Mekke döneminde inmiştir. 75 âyettir. Sûre, adını 71 ve 73. âyetlerde geçen “Zümer” kelimesinden almıştır. Zümer; zümreler, gruplar demektir.


وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾


ZUMER SURESİ 54. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve enîbû ilâ rabbi-kum ve eslimû lehu min kabli en ye'tiye-kum el azâbu summe lâ tunsarûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve enîbû ve yönelin (ve ulaşmayı dileyin)
ilâ rabbi-kum (sizin) Rabbinize
ve eslimû ve teslim olun
lehu ona
min kabli önceden
en ye'tiye-kum size gelmesi
el azâbu azap
summe sonra
lâ tunsarûne yardım olunmazsınız

Ve Rabbinize (Allah’a) yönelin (ruhunuzu Allah’a ulaştırmayı dileyin)! Ve size azap gelmeden önce O’na (Allah’a) teslim olun (ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah’a teslim edin). (Yoksa) sonra yardım olunmazsınız.

ZUMER SURESİ 54. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve O’na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.

Diyanet İşleri

Ve dönün Rabbinize ve teslîm olun ona, size azap gelip çatmadan, sonra yardım edilmez size.

Abdulbaki Gölpınarlı

Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.

Adem Uğur

Rabbinize yönelin (tövbe edin) ve size azap (ölüm) gelmeden önce O'na teslim olun. . . Sonra yardım olunmazsınız!

Ahmed Hulusi

'Size azap gelmeden önce, samimiyetle inanarak, itaat ederek Rabbinize dönün. O’na teslim olarak hükmüne rıza gösterin, hâlis müslüman olun. Yoksa size yardım eden de bulunmaz.'

Ahmet Tekin

Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize yönelin ve O'na teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız.

Ahmet Varol

Azab size gelip çatmadan evvel, Rabbinize yönelip dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.

Ali Bulaç

Onun için başınıza azab gelib çatmadan (tevbe edib) Rabbinize dönün, O’na hâlis ibadet edin; sonra kurtulamazsınız.

Ali Fikri Yavuz

«ORabbinize yonelin. Azap size gelmeden once O'na teslim olun; sonra yardim gormezsiniz.»

Bekir Sadak

Size henüz azâb gelmeden önce Rabbınıza yönelip tevbe şuuru içinde O'na gönül verin ve O'na teslîm olun. Aksi halde yardım göremezsiniz.

Celal Yıldırım

'Rabbinize yönelin. Azap size gelmeden önce O'na teslim olun; sonra yardım görmezsiniz.'

Diyanet İşleri (eski)

Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.

Diyanet Vakfi

Rabbinize yönelin ve cezaya çarpılmadan önce O'na teslim olun, zira o zaman yardım görmezsiniz

Edip Yüksel

Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azâb gelmeden evvel tevbe ile rabbınıza dehalet edin ve ona halîs müslimanlık yapın, sonra kurtulamazsınız

Elmalılı Hamdi Yazır

Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azap gelmeden önce tevbe ile Rabbınıza yönelin ve O'na halis müslümanlık yapın! Sonra kurtulamazsınız.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azab gelmeden önce tevbe ile Rabbinize yönelin ve O'na teslim olun. Sonra kurtulamazsınız.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Rabb'inize yönelin. Azap size gelmeden önce O'na teslim olun sonra size yardım edilmez.

Seyyid Kutub

Azab size gelip çatmadan evvel, rabbinize yönelip dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.

Gültekin Onan

«Size azâb gelib çatmazdan evvel Rabbinize dönün, Ona teslîm olun (müslüman olun). Sonra yardım edilmezsiniz».

Hasan Basri Çantay

Öyle ise, size o azabın gelmesinden önce Rabbinize yönelin ve O’na teslîm olun; sonra yardım olunmazsınız.

Hayrat Neşriyat

Ve Rabbınıza yönelin. Size azab gelmeden önce O'na teslim olun. Sonra yardım edilmezsiniz.

İbni Kesir

Öyleyse (yalnız) Rabbinize yönelin ve (ölümün ve yeniden dirilmenin) azabı başınıza gelmeden önce O'na teslim olun, sonra hiç kimse sizi koruyamaz.

Muhammed Esed

Ve Rabbinize dönün ve O'na teslim olun, size azap gelmeden evvel. Sonra yardım olunmazsınız.»

Ömer Nasuhi Bilmen

Rabbinize yönelin, size azap gelip çatmadan evvel O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.

Ömer Öngüt

Azap size gelmeden önce, Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun ki sonra hiç bir yardım göremezsiniz.

Şaban Piriş

Size azap gelip çatmadan önce, Rabbinize dönün ve O’na teslim olun, O’na itaat edin. Yoksa yardım göremezsiniz.

Suat Yıldırım

"Size azâb gelip çatmadan Rabbinize dönün, O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez."

Süleyman Ateş

Azab size gelip çatmadan evvel, Rabbinize yönelip dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım da edilmez.

Tefhim-ul Kuran

Onun için, başınıza azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve Ona teslim olun; sonra kimseden yardım göremezsiniz.

Ümit Şimşek

Azap yakanıza yapışmadan Rabbinize dönüp O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.

Yaşar Nuri Öztürk

Size azap gelip çatmadan, Rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.

Abdullah Parlıyan

“Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönünüz, O'na teslim olunuz, sonra size yardım edilmez.”

Bayraktar Bayraklı

Öyleyse size azap gelip çatmadan önce, Rabbinize yönelin ve O'na teslim olun! Yoksa yardım göremezsiniz.

Cemal Külünkoğlu

Azap size gelip çatmadan evvel, Rabbinize yönelip dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım da edilmez.

Kadri Çelik

Size (artık iman etmenin fayda vermeyeceği) azap gelip çatmadan önce gönülden Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun. Aksi halde, hiçbir şekilde yardım görmezsiniz.

Ali Ünal

Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.

Harun Yıldırım

İmdi, azap gelip sizi bulmazdan önce Rabbinize yönelin ve O'na teslim olun; sonra kimse size yardım edemez.

Mustafa İslamoğlu

Rabbinize yönelip dönün ve O’na teslim olun! Size azap gelmeden önce! Sonra size yardım edilmez!

Sadık Türkmen

Yalnızca ölüm size (azap) gelmezden önce, samimi olarak Rabbinize yönelin ve O'na teslim olun. Sonra size asla yardım edilmez.

İlyas Yorulmaz

Ve Rabbinize (Allah’a) yönelin (ruhunuzu Allah’a ulaştırmayı dileyin)! Ve size azap gelmeden önce O’na (Allah’a) teslim olun (ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah’a teslim edin). (Yoksa) sonra yardım olunmazsınız.

İmam İskender Ali Mihr

"Onun için başınıza azap gelip çatmadan (tövbe ederek) Rabbinize yönelin, O'na ihlasla ibadet edin. Sonra kurtulamazsınız."

Abdullah Aydın

Onun için başınıza azap gelip çatmadan (tevbe ile) Rabbinize dönün, O'na teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız.

Ahmet Davudoğlu

Size azap gelip dokunmazdan önce (dünyada iken) Rabbinize yönelip O'na teslim olun!

Ali Arslan

Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün. O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.

Arif Pamuk

Size azâb gelmeden önce, Rabbinize (tövbe ve) rücu edin! O'na teslim olun. Sonra, yardım olunmazsınız.

Ayntabî Mehmet Efendi

Ve ey kullarım! Sahibiniz olan Allah'a yönelin. Azap size gelmeden O'na teslim olun.

Bahaeddin Sağlam

Size azap gelip çatmadan önce, Rabbinize dönün; O'na teslim olun.

Diyanet Vakfı (1993)

(Bundan böyle) Size azap gelmeden önce, Rabbinize dön(üp tevbe ed)in ve O'na (gönülden) teslim olun.

Hasan Tahsin Feyizli

Rabbinize yönelin. Azap size gelmeden önce O'na teslim olun!

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

“Size azap gelmezden önce Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız.”

Hüseyin Kaleli

Öyleyse azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve O'na teslim olun; sonra kimseden yardım göremezsiniz.

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.

Bir Heyet

Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün. Ve O’na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.

Nedim Yılmaz

Azap gelmeden Rabbinize dönüp O’na sığının. O’na teslim olun. Sonra (kurtulmak için) yardım görmezsiniz.

Ömer Rıza Doğrul

Azap size gelmeden önce, Rabbınıza dönün ve O'na teslim olun.

Talat Koçyiğit

Size azap gelmezden önce Rabbinize dönün ve O'na teslim olun.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan