Mekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “abese” fiilinden almıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir.


أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ﴿٥﴾


ABESE SURESİ 5. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

emmâ men istagnâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
emmâ fakat
men kimse
istagnâ ihtiyaç hissetmedi, kendini müstağni gördü bir şeye muhtaç olmadığını sandı

Fakat kendini müstağni gören (bir şeye muhtaç olmadığını sanan) kimse.

ABESE SURESİ 5. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Kendini muhtaç hissetmeyene gelince;

Diyanet İşleri

Fakat ihtiyacı olmayana gelince.

Abdulbaki Gölpınarlı

Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince,

Adem Uğur

Kendini mustağni görene gelince. . .

Ahmed Hulusi

Ama sen, güçleri, imkânları ve kabiliyetleriyle yeterli donanıma sahip olduklarını, vahyin, Kur’ân’ın rehberliğine ihtiyaçlarının olmadığını ileri sürenlerin üstüne düşüyorsun.

Ahmet Tekin

Fakat kendini ihtiyaçtan uzak görene gelince,

Ahmet Varol

Fakat kendini müstağni gören (hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanan) ise,

Ali Bulaç

Amma (malı ile Allah’a) ihtiyaç göstermiyene gelince;

Ali Fikri Yavuz

(5-6) Ama sen, kendisini ogutten mustagni goren kimseyi karsina alip ilgileniyorsun.

Bekir Sadak

(5-6) Ama öğüt almaya ihtiyaç duymayanı ise, sen ona yönelip ilgi duyuyorsun.

Celal Yıldırım

(5-6) Ama sen, kendisini öğütten müstağni gören kimseyi karşına alıp ilgileniyorsun.

Diyanet İşleri (eski)

(5-7) Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince, sen ona yöneliyorsun. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin.

Diyanet Vakfi

Kendisini zengin görüp önemsemeyene gelince;

Edip Yüksel

Amma istiğnâ edene gelince

Elmalılı Hamdi Yazır

Ama ihtiyaç duymayana gelince,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Kendisini yeterli görüp tenezzül etmeyene gelince.

Seyyid Kutub

Fakat kendini müstağni gören ise,

Gültekin Onan

Amma (zengin olduğu için) kendisini müstağnî gören adam (yok mu)?

Hasan Basri Çantay

(5-6) (Servetinin gurûruyla) kendisini (îmâna) muhtaç görmeyen kimseye gelince, işte sen (îmâna gelir de İslâma kuvvet verir mi diye) ona yöneliyorsun!

Hayrat Neşriyat

Ama kendisini müstağni gören.

İbni Kesir

Ama kendini her şeye yeterli görene gelince,

Muhammed Esed

(5-6) Amma istiğnada bulunan kimseye gelince. İmdi sen ona teveccüh ediyorsun.

Ömer Nasuhi Bilmen

Kendini sana muhtaç görmeyene gelince,

Ömer Öngüt

Ama, kendisini ihtiyaçsız görene..

Şaban Piriş

(5-6) Ama irşada ihtiyaç duymayana ise, ona dönüp itibar ediyorsun.

Suat Yıldırım

Kendisini zengin görüp tenezzül etmeyene gelince;

Süleyman Ateş

Fakat kendini müstağni (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan) gören ise,

Tefhim-ul Kuran

Öğüte ihtiyaç duymayan kimseye gelince:

Ümit Şimşek

O, kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görene gelince,

Yaşar Nuri Öztürk

Konuşmakta olduğun Kureyş'in ileri gelenlerinden, kendilerini herşeye yeterli görenlere gelince;

Abdullah Parlıyan

(1-10) Kendisine âmâ geldi diye yüzünü ekşitti ve döndü. Sen nereden bileceksin, belki o arınacaktı? Yahut, öğüt dinleyecek de öğüt kendisine yarayacaktı. Kendisini yeterli görüp tenezzül etmeyene gelince; sen ona yöneliyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin. Fakat koşarak sana gelen, saygı duyarak gelmişken, sen onunla ilgilenmiyorsun. [719][720]

Bayraktar Bayraklı

(5-7) Kendisini zengin görüp tenezzül etmeyene gelince; sen, ona dönüp sözüne kulak veriyorsun. Oysa onun arınmaktan geri kalmasının sorumlusu sen değilsin.

Cemal Külünkoğlu

Ama kendini müstağni gören kimse olunca.

Kadri Çelik

Ama (servetine, mevkiine güvenen ve) kendini İlâhî irşaddan müstağnî görene gelince;

Ali Ünal

Kendini yeterli görene gelince;

Harun Yıldırım

Fakat, kendi kendine yettiğini sanan kimseye gelince:

Mustafa İslamoğlu

Kendisini yeterli gören kimseye gelince;

Sadık Türkmen

Kendini yeterli görene gelince,

İlyas Yorulmaz

Fakat kendini müstağni gören (bir şeye muhtaç olmadığını sanan) kimse.

İmam İskender Ali Mihr