Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “ez-zâriyât” kelimesinden almıştır. Zâriyât, esip savuran rüzgârlar demektir.


فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾


ZÂRİYÂT SURESİ 50. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe firrû ilâ allâhi innî lekum min-hu nezîrun mubînun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe firrû öyleyse kaç, sığın
ilâ allâhi Allah'a
innî muhakkak ki ben
lekum sizin için
min-hu ondan, onun tarafından gönderilmiş
nezîrun nezir, uyarıcı
mubînun açık, apaçık

Öyleyse Allah’a firar edin (kaçın ve sığının). Muhakkak ki ben, sizin için O’ndan (Allah tarafından gönderilmiş) apaçık bir nezirim.

ZÂRİYÂT SURESİ 50. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

O hâlde Allah’a koşun. Şüphesiz ben, size O’nun katından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.

Diyanet İşleri

Artık kaçın Allah'a, şüphe yok ki ben size, onun tarafından, apaçık bir korkutucuyum.

Abdulbaki Gölpınarlı

O halde Allah'a koşun. Çünkü ben, size O'nun katından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım.

Adem Uğur

"(Bedensellik dünyanızdan) Allâh'a firar edin! Ben kesinlikle, O'ndan size apaçık bir uyarıcıyım!"

Ahmed Hulusi

'İnkârdan, isyandan, zulümden, cezadan kaçarak Allah’a sığının. Ben, size, O’nun katından gelmiş, sorumluluk, hesap ve cezanın varlığını açıklayan bir uyarıcıyım.'

Ahmet Tekin

'O halde Allah'a kaçın. Ben sizin için O'ndan (yana) apaçık bir uyarıcıyım.

Ahmet Varol

Öyleyse, Allah'a doğru (yönelip, şirkten ve bozulmalardan) kaçın. Gerçekten ben sizi, O'ndan yana açıkça uyarıyorum.

Ali Bulaç

(Ey Rasûlüm, de ki: ) O halde hemen Allah’a kaçın, (küfrü bırakıb hemen imana gelin). Gerçekten ben, size, Allah tarafından (azab ile) korkutan açık bir peygamberim.

Ali Fikri Yavuz

De ki: «Oyleyse Allah'a kosusun; dogrusu ben sizi O'nun azabi ile acikca uyaranim.»

Bekir Sadak

O halde Allah'a doğru yönelip kaçın (O'na güvenip sığının). Şüphesiz ki ben, O'nun tarafından (gönderilen) açık bir uyarıcıyım.

Celal Yıldırım

De ki: 'Öyleyse Allah'a koşusun; doğrusu ben sizi O'nun azabı ile açıkça uyaranım.'

Diyanet İşleri (eski)

O halde Allah'a koşun. Çünkü ben, size O'nun katından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım.

Diyanet Vakfi

Öyleyse ALLAH'a kaçınız. Ben, O'nun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcıyım.

Edip Yüksel

O halde hemen Allaha kaçın, haberiniz olsun ki ben size ondan bir açık nezîrim

Elmalılı Hamdi Yazır

«O halde hemen Allah'a kaçın; haberiniz olsun ki, ben size ondan gelen açık bir uyarıcıyım.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ey Muhammed! de ki: «Öyleyse Allah'a koşun, gerçekten ben size O'nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O halde Allah'a koşun. Çünkü ben, sizi O'ndan açık bir şekilde korkutuyorum.

Seyyid Kutub

Öyleyse, Tanrı'ya doğru (yönelip, şirkten ve bozulmalardan) kaçın. Gerçekten ben sizi, O'ndan yana açıkça uyarıyorum.

Gültekin Onan

O halde (Habîbim, de ki:) «Hepiniz Allaha kaçın. Hakıykat, ben sizi On (un azabın) dan açıkça korkutan (bir peygamber) im».

Hasan Basri Çantay

(Ey Habîbim! De ki:) 'O hâlde Allah’a kaçın! Şübhesiz ki ben, size O’nun tarafından (gönderilmiş) apaçık bir korkutucuyum.'

Hayrat Neşriyat

Öyleyse Allah'a koşun. Doğrusu ben; size, O'ndan apaçık bir uyarıcıyım.

İbni Kesir

Böylece, (ey Muhammed, onlara söyle:) "(Sahte ve kötü olan her şeyden) Allah'a sığının! Gerçek şu ki ben, O'nun tarafından görevlendirilmiş açık bir uyarıcıyım!

Muhammed Esed

(48-51) Yeri de döşedik, ne güzel döşeyicilerdir. Ve her şeyden iki çift yarattık. Tâ ki, tefekkür edesiniz. «Artık Allah'a kaçın, şüphe yok ki, ben sizin için O'nun tarafından bir apaçık korkutucuyum. Ve Allah ile beraber başka bir ilâh ittihaz etmeyin. Muhakkak ki, ben sizin için O'ndan bir apaçık korkutucuyum.»

Ömer Nasuhi Bilmen

Allah'a kaçınız! Ben size O'nun katından apaçık bir korkutucuyum.

Ömer Öngüt

-O halde Allah’a sığının, çünkü ben, ondan size (gönderilen) apaçık uyarıcıyım.

Şaban Piriş

"O halde, Allah’a kaçın, çabuk Allah’ın himayesine koşun. Zira ben O’nun tarafından, sizi uyarmak için gönderilen âşikâr bir elçiyim."

Suat Yıldırım

"O halde Allâh'a kaçın, ben size O'nun tarafından görevlendirilmiş apaçık bir uyarıcıyım."

Süleyman Ateş

Öyleyse, Allah'a doğru (yönelip, şirkten ve bozulmalardan) kaçın. Gerçekten ben sizi, O'ndan yana açıkça uyarıp korkutmakta olanım.

Tefhim-ul Kuran

Hepiniz Allah'a koşun. Ben Onun tarafından size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.

Ümit Şimşek

O halde Allah'a kaçın/sığının! Ben size O'ndan gelmiş açıklayıcı bir uyarıcıyım.

Yaşar Nuri Öztürk

Öyleyse: “Boş, anlamsız, sahte ve kötü olan herşeyden kaçıp, Allah'a sığının. Gerçekten ben, O'nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcıyım.

Abdullah Parlıyan

Artık hepiniz Allah'a koşunuz. Şüphesiz ben, sizin için O'nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.

Bayraktar Bayraklı

(Ey Resulüm, de ki:) O halde hemen Allah'a koşun (küfrü bırakıp imana gelin). Şüphesiz ben, size O'nun tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım!

Cemal Külünkoğlu

Öyleyse Allah'a doğru koşun. Gerçekten ben sizi, O'ndan yana açıkça uyarıp korkutmakta olanım.

Kadri Çelik

“(Madem bütün bunları yapan Allah’tır ve O, sizin yegâne İlâhınız ve Rabbinizdir,) o halde derhal Allah’a kaçın (O’nun himayesine koşun)! Muhakkak ki ben, sizin için O’nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.

Ali Ünal

Öyleyse Allah’a doğru kaçın. Gerçekten ben sizi O’ndan yana açıkça korkutupuyarıyorum.

Harun Yıldırım

Şu halde (de ki): "Allah'a kaçınız! Şüphe yok ki ben O'nun katından size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.

Mustafa İslamoğlu

Öyleyse; “(edindiğiniz sahte ilahlardan) Allah’a kaçın/sığının! Şüphesiz ben size, O’ndan gelen apaçık uyarıcıyım.

Sadık Türkmen

Allah'a (emirlerini yerine getirmek için) koşun. Ben sizin için yalnızca apaçık bir uyarıcıyım.

İlyas Yorulmaz

Öyleyse Allah’a firar edin (kaçın ve sığının). Muhakkak ki ben, sizin için O’ndan (Allah tarafından gönderilmiş) apaçık bir nezirim.

İmam İskender Ali Mihr

(Ey Muhammed! De ki): “O halde hemen küfrü bırakıp Allah'a koşun. Şüphesiz ben, sizi O'nun azabıyla korkutan açık bir peygamberim.”

Abdullah Aydın

(De ki): “O halde hemen Allah'a kaçın. Gerçekten ben size, O'nun tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.”

Ahmet Davudoğlu

(Ey Resûlüm de ki:) “O halde Allah(ın rızasın)a koşun. Çünkü ben sizi O(nun azabın)dan açık bir şekilde korkutucuyum.”

Ali Arslan

(Habibim, de ki:) "O halde Allah'a koşun. Doğrusu ben size O'nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım."

Arif Pamuk

Ey Muhammed de ki: “Öyleyse Allah'a koşuşun; doğrusu ben size, O'nun tarafından apaçık bir korkutucuyum.”

Ayntabî Mehmet Efendi

Artık Allah'a kaçın. Ben gerçekten O'ndan yana sizin için apaçık bir uyarıcıyım.

Bahaeddin Sağlam

O halde Allah'a koşun. Çünkü ben, size O'nun katından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım.

Diyanet Vakfı (1993)

(Ey Resûlüm, de ki): “O halde Allah'a kaçın (O'na itâate koşun). Çünkü ben O(nun tarafın)dan (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcıyım.”

Hasan Tahsin Feyizli

Ey Muhammed! De ki: “Öyleyse Allah'a koşuşun! doğrusu ben sizi O'nun azabı ile açıkça uyaranım.”

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

“Artık Allâh’a kaçın. Şüphesiz ben sizi O’ndan açık bir uyarıcıyım.”

Hüseyin Kaleli

Hepiniz Allah'a koşun. Ben size O'nun tarafından gönderilmiş apaçık bir sakındırıcıyım.

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

“O halde Allah'a koşun. Çünkü ben, sizi O'nun katından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım.”

Bir Heyet

O halde Allah’a kaçın. Ben sizi O (nun azabı)ndan açıkça korkutuyorum.

Nedim Yılmaz

O halde Allah'a sığının. Ben O’nun tarafından sizi (iğri yolun sonundan) apaçık korkuturum.

Ömer Rıza Doğrul

“Bu itibarla Allah'a sığının. Ben, sizin için O'nun tarafından gönderilen apaçık bir uyarıcıyım.”

Talat Koçyiğit

(Ey Resûlüm) de ki: “Öyleyse hemen Allah'a kaçıp iltica edin! Ben sizin için, O'nun tarafından (gönderilmiş) apaçık bir korkutucuyum.”

Ziya Kazıcı, Necip Taylan