Mekke döneminde inmiştir. 75 âyettir. Sûre, adını 71 ve 73. âyetlerde geçen “Zümer” kelimesinden almıştır. Zümer; zümreler, gruplar demektir.


قُرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾


ZUMER SURESİ 28. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kur'ânen arabiyyen gayra ivecin lealle-hum yettekûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kur'ânen Kur'ân
arabiyyen Arapça
gayra dışında, hariç, olmayan
sahip
ivecin eğrilik, kusur, çelişki
lealle-hum umulur ki böylece onlar
yettekûne takva sahibi olurlar

(Bu), çelişkisi (eğriliği, kusuru) olmayan Arapça Kur’ân’dır. Umulur ki onlar, böylece takva sahibi olurlar.

ZUMER SURESİ 28. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Biz onu, Allah’a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur’an olarak indirdik.

Diyanet İşleri

Çekinsinler diye Arapça, eğrisi büğrüsü olmayan, dosdoğru Kur'ân bu.

Abdulbaki Gölpınarlı

Korunsunlar diye, pürüzsüz Arapça bir Kur'an indirdik.

Adem Uğur

Pürüzsüz, net Arapça bir Kur'ân olarak (vahyettik). . . Belki (anlayıp) korunurlar diye.

Ahmed Hulusi

Bütün ilâhî kitaplardaki dinî-ilmî esasları içeren, açık, edebî, Arapça, okunan, içinde tezat, tenakuz, pürüz, yalan, sapma olmayan bir kitabı düşünüp öğüt alsınlar. Ola ki, Allah’a sığınırlar, emirlerine yapışırlar, günahlardan arınıp, azâbından korunur, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranır, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olurlar.

Ahmet Tekin

Belki sakınırlar diye içinde çarpıklık olmayan Arapça bir Kur'an (indirdik).

Ahmet Varol

Çarpıklığı olmayan Arapça bir Kur'an'dır (bu). Umulur ki sakınırlar.

Ali Bulaç

Onu pürüzsüz ve dosdoğru Arabca bir Kur’an olarak indirdik. Gerek ki, küfürden sakınsınlar.

Ali Fikri Yavuz

O, egriligi olmayan, arabca bir Kuran'dir. Belki sakinirlar.

Bekir Sadak

Bir Kur'ân ki içinde eğrilik olmayan, pürüzsüz bir Arapça ile (indirilmiş)dir. Ola ki, Allah'tan sakınırlar.

Celal Yıldırım

O, eğriliği olmayan, Arapça bir Kuran'dır. Belki sakınırlar.

Diyanet İşleri (eski)

Korunsunlar diye, pürüzsüz Arapça bir Kur'an indirdik.

Diyanet Vakfi

Arapça, pürüzsüz bir Kuran, belki erdemli olurlar

Edip Yüksel

Bir Kur'an ki pürüzsüz bir arabî, gerek ki korunsunlar

Elmalılı Hamdi Yazır

Pürüzsüz Arapça bir Kur'an olarak gerek ki korunsunlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Pürüzsüz Arapça bir Kur'ân (indirdik ki, Allah'ın azabından) korunsunlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O, pürüzsüz Arapça Kur'an'dır. Belki sakınırlar.

Seyyid Kutub

Çarpıklığı olmayan Arapça bir Kuran'dır (bu). Umulur ki sakınırlar.

Gültekin Onan

(Onu her türlü) tenakuz ve ihtilâf dan âzâde, dosdoğru, Arabca bir Kur'an olarak (indirdik). Tâki (küfürden) sakınsınlar.

Hasan Basri Çantay

Hiçbir eğriliği bulunmayan Arabca bir Kur’ân olarak (indirdik); tâ ki sakınsınlar.

Hayrat Neşriyat

Eğriliği bulunmayan arabça bir Kur'an'dır. Belki sakınırlar.

İbni Kesir

ve onu bütün çapraşıklık ve eğriliklerden uzak Arapça bir hitabe olarak (vahyettik ki,) Allah'a karşı sorumluluklarının bilincine varsınlar.

Muhammed Esed

Bir eğriliği olmayan Arapça bir Kur'an ki, belki sakınırlar.

Ömer Nasuhi Bilmen

O, eğriliği bulunmayan (pürüzsüz) Arapça bir Kur'an'dır. Belki korkarlar.

Ömer Öngüt

Korunsunlar diye, hiçbir eğriliği olmayan Arapça bir okuyuşla.

Şaban Piriş

Fenalıkların bütün nevilerinden sakınmaları ümidiyle her türlü tenakuz ve çelişkiden uzak, dosdoğru ve Arapça bir Kur’ân olarak indirdik.

Suat Yıldırım

Korunanlar için bunu, pürüzsüz Arapça bir Kur'an olarak (indirdik).

Süleyman Ateş

(Bu) Arapça bir Kur'an, ki O'nda çarpıklık yoktur. Umulur ki korkup sakınırlar.

Tefhim-ul Kuran

O hiçbir eğriliği olmayan Arapça bir Kur'ân'dır-umulur ki böylece sakınırlar.

Ümit Şimşek

Bunu, eğri büğrüsü olmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki, korunup sakınabilsinler.

Yaşar Nuri Öztürk

İnsanlar yollarını kendisiyle bulsunlar diye, Kur'ân'ı Arap diliyle ve her türlü pürüz ve eğriliklerden uzak olarak vahyettik.

Abdullah Parlıyan

Sakınsınlar diye, onu pürüzsüz Arapça bir Kur'ân olarak indirdik.

Bayraktar Bayraklı

Biz onu, Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik.

Cemal Külünkoğlu

(Bu) Eğriliği olmayan, Arapça bir Kur'an'dır. Umulur ki korkup sakınırlar.

Kadri Çelik

Gittikleri yolun yanlışlığını görüp, Allah saygısıyla fenalıklardan çekinirler ve Allah’a karşı gelmekten vazgeçerler mi diye, onu her türlü çelişkiden ve gerçeğe, doğruya ve anlamaya ters bütün unsurlardan uzak Arapça bir Kur’ân kıldık.

Ali Ünal

Korunsunlar diye, pürüzsüz Arapça bir Kur'an indirdik.

Harun Yıldırım

(ve onu) hiçbir çarpıklığa meydan bırakmadan Arapça bir hitap olarak (indirdik): belki sorumluluklarını idrak ederler.

Mustafa İslamoğlu

Arapça (anladıkları dilde) bir Kur’an olarak. Eğrisi büğrüsü olmayan çelişkisiz (bir Kur’an!) Umulur ki, korunup sakınırlar!

Sadık Türkmen

Hem de kendisinde hiçbir eğriliğin (yanlışın) olmadığı, Arapça bir Kur'an olarak anlattık. Umulur ki korunurlar.

İlyas Yorulmaz

(Bu), çelişkisi (eğriliği, kusuru) olmayan Arapça Kur’ân’dır. Umulur ki onlar, böylece takva sahibi olurlar.

İmam İskender Ali Mihr