Mekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “abese” fiilinden almıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir.


وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾


ABESE SURESİ 30. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve hadâika gulben
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve hadâika ve bahçeler
gulben sık ağaçlı, iç içe olmuş, dalları birbirine girmiş

Ve ağaçları iç içe olmuş (dalları birbirine girmiş) bahçeler.

ABESE SURESİ 30. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(27-32) Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.

Diyanet İşleri

Ve çeşitli büyük ağaçları bulunan bahçeler.

Abdulbaki Gölpınarlı

İri ve sık ağaçlı bahçeler,

Adem Uğur

Sık ve iri ağaçlı bahçeler,

Ahmed Hulusi

İri ve sık ağaçlı bahçeler düzenledik.

Ahmet Tekin

Sık ağaçlı bahçeler,

Ahmet Varol

Boyları birbiriyle yarışan ve içiçe girmiş ağaçlı bahçeler.

Ali Bulaç

Ağaçları göğe doğru yükselen bahçeler,

Ali Fikri Yavuz

(26-31) Sonra yeryuzunu iyice yarmakta ve orada taneli ekinler, uzumler, sebzeler, zeytin, hurma agaclari ve bahcelerde koca koca agacli meyveler ve cayirlar bitirmekteyiz.

Bekir Sadak

(27-28-29-30-31) Orada dâne, üzüm, yonca, zeytin, hurma, sık ve büyük ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitiririz.

Celal Yıldırım

(26-31) Sonra yeryüzünü iyice yarmakta ve orada taneli ekinler, üzümler, sebzeler, zeytin, hurma ağaçları ve bahçelerde koca koca ağaçlı meyveler ve çayırlar bitirmekteyiz.

Diyanet İşleri (eski)

(25-32) Şöyle ki: Yağmurlar yağdırdık. Sonra toprağı göz göz yardık da oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. (Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir.

Diyanet Vakfi

İri ve sık ağaçlı bahçeler,

Edip Yüksel

Âfâka ser çekmiş dilber bağçeler

Elmalılı Hamdi Yazır

afaka ser çekmiş dilber (gönül alan) bahçeler,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

İri ve sık ağaçlı bahçeler,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

İri ve sık ağaçlı bahçeler.

Seyyid Kutub

Boyları birbiriyle yarışan ve içiçe girmiş ağaçlı bahçeler.

Gültekin Onan

Sık ve bol ağaçlı (diğer) bahçeler,

Hasan Basri Çantay

(27-32) Böylece orada size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere, ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik.

Hayrat Neşriyat

Sık ve bol ağaçlı bahçeler.

İbni Kesir

ve ağaçlarla dolu bahçeler,

Muhammed Esed

(30-32) Ve ağaçları birbirine girmiş büyük bahçeler. Ve meyveler ve mer'alar (vücuda getirdik). Sizin ve hayvanlarınızın faidelenmesi için.

Ömer Nasuhi Bilmen

İri ve sık ağaçlı bahçeler.

Ömer Öngüt

İri ağaçlı bahçeler.

Şaban Piriş

(24-31) Hele, insan, yiyeceklerinin kaynağına bir baksın: Biz yağmuru gökten şırıl şırıl döktük. Sonra nebat bitsin diye, toprağı iyice sürdük, Orada hububatlar, taneler, üzümler ve yoncalar, zeytinler ve hurmalar, ağaçları gür ve sık bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik.

Suat Yıldırım

İri ve gür bahçeler,

Süleyman Ateş

Boyları iri ve birbiri içine girmiş ağaçlı bahçeler.

Tefhim-ul Kuran

Bol ağaçlı bahçeler,

Ümit Şimşek

Gür çimenli, bol ağaçlı bahçeler,

Yaşar Nuri Öztürk

iri ve sık ağaçlı bahçeler,

Abdullah Parlıyan

(25-32) Doğrusu, suyu bol bol indirmekteyiz. Sonra toprağı göz göz yardık, oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Bütün bunlar, sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir.[723]

Bayraktar Bayraklı

(26-31) Sonra toprağı (bitkileri çıkarmak için) göz göz yardık. Böylece onda taneler bitirdik. Üzüm (bağları) ve yoncalar, zeytin (ağaçları) ve hurmalıklar, boyları birbiriyle yarışan iç içe girmiş ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar yetiştirdik.

Cemal Külünkoğlu

Sık ve bol ağaçlı bahçeler.

Kadri Çelik

Gür ağaçlı sık bahçeler,

Ali Ünal

Sık ve bol ağaçlı bahçeler.

Harun Yıldırım

balta girmemiş sulak ormanlar,

Mustafa İslamoğlu

Sık ağaçlı bahçeler...

Sadık Türkmen

Çeşitli meyve bahçeleri.

İlyas Yorulmaz

Ve ağaçları iç içe olmuş (dalları birbirine girmiş) bahçeler.

İmam İskender Ali Mihr