Mekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “abese” fiilinden almıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir.


فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴿١٠﴾


ABESE SURESİ 10. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe ente an-hu telehhâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe oysa
ente sen
an-hu ondan (onunla)
telehhâ aldırış etmiyorsun, ilgilenmiyorsun

Oysa sen, onunla ilgilenmiyorsun.

ABESE SURESİ 10. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(8-10) Allah’a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp, ona aldırmıyorsun.

Diyanet İşleri

Sen ondan gaflet ediyor, ona aldırış bile etmiyorsun.

Abdulbaki Gölpınarlı

Sen onunla ilgilenmiyorsun.

Adem Uğur

Sen onunla ilgilenmiyorsun!

Ahmed Hulusi

İşte sen onunla ilgilenmiyorsun.

Ahmet Tekin

Sen onu bırakıp oyalanıyorsun.

Ahmet Varol

Sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun.

Ali Bulaç

Sen ondan yüz çeviriyorsun.

Ali Fikri Yavuz

(8-10) Sen, Allah'tan korkup sana kosarak gelen kimseye aldirmiyorsun.

Bekir Sadak

(8-9-10) (Allah'tan) saygı ile korkarak koşup gelenle ilgilenmeyip kendisinden habersiz (gibi) görünüyorsun.

Celal Yıldırım

(8-10) Sen, Allah'tan korkup sana koşarak gelen kimseye aldırmıyorsun.

Diyanet İşleri (eski)

(8-10) Fakat koşarak ve (Allah'tan) korkarak sana gelenle de ilgilenmiyorsun.

Diyanet Vakfi

İlgi göstermedin ona.

Edip Yüksel

Sen ondan tegafül ediyorsun

Elmalılı Hamdi Yazır

sen ondan tegafül ediyor (ona ilgi göstermiyor)sun.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Sen onunla ilgilenmiyorsun.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Sen onunla ilgilenmiyorsun!

Seyyid Kutub

Sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun.

Gültekin Onan

sen kendisini bırakıb da oyalanırsın.

Hasan Basri Çantay

(8-10) Fakat koşarak ve (Allah’dan) korkarak o sana gelen kimseye gelince, sen onu bırakıp (îmâna gelmeyecek başkasıyla) oyalanıyorsun.

Hayrat Neşriyat

Sen ona aldırmıyor, oyalanıyorsun.

İbni Kesir

sen görmezden geldin!

Muhammed Esed

Sen isen ondan teğafül ediyorsun.

Ömer Nasuhi Bilmen

Sen onunla ilgilenmiyorsun.

Ömer Öngüt

Sen ise ilgilenmiyorsun.

Şaban Piriş

(8-10) Fakat Allaha saygı duyarak sana şevkle koşa koşa gelenle sen ilgilenmiyorsun.

Suat Yıldırım

Sen onunla ilgilenmiyorsun.

Süleyman Ateş

Sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun.

Tefhim-ul Kuran

Sen ihmal ediyorsun.

Ümit Şimşek

Sen ona aldırmazlık ediyorsun.

Yaşar Nuri Öztürk

görmezden gelip başkalarıyla meşgul oluyorsun.

Abdullah Parlıyan

(1-10) Kendisine âmâ geldi diye yüzünü ekşitti ve döndü. Sen nereden bileceksin, belki o arınacaktı? Yahut, öğüt dinleyecek de öğüt kendisine yarayacaktı. Kendisini yeterli görüp tenezzül etmeyene gelince; sen ona yöneliyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin. Fakat koşarak sana gelen, saygı duyarak gelmişken, sen onunla ilgilenmiyorsun. [719][720]

Bayraktar Bayraklı

(8-10) Ama sana koşarak gelen kimse var ya, işte o, Allah'a karşı gelmekten sakınarak sana gelmişken, sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun (onunla ilgilenmiyorsun).

Cemal Külünkoğlu

Sen onun yerine başkasıyla ilgileniyorsun.

Kadri Çelik

İlgini ondan esirgiyorsun.

Ali Ünal

Sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun.

Harun Yıldırım

işte sen onu ihmal ediyorsun.

Mustafa İslamoğlu

Sen ona aldırmıyorsun/yönelmiyorsun!

Sadık Türkmen

Sen ondan dolayı rahatsız oluyorsun.

İlyas Yorulmaz

Oysa sen, onunla ilgilenmiyorsun.

İmam İskender Ali Mihr