Mekke döneminde inmiştir. 89 âyettir. Sûre, adını 35. âyette geçen “Zuhruf” kelimesinden almaktadır. Zuhruf; yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati anlamlarına gelir.


فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾


ZUHRÛF SURESİ 56. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe cealnâ-hum selefen ve meselen li el âhırîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe böylece
cealnâ-hum onları kıldık
selefen selef, gelip geçmiş olan
ve meselen ve mesel, örnek
li el âhırîne sonrakiler için

Böylece onları sonraki (ümmetler) için bir selef (gelip geçmiş bir kavim) ve örnek (ibret) kıldık.

ZUHRÛF SURESİ 56. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Onları, sonradan gelecek inkârcılara, geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık.

Diyanet İşleri

Gerçekten de kâfirlerin önde gidenleri kıldık onları ve sonradan gelenlere ibret ettik.

Abdulbaki Gölpınarlı

Onları, sonradan gelenlerin geçmişi ve bir ibret örneği kıldık.

Adem Uğur

Onları sonradan gelenlere bir geçmiş ve bir ibretlik örnek kıldık!

Ahmed Hulusi

Onların dini hakikatlara, insani ve ahlaki değerlere ilgisizliklerini ve düşmanlıklarının doğurduğu sonuçları, gelecek nesiller için ibretli bir tarih ve ders alınacak bir örnek haline getirdik.

Ahmet Tekin

Böylece onları sonradan gelecekler için (ibret verici) bir geçmiş ve bir örnek kıldık.

Ahmet Varol

Bu suretle onları, sonradan gelecekler için bir selef ve bir örnek kıldık.

Ali Bulaç

Böylece onları, sonrakiler için hem bir örnek, hem de bir ibret yaptık.

Ali Fikri Yavuz

Onlara, sonradan gelecek inkarcilara ibret alinacak bir gecmis kildik. *

Bekir Sadak

Onları sonra gelecekler için geçmiş bir ibret ve misâl yaptık.

Celal Yıldırım

Onları, sonradan gelecek inkarcılara ibret alınacak bir geçmiş kıldık.

Diyanet İşleri (eski)

Onları, sonradan gelenlerin geçmişi ve bir ibret örneği kıldık.

Diyanet Vakfi

Onları, sonradan gelecekler için bir ibret ve örnek yaptık.

Edip Yüksel

Gark ediverdik de onları sonrakiler için hem bir selef hem bir mesel kıldık

Elmalılı Hamdi Yazır

Böylece onları sonrakiler için hem bir ibret, hem de bir örnek kıldık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Onları sonradan gelecekler için ibret ve örnek kıldık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Böylece onları, sonrakiler için hem bir örnek, hem de bir ibret yaptık.

Seyyid Kutub

Bu suretle onları, sonradan gelecekler için bir selef ve bir örnek kıldık.

Gültekin Onan

Bu vech ile onları sonra (gelen ümmet) ler için (ibret verici) bir geçmiş ve misâl yapdık.

Hasan Basri Çantay

Böylece onları, sonrakiler için (ders alınacak) bir geçmiş ve bir misâl kıldık.

Hayrat Neşriyat

Ve onları, sonradan geleceklere bir geçmiş ve örnek kıldık.

İbni Kesir

onları geçmişten kalan bir hatıra ve sonrakiler için bir ibret örneği kıldık.

Muhammed Esed

Artık onları sonrakiler için de bir geçmiş, bir ibret kıldık.

Ömer Nasuhi Bilmen

Ve onları sonradan gelecek (inkârcılar) için geçmiş bir ibret numunesi kıldık.

Ömer Öngüt

Böylece onları sonradan geleceklere selef ve örnek kıldık.

Şaban Piriş

Onları sonraki nesillere, geçmiş bir ibret ve misal yaptık.

Suat Yıldırım

Onları sonradan gelen (inkârcı)ların geçmiş ataları ve örneği yaptık (bunlar da onların izinden gittiler).

Süleyman Ateş

Bu suretle onları, sonradan gelecekler için bir selef ve bir örnek kıldık.

Tefhim-ul Kuran

Ve onları daha sonrakiler için gelip geçmiş bir ibret nümunesi yaptık.

Ümit Şimşek

Onları, sonra gelecekler için eski bir örnek yaptık.

Yaşar Nuri Öztürk

Onları geçmişten kalan bir hatıra ve sonrakiler için bir ibret örneği kıldık.

Abdullah Parlıyan

Onları geçmişten bir hâtıra ve sonrakiler için bir ders örneği kıldık.

Bayraktar Bayraklı

Onları, sonradan gelecek inkârcılara, geçmiş bir ibret ve örnek kıldık.

Cemal Külünkoğlu

Bu şekilde onları, sonradan gelecekler için (cehenneme gireceklere) bir öncü ve bir örnek kıldık.

Kadri Çelik

Onları tarihte kalmış ve (Ateş’e girmede) öncü bir güruh, sonraki nesiller için ise ibret vesilesi bir misal yaptık.

Ali Ünal

Bu suretle onları, sonradan gelenler için bir geçmiş ve bir örnek kıldık.

Harun Yıldırım

Nihayet onları sonraki nesiller için, geçmişin (acı) hatırası ve ibret vesikası kıldık.

Mustafa İslamoğlu

Böylece onları geçmiş atalar olarak ve sonradan gelenler için bir misâl kıldık.

Sadık Türkmen

Sonra onları yerle bir edip, sonradan gelenlere olumsuz örnek olarak anlattık.

İlyas Yorulmaz

Böylece onları sonraki (ümmetler) için bir selef (gelip geçmiş bir kavim) ve örnek (ibret) kıldık.

İmam İskender Ali Mihr