Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “ez-zâriyât” kelimesinden almıştır. Zâriyât, esip savuran rüzgârlar demektir.


وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ ﴿٤٣﴾


ZÂRİYÂT SURESİ 43. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve fî semûde iz kîle lehum temetteû hattâ hînîn
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve fî semûde ve Semud kavminde (vardır)
iz kîle denilmişti
lehum onlara
temetteû metalanın, yararlanın, refah içinde yaşayın
hattâ hînîn belli bir süreye kadar, bir süre

Ve Semud (kavminde) de (ibretler, deliller vardır). Onlara: “Bir süre metalanın (yararlanın).” denilmişti.

ZÂRİYÂT SURESİ 43. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Semûd kavminde de ibretler vardır. Hani onlara, “Bir süreye kadar faydalanın bakalım” denmişti.

Diyanet İşleri

Ve Semûd'da da delil var; hani, muayyen bir zamana dek geçinin demiştik.

Abdulbaki Gölpınarlı

Semûd kavminde de (ibretler vardır). Onlara: Bir süreye kadar faydalanın, denmişti.

Adem Uğur

Semud'da da. . . Hani onlara: "Bir süreye kadar yararlanın" denilmişti.

Ahmed Hulusi

Semûd kavminde de, ibretler vardır. Hani kendilerine:
'Cezalandırma vaktiniz gelinceye kadar, zevk-u safâ sürün, dünya nimetlerinden faydalanın' denilmişti.

Ahmet Tekin

Semud'da da (ibret vardır). Hani onlara: 'Bir süreye kadar yararlanın (geçim sürün)' denmişti.

Ahmet Varol

Semud (kavmin)de de (ayetler vardır). Hani onlara: "Belli bir süreye kadar yararlanın" denmişti.

Ali Bulaç

Semûd kavminde de ibret vardır: Hani onlara “-Bir zamana kadar yaşayın, istifade edin.” denilmişti de,

Ali Fikri Yavuz

Semud milletinin basina gelende de ibret vardir: Onlara, «Bir sureye kadar zevklenin» denmisti.

Bekir Sadak

Semûd kıssasında da (ibretli belgeler bıraktık). Hani bir vakit onlara, «bir süreye kadar yararlanıp geçinin» denilmişti.

Celal Yıldırım

Semud milletinin başına gelende de ibret vardır: Onlara, 'Bir süreye kadar zevklenin' denmişti.

Diyanet İşleri (eski)

Semûd kavminde de (ibretler vardır). Onlara: Bir süreye kadar faydalanın, denmişti.

Diyanet Vakfi

Semud'da da (bir ders vardır). Onlara, 'Belli bir süreye kadar keyfinize bakın' denmişti.

Edip Yüksel

Bir de Semud'da, ki onlara bir zamana kadar istifade edin denilmişti de

Elmalılı Hamdi Yazır

Bir de Semud'da (ibret verici deliller vardır) ki, onlara: «Bir süreye kadar istifade edin.» denilmişti de,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Semud kavminin helâkinde de bir ibret vardır. Hani onlara: «Belirli bir süreye kadar dünyadan yararalanıp, geçinin!» denmişti.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Semud kavminin başına gelende de ibretler vardır: Onlara, «Bir süreye kadar zevklenin» denmişti.

Seyyid Kutub

Semud (kavmin)de de (ayetler vardır). Hani onlara: "Belli bir süreye kadar yararlanın" denmişti.

Gültekin Onan

Semud (kavminin ilhâkin) de de (bir ibret vardır). Hani onlara «Bir zamana kadar fâidelene durun» denilmişdi de,

Hasan Basri Çantay

Semûd (kavmin)de de (ibretler vardır); o zaman onlara: 'Bir zamâna kadar faydalanın (bakalım)!' denilmişti.

Hayrat Neşriyat

Semud'da da. Hani onlara: Bir süreye kadar yararlanın, demişti.

İbni Kesir

Semud (kavminin kıssasın)da da (aynı mesaj vardır), ki Biz onlara: "Kısa bir süre sefanızı sürün bakalım!" demiştik,

Muhammed Esed

(43-44) Semûd'da da (O'nun kıssasında da ibret vardır). O vakit onlara denilmişti ki, «Bir zamana kadar faidelenin.» Onlar ise Rablerinin emrine imtisalden kaçındılar, artık onları bakar oldukları halde yıldırım yakaladı.

Ömer Nasuhi Bilmen

Semud kavminin başına gelenlerde de ibretler vardır. Onlara: "Bir süreye kadar sefa sürüp zevklenin!" denmişti.

Ömer Öngüt

Semud da öyle... onlara: -Vakit gelene kadar yaşayın denilmişti.

Şaban Piriş

Semûd ahalisinde de böyle alınacak ibretler vardır. Onlara da "Bir süre hayattan zevk alın bakalım!" denilmişti.

Suat Yıldırım

Semûd (kavmin)de de (ibret alınacak şeyler vardır). Onlara: "Bir süreye kadar sefâ sürün" denmişti.

Süleyman Ateş

Semud (kavmin)de de (ayetler vardır). Hani onlara: «Belli bir süreye kadar metalanıp yararlanın» denmişti.

Tefhim-ul Kuran

Semud'da da ibretler vardır. Onlara da 'Bir süre için nasiplenedurun' denmişti.

Ümit Şimşek

Semûd'da da bir ibret var. Onlara şöyle denmişti: "Bir vakte kadar yiyip içip eğlenin."

Yaşar Nuri Öztürk

Semûd kavminin kıssasında da aynı mesaj vardır ki, biz onlara kısa bir zaman sefanızı sürün bakalım demiştik.

Abdullah Parlıyan

Semûd olgusunda da dersler vardır. Çünkü onlara, “Belli süreye kadar nimetlerden faydalanınız” denilmişti.

Bayraktar Bayraklı

Semûd (kavminde) de (ibretler vardır). Hani onlara: “Bir süreye kadar (dünyadan) faydalanın (eğlenin, alay edin) bakalım” denilmişti.

Cemal Külünkoğlu

Semud kavminde de (ibretler vardır). Onlara da “Bir süreye kadar faydalanın” denmişti.

Kadri Çelik

Semûd’da da (ibret mesajları vardır). Kendilerine, “Bir süre daha hayatınızı yaşamaya devam edin bakalım!” dendi.

Ali Ünal

Semud’da da... Hani onlara: “Belli bir süreye kadar yararlanın.” denmişti.

Harun Yıldırım

Aynı (mesaj) Semud kıssasında da var: Hani onlara da "Bir süreliğine siz de safa sürün bakalım!" denilmişti.

Mustafa İslamoğlu

Semud kavminde DE!.. Hani onlara: “Bir süreye kadar faydalanın” denilmişti.

Sadık Türkmen

Semud kavmine “Belirlenmiş bir vakte kadar yeryüzünde yaşayın” denildiği zaman da, bir işaret var.

İlyas Yorulmaz

Ve Semud (kavminde) de (ibretler, deliller vardır). Onlara: “Bir süre metalanın (yararlanın).” denilmişti.

İmam İskender Ali Mihr