Mekke döneminde inmiştir. 89 âyettir. Sûre, adını 35. âyette geçen “Zuhruf” kelimesinden almaktadır. Zuhruf; yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati anlamlarına gelir.


وَقِيلِهِ يَارَبِّ إِنَّ هَؤُلَاء قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾


ZUHRÛF SURESİ 88. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve kîli-hi
(kâle)
(kîle)
yâ rabbi inne hâulâi kavmun lâ yu'minûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve andolsun
kîli-hi
(kâle)
(kîle)
onun demesi
: (dedi)
: (tarafından ..... denildi)
yâ rabbi ey Rabbim
inne muhakkak ki, gerçekten
hâulâi bunlar
kavmun bir kavim
lâ yu'minûne mü'min olmazlar

O’nun (Hz. Muhammed (S.A.V)’in): “Ey Rabbim, bunlar gerçekten mü’min olmayan bir kavimdir.” demesine andolsun.

ZUHRÛF SURESİ 88. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Onun (Muhammed’in), “Ya Rabbi!” demesine andolsun ki, şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir.

Diyanet İşleri

Ve der ki Yâ Rabbi: Şüphe yok ki bunlar, inanmayan bir topluluk.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Resûlullah'ın:) "Yâ Rabbi! Bunlar, iman etmeyen bir kavimdir" demesini de (Allah biliyor)

Adem Uğur

Onun sözü: "Yâ Rabbi, bunlar iman etmeyen bir toplumdur!"

Ahmed Hulusi

'Ya Rabbi, bunlar iman etmeyecek bir kavimdir' diyen peygamberin sözü haktır, gerçektir.

Ahmet Tekin

Onun (Peygamberin): 'Ya Rabbi' demesi hakkı için, muhakkak ki onlar imana gelmez bir bir kavimdir.

Ahmet Varol

Onun: "Ya Rab" demesi hakkı için şüphesiz onlar imana gelmez bir kavimdirler.

Ali Bulaç

O’nun (Hz. Peygamber Aleyhisselâmın), “Ey Rabbim!” demesi hakkı için, muhakkak ki onlar, iman etmez bir kavimdirler.

Ali Fikri Yavuz

(88-89) Onlar hakkinda: «Ey Rabbim! Bunlar inanmayan bir millettir» demesi uzerine Allah: «Oralari gec, esenlik dile; yakinda bileceklerdir» buyurdu. *

Bekir Sadak

(88-89) (Peygamberin) «Ey Rabbim ! Şüphesiz ki bunlar imân etmeyen bir millettir», sözüne karşılık, «sen, onlardan vazgeç de selâm (size), ileride bileceklerdir.» (buyuruldu).

Celal Yıldırım

(88-89) Onlar hakkında: 'Ey Rabbim! Bunlar inanmayan bir millettir' demesi üzerine Allah: 'Onlardan geç, esenlik dile; yakında bileceklerdir' buyurdu.

Diyanet İşleri (eski)

(88-89) (Resûlullah'ın:) Yâ Rabbi! Bunlar, iman etmeyen bir kavimdir, demesine karşı Allah: Şimdilik sen onlardan yüz çevir ve size selam olsun de. Yakında bilecekler! buyurdu.

Diyanet Vakfi

'Rabbim bunlar inanmıyan bir topluluktur,' denmişti.

Edip Yüksel

Onun ya rab! demesi hakkı için her halde onlar iymana gelmez bir kavımdırlar

Elmalılı Hamdi Yazır

Onun (peygamberin) «Ey Rabbim, bunlar muhakkak imana gelmez bir kavimdir.» demesi hakkı için söylerim ki:

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Peygamberin sözü şu olmuştur: «Ey Rabbim! Bunlar gerçekten imân etmeyen bir kavimdir.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Resulullah'ın «Ya Rabbi! Bunlar inanmayan bir kavimdir» demesini de Allah biliyor.

Seyyid Kutub

Onun: "Ya rab" demesi hakkı için şüphesiz onlar inanmaz bir kavimdirler.

Gültekin Onan

Onun «Yârab» demesi hakkı için muhakkak ki onlar îmâna gelmezler güruhudur.

Hasan Basri Çantay

(Peygamberin) 'Ey Rabbim!' sözüne yemin olsun ki, doğrusu bunlar îmân etmez bir kavimdir.

Hayrat Neşriyat

Onun: Ey Rabbım, demesi hakkı için, muhakkak ki bunlar inanmayan bir kavimdir.

İbni Kesir

(Ama Allah gerçek müminleri hakkıyla bilir) ve onun (ümitsiz) feryadı(nı): "Ey Rabbim! Bunlar inanmayacak bir kavimdir!"

Muhammed Esed

(88-89) Ve onun, «Yarabbi! Muhakkak ki, onlar imân etmez bir kavimdir,» demesi de indallah malumdur. Şimdi onlardan iraz et ve «Selâm,» deyiver, artık ileride bileceklerdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

O'nun şözü şudur: "Ey Rabbim! Bunlar iman etmeyen bir topluluktur. "

Ömer Öngüt

Onun “Ey Rabbim” deyişine yemin olsun ki, onlar gerçekten iman etmeyen bir toplumdur.

Şaban Piriş

Allah, elbette Resulünün: "Ya Rabbî! Ne yapayım, onlar, bir türlü imana gelmeyen bir topluluktur" demesini de biliyor.

Suat Yıldırım

Ve Elçinin: "Ya Rab, bunlar inanmayan bir kavimdir," demesini de (Allâh biliyor).

Süleyman Ateş

Onun: «Ya Rab» demesi hakkı için, şüphesiz onlar imana gelmez bir kavimdirler.

Tefhim-ul Kuran

Peygamberin 'Yâ Rabbi, bunlar inanmayan bir kavimdir' deyişini de Allah işitiyor.

Ümit Şimşek

Onun "Ey Rabbim" deyişine yemin olsun ki, bunlar iman etmez bir topluluktur.

Yaşar Nuri Öztürk

Peygamberin: “Ya Rabbi, şüphe yok ki bunlar iman etmeyen bir topluluktur” demesine karşı Allah:

Abdullah Parlıyan

Peygamber'in, “Ey Rabbim! Bunlar inanmayan bir toplumdur” sözüne Allah şöyle karşılık verir:

Bayraktar Bayraklı

Onun (Rasülullah'ın:) “Ya Rabbi! Bunlar inanmayan bir kavimdir” demesini de Allah biliyor.

Cemal Külünkoğlu

Onun (peygamberin), “Ya Rabbi! Şüphesiz bunlar iman etmeyen bir topluluktur” sözünü (elbet bilir)!

Kadri Çelik

Allah, Rasûlü’nün “Ya Rabbi, ne edeyim, şunlar inanmayan, inanacağa da benzemeyen bir topluluktur!” diye (inlediğini elbette bilmektedir).

Ali Ünal

Onun: “Ya Rabbi!” demesine andolsun ki, şüphesiz onlar iman etmeyen bir topluluktur.

Harun Yıldırım

Ve (O Elçi'sinin) şöyle diyeceğini de (bilir): "Ya Rabbi! İşte bunlar, inanmamakta direnen bir kavimdi."

Mustafa İslamoğlu

O elçinin sözü şu olmuştur: “Ey Rabbim! Bunlar inanmayan bir topluluktur.”

Sadık Türkmen

O'nun sözü “Ey Rabbim! Şu kavmim artık inanmayacaklar” demesi olmuştur.

İlyas Yorulmaz

O’nun (Hz. Muhammed (S.A.V)’in): “Ey Rabbim, bunlar gerçekten mü’min olmayan bir kavimdir.” demesine andolsun.

İmam İskender Ali Mihr