Mekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “abese” fiilinden almıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir.


وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾


ABESE SURESİ 29. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve zeytûnen ve nahlen
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve zeytûnen ve zeytin ağaçları, zeytinler
ve nahlen ve hurma ağaçları, hurmalar

Ve zeytinler ve hurmalar.

ABESE SURESİ 29. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(27-32) Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.

Diyanet İşleri

Ve zeytin ve hurma.

Abdulbaki Gölpınarlı

Zeytinlikler, hurmalıklar,

Adem Uğur

Zeytin, hurma,

Ahmed Hulusi

Zeytinlikler ve hurmalıklar meydana getirdik.

Ahmet Tekin

Zeytinler ve hurmalar,

Ahmet Varol

Zeytinler, hurmalar,

Ali Bulaç

Zeytinlikler, hurmalıklar.

Ali Fikri Yavuz

(26-31) Sonra yeryuzunu iyice yarmakta ve orada taneli ekinler, uzumler, sebzeler, zeytin, hurma agaclari ve bahcelerde koca koca agacli meyveler ve cayirlar bitirmekteyiz.

Bekir Sadak

(27-28-29-30-31) Orada dâne, üzüm, yonca, zeytin, hurma, sık ve büyük ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitiririz.

Celal Yıldırım

(26-31) Sonra yeryüzünü iyice yarmakta ve orada taneli ekinler, üzümler, sebzeler, zeytin, hurma ağaçları ve bahçelerde koca koca ağaçlı meyveler ve çayırlar bitirmekteyiz.

Diyanet İşleri (eski)

(25-32) Şöyle ki: Yağmurlar yağdırdık. Sonra toprağı göz göz yardık da oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. (Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir.

Diyanet Vakfi

Zeytinler, hurmalar,

Edip Yüksel

Zeytinlikler hurmalıklar

Elmalılı Hamdi Yazır

zeytinlikler ve hurmalıklar,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Zeytinlikler, hurmalıklar,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Zeytinler, hurmalar.

Seyyid Kutub

Zeytinler, hurmalar,

Gültekin Onan

Zeytinlik (ler), hurmalık (lar),

Hasan Basri Çantay

(27-32) Böylece orada size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere, ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik.

Hayrat Neşriyat

Zeytin ve hurma,

İbni Kesir

zeytin ağaçları ve hurmalıklar,

Muhammed Esed

(28-29) Ve yaş üzüm ve yaş yonca (yetiştirdik). Ve zeytinlikler ve hurmalıklar...

Ömer Nasuhi Bilmen

Zeytinler ve hurmalar.

Ömer Öngüt

Zeytinler, hurmalar..

Şaban Piriş

(24-31) Hele, insan, yiyeceklerinin kaynağına bir baksın: Biz yağmuru gökten şırıl şırıl döktük. Sonra nebat bitsin diye, toprağı iyice sürdük, Orada hububatlar, taneler, üzümler ve yoncalar, zeytinler ve hurmalar, ağaçları gür ve sık bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik.

Suat Yıldırım

Zeytin, hurma,

Süleyman Ateş

Zeytinler, hurmalar,

Tefhim-ul Kuran

Zeytinler, hurmalar,

Ümit Şimşek

Zeytinlikler, hurmalıklar,

Yaşar Nuri Öztürk

zeytinler ve hurmalar,

Abdullah Parlıyan

(25-32) Doğrusu, suyu bol bol indirmekteyiz. Sonra toprağı göz göz yardık, oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Bütün bunlar, sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir.[723]

Bayraktar Bayraklı

(26-31) Sonra toprağı (bitkileri çıkarmak için) göz göz yardık. Böylece onda taneler bitirdik. Üzüm (bağları) ve yoncalar, zeytin (ağaçları) ve hurmalıklar, boyları birbiriyle yarışan iç içe girmiş ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar yetiştirdik.

Cemal Külünkoğlu

Zeytinler, hurmalar.

Kadri Çelik

Zeytinler ve hurmalar,

Ali Ünal

Zeytinler, hurmalar.

Harun Yıldırım

zeytinlik ve hurmalıklar,

Mustafa İslamoğlu

Zeytinler ve hurmalar...

Sadık Türkmen

Zeytin ağaçları ve hurma ağaçları.

İlyas Yorulmaz

Ve zeytinler ve hurmalar.

İmam İskender Ali Mihr