Mekke döneminde inmiştir. 89 âyettir. Sûre, adını 35. âyette geçen “Zuhruf” kelimesinden almaktadır. Zuhruf; yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati anlamlarına gelir.


لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٨﴾


ZUHRÛF SURESİ 78. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

lekad ci'nâ-kum bi el hakkı ve lâkinne eksera-kum li el hakki kârihûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
lekad andolsun ki
ci'nâ-kum bi size getirdik
el hakkı hak
ve lâkinne ve lâkin, fakat
eksera-kum sizin çoğunuz
li el hakki hakkı
kârihûne kerih görenler

Andolsun ki size hakkı getirdik. Ve lâkin sizin çoğunuz hakkı kerih görenlerdir.

ZUHRÛF SURESİ 78. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Andolsun, size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmayanlarsınız.

Diyanet İşleri

Andolsun ki size gerçeği gönderdik ve fakat çoğunuz gerçeği hoş görmüyor, istemiyordunuz.

Abdulbaki Gölpınarlı

Andolsun biz size hakkı getirdik, fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.

Adem Uğur

Andolsun ki size Hak olarak geldik! Ne var ki sizin çoğunluğunuz Hak'tan nefret ediyordunuz!

Ahmed Hulusi

Andolsun, biz size, gerekçeli, hikmete dayalı, toplumda hakça düzeni gerçekleştirecek hak kitap Kur’ân’ı getirdik, öldükten sonra diriltilmeyi, hesabı ve cezayı anlattık. Fakat çoğunuz, doğruları getiren Kur’ân’dan, sorumluluktan hoşlanmıyorsunuz.

Ahmet Tekin

Andolsun biz size hakkı getirdik fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.

Ahmet Varol

"Andolsun, size hakkı getirdik, fakat sizin bir çoğunuz hakkı çirkin görüp tiksinenlerdiniz."

Ali Bulaç

(Allah da buyurur ki): And olsun, biz size hakkı gönderdik. Fakat çoğunuz hakdan hoşlanmıyanlarsınız, (Kur’an’ı ve peygamberi inkâr edenlersiniz).

Ali Fikri Yavuz

And olsun ki, size gercegi getirdik; fakat cogunuz gercegi sevmiyorsunuz.

Bekir Sadak

And olsun ki, biz size hakkı getirdik, fakat çoğunuz hakktan hoşlanmayıp tiksinenlersiniz.

Celal Yıldırım

And olsun ki, size gerçeği getirdik; fakat çoğunuz gerçeği sevmiyorsunuz.

Diyanet İşleri (eski)

Andolsun biz size hakkı getirdik, fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.

Diyanet Vakfi

Size gerçeği getirdik; ancak çoğunuz gerçekten hoşlanmıyorsunuz.

Edip Yüksel

Celâlım hakkı için biz size hakkı gönderdik ve lâkin ekseriniz hakkı hoşlanmıyanlarsınız

Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun ki Biz, size gerçeği gönderdik; fakat çoğunuz gerçekten hoşlanmayanlarsınız.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Andolsun biz size hakkı getirdik; fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.

Seyyid Kutub

"Andolsun, size hakkı getirdik, fakat sizin bir çoğunuz hakkı çirkin görüp tiksinenlerdiniz."

Gültekin Onan

«Andolsun, biz size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz hakkı çirkin görenlerdiniz».

Hasan Basri Çantay

And olsun ki, size hakkı getirdik; fakat çoğunuz haktan hoşlanmayan kimselersiniz.

Hayrat Neşriyat

Andolsun ki; size hak ile geldik. Fakat çoğunuz hakkı hoş görmüyordunuz.

İbni Kesir

(Siz ey günahkarlar!) Size hakikati ilettik, fakat çoğunuz ondan nefret ediyorsunuz.

Muhammed Esed

Andolsun ki, biz size hakkı getirdik, velâkin birçoğunuz hak için hoşlanmayanlar idi.

Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.

Ömer Öngüt

Size hakkı getirmiştik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmamıştınız.

Şaban Piriş

Allah da şöyle buyurur: "Biz size gerçeği getirmiştik. Fakat çoğunuz hakikatten hoşlanmamıştınız."

Suat Yıldırım

Andolsun biz size hakkı getirdik; fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.

Süleyman Ateş

«Andolsun, biz size hakkı getirdik, fakat sizin bir çoğunuz hakkı çirkin görüp tiksinenlerdiniz.»

Tefhim-ul Kuran

Biz size hakkı getirmiştik; fakat çoğunuz haktan hoşlanmazsınız.

Ümit Şimşek

Yemin olsun, size hakkı getirdik ama çoğunuz haktan tiksiniyorsunuz.

Yaşar Nuri Öztürk

Andolsun ki size gerçekleri içeren mesajımızı gönderdik ve fakat çoğunuz gerçeği hoş görmüyor, istemiyordunuz.

Abdullah Parlıyan

Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyordunuz.

Bayraktar Bayraklı

Allah da şöyle buyuracak: “Biz size hakkı getirmiştik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmamıştınız.”

Cemal Külünkoğlu

“Şüphesiz biz size hakkı getirdik, fakat sizin birçoğunuz hakkı çirkin görüp tiksinenlersiniz.”

Kadri Çelik

Hakikat şu ki, Biz size gerçeği getirdik, ama çoğunuz gerçekten hiç hoşlanmıyorsunuz.

Ali Ünal

Andolsun Biz size hakkı getirdik, fakat çoğunuz hakkı hoş görmeyenler idiniz.

Harun Yıldırım

Doğrusu Biz, hakikati ayağınıza kadar getirmiştik: Fakat bir çoğunuz hakikatten hiç hoşlanmadınız.

Mustafa İslamoğlu

(siz ey günahkârlar!) Ant olsun, Biz size gerçeği getirdik, fakat pek çoğunuz gerçekten/gerçek olandan hoşlanmıyor.

Sadık Türkmen

“Size dünyada iken Hak (Kur'an) gelmişti ve çoğunuz onu beğenmemiştiniz” derler.

İlyas Yorulmaz

Andolsun ki size hakkı getirdik. Ve lâkin sizin çoğunuz hakkı kerih görenlerdir.

İmam İskender Ali Mihr