada da rızkınız ve size vâdedilen başka şeyler vardır.

Adem Uğur

Yaşam gıdanız da, vadedilen şey de semâdadır (bilincinizden yaşanacaktır)!

Ahmed Hulusi

Rızkınız, servetiniz, size va’dolunan ve tehdit edildiğiniz şeyler göklerdedir.

Ahmet Tekin

Gökte sizin rızkınız ve size vaadedilenler var.

Ahmet Varol

Gökte rızkınız vardır ve size va'dolunmakta olan da.

Ali Bulaç

Semada ise, (yağmur) rızkınız ve va’d olunduğunuz cennet vardır.

Ali Fikri Yavuz

Rizkiniz da, size soz verilen azap da yukaridan gelir.

Bekir Sadak

Gökte hem rızkınız, hem size va'dedilen şey vardır.

Celal Yıldırım

Rızkınız da, size söz verilen azap da yukarıdan gelir.

Diyanet İşleri (eski)

Semada da rızkınız ve size vâdedilen başka şeyler vardır.

Diyanet Vakfi

Gökte rızkınız ve size söz verilenler vardır.

Edip Yüksel

Semada da rızkınız ve o va'dolunduğunuz

Elmalılı Hamdi Yazır

Gökte de rızkınız ve o va'dolunduğunuz (var).

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Sizin rızkınız da size vaad edilen sevap ve ceza da göktedir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Rızkınız da, size va'dedilen azab da göktedir.

Seyyid Kutub

Gökte rızkınız vardır ve size vaadolunmakta olan da.

Gültekin Onan

Rızkınız ve size va'd olunagelen şeyleri gök (ler) dedir.

Hasan Basri Çantay

Gökte de, rızkınız ve va'd edilmekte olduğunuz (Cennetler) vardır.

Hayrat Neşriyat

Rızkınız da, size vaadolunan şeyler de semadadır.

İbni Kesir

(Yeryüzündeki) azığınızın ve (ölümden sonraki hayatınız için) vaad edilen her şeyin (kaynağı) göktedir;

Muhammed Esed

(22-23) Ve gökte de rızkınız ve vaadolunur olduğunuz şey (vardır). İşte o göğün ve yerin Rabbine kasem olsun ki o (size vaadedilen) herhalde sabittir, sizin söz söyler olmanız gibi (bir hakikattır).

Ömer Nasuhi Bilmen

Rızkınız da size vâdedilen şeyler de göktedir.

Ömer Öngüt

Gökte de sizin rızkınız ve size vaat edilen şeyler vardır.

Şaban Piriş

(20-22) Kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde birçok deliller vardır. Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hâlâ görmeyecek misiniz? Gökte de hem rızkınız (rızkınızın vesileleri), hem de size vâd olunan cennet vardır.

Suat Yıldırım

Gökte rızkınız da var, uyarıldığınız (azâb)da var!

Süleyman Ateş

Gökte rızkınız vardır ve size va'dolunmakta olan da.

Tefhim-ul Kuran

Gökte ise hem sizin rızkınız, hem de size vaad olunan şey vardır.

Ümit Şimşek

Sizin, rızkınız da göktedir, tehdit edildiğiniz şey de.

Yaşar Nuri Öztürk

Rızkınızın meydana gelmesine sebep olan yağmurlar ve size vaat edilen ceza, sevap ve amel defterleri göklerdedir.

Abdullah Parlıyan

Gökte de rızkınız ve size vaad edilen şeyler vardır.

Bayraktar Bayraklı

Gökte hem rızkınız(ın vesileleri) hem de size vaad olunan (cennet ya da cehennem) vardır.

Cemal Külünkoğlu

Rızkınız da, size vaat edilen şey (cennet) de göktedir.

Kadri Çelik

Gökte de hem rızkınız vardır, hem de size va’dedilen.

Ali Ünal

Gökte rızkınız vardır ve size va’dolunmakta olan da.

Harun Yıldırım

Gökyüzünde ise (maddi manevi) rızkınızın ve size vaad edilen şeylerin (kaynağı) vardır:

Mustafa İslamoğlu

Gökyüzünde rızkınız da tehdit edildiğiniz şey de var.

Sadık Türkmen

Sizin rızkınız ve size vaat edilen (azap, kıyamet saati) gökten (Rabbinizden) gelecektir.

İlyas Yorulmaz

Ve semada sizin rızkınız ve vaadolunduğunuz şeyler vardır.

İmam İskender Ali Mihr