Mekke döneminde inmiştir. 89 âyettir. Sûre, adını 35. âyette geçen “Zuhruf” kelimesinden almaktadır. Zuhruf; yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati anlamlarına gelir.


إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾


ZUHRÛF SURESİ 74. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne el mucrimîne fî azâbi cehenneme hâlidûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne muhakkak ki
el mucrimîne mücrimler, suçlular
fî azâbi azap içinde
cehenneme cehennem
hâlidûne halid olanlar, ebedî olanlar, ebediyyen kalacak olanlar

Muhakkak ki mücrimler (suçlular), cehennem azabı içinde ebediyyen kalacak olanlardır.

ZUHRÛF SURESİ 74. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklardır.

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki mücrimler, cehennem azâbında ebedî olarak kalırlar.

Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklar.

Adem Uğur

Muhakkak ki suçlular (şirk ehli) cehennem azabı içinde ebedî kalıcılardır.

Ahmed Hulusi

İslâm’a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsiler, suçlular, günahkârlar, fâsıklar ve kâfirler Cehennem azâbında ebedî olarak kalacaklar.

Ahmet Tekin

Şüphesiz suçlular cehennem azabında sonsuza kadar kalıcıdırlar.

Ahmet Varol

Şüphesiz suçlu günahkarlar, cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır.

Ali Bulaç

Muhakkak ki kâfirler, cehennem azabında devamlı olarak kalacaklardır.

Ali Fikri Yavuz

Dogrusu suclular, temelli kalacaklari cehennemin azabi icindedirler.

Bekir Sadak

Suçlu günahkârlar ise elbette Cehennem azabında devamlı kalıcılardır.

Celal Yıldırım

Doğrusu suçlular, temelli kalacakları cehennemin azabı içindedirler.

Diyanet İşleri (eski)

(74-75) Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklar, azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde kurtuluştan ümit kesmişlerdir.

Diyanet Vakfi

Suçlular, cehennem azabında ebedi kalıcıdırlar.

Edip Yüksel

Haberiniz olsun ki mücrimler Cehennem azâbında muhalleddirler

Elmalılı Hamdi Yazır

Haberiniz olsun ki suçlular cehennem azabında ebediyyen kalacaklardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Şüphesiz ki suçlular, cehennem azâbında ebedi olarak kalacaklardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Suçlular, cehennem azabında ebedi kalacaklardır.

Seyyid Kutub

Şüphesiz suçlu günahkarlar, cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır.

Gültekin Onan

Şübhe yok ki günahkârlar cehennem azabında ebedî kalıcıdırlar.

Hasan Basri Çantay

Şübhe yok ki o (dinsiz) günahkârlar, Cehennem azâbında ebedî olarak kalıcıdırlar.

Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki mücrimler; ebediyyen kalacakları cehennem azabındadırlar.

İbni Kesir

(Ama) dikkat edin, günaha batmış olanlar cehennem azabı içinde kalacaklar:

Muhammed Esed

Kâfirler ise şüphe yok ki, cehennemin azabı içinde ebedîyyen kalıcılardır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedî kalacaklardır.

Ömer Öngüt

Suçlular ise cehennem azabında ebedidirler.

Şaban Piriş

Suçlular ise cehennem azabında ebedî kalacaklar,

Suat Yıldırım

Suçlular, cehennem azâbında sürekli kalacaklardır.

Süleyman Ateş

Şüphesiz suçlu günahkârlar, cehennem azabı içinde ebedi kalacak olanlardır.

Tefhim-ul Kuran

Mücrimler ise ebediyen Cehennem azabındadırlar.

Ümit Şimşek

Suçlular ise cehennem azabının içinde sürekli kalacaklardır.

Yaşar Nuri Öztürk

Ama dikkat edin, günahlara batmış olanlar, cehennem azabı içinde ebedi kalacaklardır.

Abdullah Parlıyan

Şüphesiz suçlular, cehennem azabında süreli olarak kalacaklardır.

Bayraktar Bayraklı

(74-75) Şüphe yok ki (hakka karşı direnen) suçlular, cehennem azabında ebedî olarak kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve onlar orada ümidi kesmiş bir halde kalacaklardır.

Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz suçlu günahkârlar, cehennem azabı içinde temelli kalacak olanlardır.

Kadri Çelik

Hayatları günah hasadından ibaret inkârcı suçlular ise, içinde sürekli ve sonsuzca kalmak üzere Cehennem azabını boylamışlardır.

Ali Ünal

Şüphesiz suçlugünahkârlar, cehennem azabı içinde daimi kalacaklardır.

Harun Yıldırım

Ne var ki günahı hayat tarzı haline getirenler, cehennem azabı içinde yerleşip kalacaklar.

Mustafa İslamoğlu

Şüphesiz suçlular cehennem azabı içinde sonsuz kalıcıdırlar.

Sadık Türkmen

Elbetteki günahkârlar cehennem azabı içerisinde sürekli kalacaklardır.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki mücrimler (suçlular), cehennem azabı içinde ebediyyen kalacak olanlardır.

İmam İskender Ali Mihr