Mekke döneminde inmiştir. 89 âyettir. Sûre, adını 35. âyette geçen “Zuhruf” kelimesinden almaktadır. Zuhruf; yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati anlamlarına gelir.


وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾


ZUHRÛF SURESİ 84. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve huve ellezî fî es semâi ilâhun ve fî el ardı ilâhun ve huve el hakîmu el alîmu
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve huve ve o
ellezî ki o
fî es semâi semada, gökte
ilâhun ilâh
ve fî el ardı ve arzda, yerde
ilâhun ilâh
ve huve ve o
el hakîmu hakîm, hüküm ve hikmet sahibi
el alîmu alîm, en iyi bilen

Ve O, gökte İlâh’tır ve yerde İlâh’tır. Ve O, Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir), Alîm’dir (en iyi bilendir).

ZUHRÛF SURESİ 84. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

O, gökte de ilâh olandır, yerde de ilâh olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.

Diyanet İşleri

Ve o öyledir ki gökte de mâbuttur o, yerde de mâbut ve odur hüküm ve hikmet sâhibi olan ve her şeyi bilen.

Abdulbaki Gölpınarlı

Gökteki İlâh da, yerdeki İlâh da O'dur. O, hakîmdir, her şeyi bilendir.

Adem Uğur

"HÛ"dur (Esmâ'sıyla) semâda da ilâh (olarak düşünülen), arzda da ilâh (olarak düşünülen)! "HÛ"; Hakiym'dir, Aliym'dir.

Ahmed Hulusi

O, gökte olan tanrıdır, yerde olan tanrıdır. O hikmet sahibi ve hükümrandır, her şeyi bilir.

Ahmet Tekin

O gökte de ilâh, yerde de ilâh olan (Allah)'tır. O hikmet sahibidir, bilendir.

Ahmet Varol

Göklerde ilah ve yerde ilah O'dur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir.

Ali Bulaç

Gökte İlâh olan O’dur; yerde de İlâh O’dur. O Hakîm’dir= işinde hikmet sahibidir, Alîm’dir= her şeyi bilendir.

Ali Fikri Yavuz

Gokte de Tanri, yerde de Tanri O'dur. Hakim olan, her seyi bilen O'dur.

Bekir Sadak

O ki, gökte de tek Tanrı'dır, yerde de tek Tanrı'dır. O hikmet sahibidir, bilendir.

Celal Yıldırım

Gökte de Tanrı, yerde de Tanrı O'dur. Hakim olan, her şeyi bilen O'dur.

Diyanet İşleri (eski)

Gökteki İlâh da, yerdeki İlâh da O'dur. O, hakîmdir, her şeyi bilendir.

Diyanet Vakfi

Gökte de tanrı, yerde de tanrı O'dur. O Bilgedir, Bilendir.

Edip Yüksel

Hem o odur ki Gökte de ilâh Yerde de ilâhdır ve hakîm odur alîm o

Elmalılı Hamdi Yazır

O gökte de ilah, yerde de ilahtır. Hikmet sahibi O'dur, herşeyi bilen O'dur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Gökteki ilâh da yerdeki ilâh da O'dur. O hüküm ve hikmet sahibidir herşeyi bilir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O'dur. O, hakimdir, alimdir.

Seyyid Kutub

Göklerde tanrı ve yerde tanrı O'dur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir.

Gültekin Onan

O, gökde de Tanrı, yerde de Tanrı olan (bir Allah) dır. O, yegâne hukûm ve hikmet saahibidir; (her şey'i) hakkıyle bilendir.

Hasan Basri Çantay

O, gökte de İlâh, yerde de İlâh olandır. Ve O, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır, Alîm (hakkıyla bilen)dir.

Hayrat Neşriyat

Gökte de ilah, yerde de ilah O'dur. Ve O; Hakim'dir, Alim'dir.

İbni Kesir

çünkü (o zaman anlayacaklardır ki) gökte ve yerde Allah (yalnız) O'dur ve yalnız O'dur hikmet sahibi olan, her şeyi bilen.

Muhammed Esed

Ve O, o Zât-ı akdes'dir ki, gökte ilâhtır ve yerde ilâhtır. Ve O, bihakkın hikmet sahibidir, bihakkın ilim sahibidir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Gökteki ilâh da, yerdeki ilâh da O'dur. O, hikmet sahibidir, her şeyi bilendir.

Ömer Öngüt

Gökte ilah O olduğu gibi yerde de ilah O’dur. O, hakimdir, alimdir.

Şaban Piriş

O, Allah’tır, gökte de yerde de tek ve gerçek İlahtır. O tam hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilir.

Suat Yıldırım

O'dur ki gökte de Tanrı'dır, yerde de Tanrı'dır. O, hakimdir, bilendir.

Süleyman Ateş

Göklerde ilah olan ve yerde ilah olan O'dur. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir.

Tefhim-ul Kuran

Gökte de tanrı Odur, yerde de tanrı Odur. Onun her işi hikmetlidir, O herşeyi bilir.

Ümit Şimşek

Göklerde ilah olan da O, yerde ilah olan da O. O'dur Hakîm, O'dur Alîm.

Yaşar Nuri Öztürk

O ki, gökte de yerde de tek ve gerçek ilahtır. O herşeyi yerli yerince yapan ve herşeyi bilendir.

Abdullah Parlıyan

Gökte de Tanrı O'dur, yerde de Tanrı O'dur. O'nun her işinde hikmet vardır; her şeyi bilir.

Bayraktar Bayraklı

(O zaman anlayacaklar ki) O, gökte de ilâh olandır, yerde de ilâh olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyi) hakkıyla bilendir.

Cemal Külünkoğlu

Göklerde ilah olan ve yerde ilah olan O'dur ve O, hikmet sahibidir, bilendir.

Kadri Çelik

O (Rab, O Rahmân) ki, gökte de (ibadete lâyık ve Kendisine ibadet edilen yegâne) İlâhtır, yer de (ibadete lâyık ve Kendisine ibadet edilmesi gereken yegâne) İlâhtır. O, Hâkîm (her işinde, her hüküm ve icraatında pek çok hikmetler bulunan)dır; Alîm (her şeyi hakkıyla bilen)dir.

Ali Ünal

Göklerde ilah ve yerde ilah O’dur. Şüphesiz O, Hakîm’dir, Alîm’dir.

Harun Yıldırım

Zira gökte de ilah olan yerde de ilah olan yalnızca O'dur; ve O her hükmünde tam isabet sahibidir, her şeyi bilendir.

Mustafa İslamoğlu

O, gökyüzünde de tek İlâh’tır/imparatordur. yeryüzünde de tek İlâh’tır/imparatordur. O, bilir ve doğru hüküm/karar verendir.

Sadık Türkmen

O Allah, göklerde de ilah, yerlerde de ilahtır ve O her şeyin hükmünü veren ve her şeyi bilendir.

İlyas Yorulmaz

Ve O, gökte İlâh’tır ve yerde İlâh’tır. Ve O, Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir), Alîm’dir (en iyi bilendir).

İmam İskender Ali Mihr