Mekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “abese” fiilinden almıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir.


بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾


ABESE SURESİ 15. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

bi eydî seferatin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
bi ile
eydî eller
seferatin sefir, elçi (kâtip)

Sefirlerin (kâtiplerin) elleri ile.

ABESE SURESİ 15. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(13-16) O, şerefli ve sâdık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir.

Diyanet İşleri

Yazıcıların ellerinde.

Abdulbaki Gölpınarlı

Kâtiplerin ellerindedir,

Adem Uğur

Sefere'nin (yazıcı meleklerin) elleri (kuvveleri) ile.

Ahmed Hulusi

Sefâret-elçilik göreviyle memur kâtiplerin elleriyle yazılan, tertemiz ellerce açılan, okunan, anlatılan, korunan kitaptır.

Ahmet Tekin

Yazıcıların ellerinde.

Ahmet Varol

Katiplerin ellerinde.

Ali Bulaç

(Meleklerden ibaret) kâtiblerin elleri ile yazılmıştır,

Ali Fikri Yavuz

(15-16) Iyi kimseler, saygideger elcilerin eliyle yazilmistir.

Bekir Sadak

(15-16) İyilik timsâli saygıdeğer kâtiplerin elleriyle (yazılmıştır).

Celal Yıldırım

(15-16) İyi kimseler, saygıdeğer elçilerin eliyle yazılmıştır.

Diyanet İşleri (eski)

(11-16) Hayır! Şüphesiz bunlar (âyetler), değerli ve güvenilir kâtiplerin elleriyle (yazılıp) tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sahifelerde (yazılı) bir öğüttür; dileyen ondan (Kur'an'dan) öğüt alır.

Diyanet Vakfi

Elçilerin elleriyle (yazılmıştır).

Edip Yüksel

Sefere ellerinde

Elmalılı Hamdi Yazır

yazıcıların ellerinde,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Yazıcıların ellerindedir,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Taşıyıcıların ellerindedirler.

Seyyid Kutub

Katiplerin ellerinde.

Gültekin Onan

(15-16) Kıymetli, sevgili, takva saahibi kâtiblerin elleriyle (yazılmışdır).

Hasan Basri Çantay

(15-16) Değerli ve itâatkâr yazıcı (melek)lerin elleriyle (yazılmış)tır.

Hayrat Neşriyat

Katiblerin elleriyle.

İbni Kesir

elçilerin elleriyle (yayılıp duyurulan),

Muhammed Esed

(14-15) Yüksek tertemiz (levhâlârda). Sefirlerin elleriyle.

Ömer Nasuhi Bilmen

Kâtip (melek) lerin elleriyle (yazılmıştır).

Ömer Öngüt

Elçilerin elleriyle..

Şaban Piriş

(13-16) O ayetler şerefli yüce ve tertemiz sahifelerde, iyilik timsali çok değerli kâtiplerin elleriyle yazılıdır.

Suat Yıldırım

Yazıcıların ellerinde:

Süleyman Ateş

Kâtiplerin ellerinde,

Tefhim-ul Kuran

(15-16) Saygın ve itaatkâr kâtiplerin elleriyle yazılmıştır.

Ümit Şimşek

Yazıcıların ellerinde;

Yaşar Nuri Öztürk

O şanlı sahifeler ki, Allah'ın kendisiyle peygamberleri arasında elçi kıldığı meleklerin elleriyle gönderilip yayılmaktadır.

Abdullah Parlıyan

(13-16) Kur'ân, kutsal sayfalardır. Yüksek tutulan tertemiz sayfalarda, yazıcıların yani değerli, iyi yazıcıların ellerinde.[721]

Bayraktar Bayraklı

(15-16) (O Kur'an) şerefli, itaatkâr ve güvenilir kâtiplerin elleri ile yazılmıştır.

Cemal Külünkoğlu

Kâtiplerin ellerindedir.

Kadri Çelik

Elleriyle (taşınır) melek–elçilerin,

Ali Ünal

Kâtiplerin ellerinde.

Harun Yıldırım

elçilerin elleriyle (taşınan);

Mustafa İslamoğlu

Taşıyıcıların/elçilerin ellerindedir;

Sadık Türkmen

Elçinin eliyle.

İlyas Yorulmaz

Sefirlerin (kâtiplerin) elleri ile.

İmam İskender Ali Mihr