Mekke döneminde inmiştir. 89 âyettir. Sûre, adını 35. âyette geçen “Zuhruf” kelimesinden almaktadır. Zuhruf; yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati anlamlarına gelir.


إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾


ZUHRÛF SURESİ 3. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

innâ cealnâ-hu kur'ânen arabiyyen lealle-kum ta'kılûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
innâ muhakkak ki biz
cealnâ-hu onu kıldık
kur'ânen bir Kur'ân
arabiyyen Arapça
lealle-kum umulur ki böylece siz
ta'kılûne akıl edersiniz

Muhakkak ki Biz, O’nu Arapça Kur’ân kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz.

ZUHRÛF SURESİ 3. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(2-3) Apaçık Kitab’a andolsun ki, iyice anlayasınız diye biz, onu Arapça bir Kur’an yaptık.

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki biz, akıl edesiniz, anlayasınız diye Kur'ân'ı Arap diliyle meydana getirdik.

Abdulbaki Gölpınarlı

Biz, anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an kıldık.

Adem Uğur

Kesinlikle biz Onu Arapça bir Kur'ân olarak meydana getirdik, tâ ki (anlayıp) aklınızı kullanarak (değerlendiresiniz)!

Ahmed Hulusi

Biz Kur’ân’ı bütün ilâhî kitaplardaki dinî-ilmî esasları içeren, açık, edebî, Arapça, okunan bir kitap halinde planlayıp hazırlayarak açıkladık. Umulur ki, aklınızı kullanarak anlarsınız.

Ahmet Tekin

Olur ki akıl edersiniz diye onu Arapça bir Kur'an kıldık.

Ahmet Varol

Gerçekten Biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an kıldık.

Ali Bulaç

Biz onu, anlayasınız diye, Arabca bir Kur’an yaptık.

Ali Fikri Yavuz

(2-3) Apacik Kitap'a and olsun ki, akledesiniz diye Kuran'i arapca okunan bir Kitap kilmisizdir.

Bekir Sadak

Biz, aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'ân indirdik.

Celal Yıldırım

(2-3) Apaçık Kitap'a and olsun ki, akledesiniz diye Kuran'ı Arapça okunan bir Kitap kılmışızdır.

Diyanet İşleri (eski)

(2-3) Apaçık Kitab'a andolsun ki biz, anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an kıldık.

Diyanet Vakfi

Anlamanız için onu kusursuz bir dile sahip bir Kuran yaptık.

Edip Yüksel

Hakkâ biz onu Arabî olarak okunacak bir Kur'an kıldık ki akıl irdiresiniz

Elmalılı Hamdi Yazır

Doğrusu, Biz onu Arapça olarak okunacak bir Kur'an yaptık ki akıl erdiresiniz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(2-3) Apaçık kitaba andolsun ki biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur'an yaptık.

Seyyid Kutub

Gerçekten biz onu Arapça bir Kuran kıldık ki akledesiniz.

Gültekin Onan

Hakıykat biz onu, (Onun manâlarını) anlayasınız diye, Arabca bir Kur'an yapdık.

Hasan Basri Çantay

(2-3) Apaçık beyân eden Kitâb’a and olsun ki, şübhesiz biz, (anlayıp) akıl erdiresiniz diye onu Arabca bir Kur’ân kıldık.

Hayrat Neşriyat

Düşünüp anlayasınız diye gerçekten Biz, onu arabça bir Kur'an kılmışızdır

İbni Kesir

Onu, düşünüp kavrayabilmeniz için Arapça bir hitabe yaptık.

Muhammed Esed

Muhakkak Biz onu bir Arapça Kur'an kıldık, umulur ki, siz akıl erdirirsiniz.

Ömer Nasuhi Bilmen

Muhakkak ki biz onu düşünüp anlayasınız diye Arapça bir Kur'an kılmışızdır.

Ömer Öngüt

Biz onu anlayasınız diye Arapça okuma/Kur’an kıldık.

Şaban Piriş

Biz düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur’ân olarak indirdik.

Suat Yıldırım

Biz, düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur'ân yaptık.

Süleyman Ateş

Gerçekten biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an kıldık.

Tefhim-ul Kuran

Düşünüp anlamanız için Biz onu Arapça bir Kur'ân olarak indirdik.

Ümit Şimşek

Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an yaptık.

Yaşar Nuri Öztürk

O'nu düşünüp kavrayabilmeniz için, Arapça bir kitap olarak indirdik.

Abdullah Parlıyan

Biz, anlayasınız diye onu Arapça bir Kur'ân yaptık.

Bayraktar Bayraklı

(2-3) (Gerçekleri) apaçık (gösteren) Kitab'a andolsun ki, aklınızı kullanarak iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık.

Cemal Külünkoğlu

Gerçekten biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an kıldık.

Kadri Çelik

Biz onu, düşünüp akleder ve gerekli dersleri alırsınız diye fasih Arapça, okunur bir kitap (Kur’ân) kıldık.

Ali Ünal

Gerçekten Biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur’an kıldık.

Harun Yıldırım

Ki zaten Biz, onu anlayabilesiniz diye Arapça bir hitap kıldık.

Mustafa İslamoğlu

Biz onu, Arapça (anladıkları dilde) bir Kur’an kıldık/yaptık. Aklınızı kullanasınız diye!

Sadık Türkmen

Biz o kitabı Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Umulur ki akledersiniz.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki Biz, O’nu Arapça Kur’ân kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz.

İmam İskender Ali Mihr