Medine döneminde inmiştir. 73 âyettir. Sûre, adını 20 ve 22. âyetlerde geçen “el-Ahzâb” kelimesinden almıştır. Ahzâb, gruplar, demektir.


إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾


AHZÂB SURESİ 54. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

in tubdû şey'en ev tuhfû-hu fe innallâhe kâne bi kulli şey'in alîmen
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
in eğer, ... olsa
tubdû açıklarsınız
şey'en bir şey
ev veya
tuhfû-hu onu gizlersiniz
fe artık, oysa, (... olsa) da
innallâhe muhakkak ki Allah
kâne oldu, ...dır
bi kulli şey'in herşeyi
alîmen en iyi bilen

Bir şeyi açıklasanız da veya gizleseniz de muhakkak ki Allah, herşeyi en iyi bilendir.

AHZÂB SURESİ 54. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Diyanet İşleri

Birşeyi açığa vursanız da, gizleseniz de hiç şüphe yok ki Allah, her şeyi bilir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de şüphe yok ki Allah, her şeyi gayet iyi bilmektedir.

Adem Uğur

Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, Allâh kesinlikle her şeyi (yaratanı olarak) Aliym'dir.

Ahmed Hulusi

Peygamberi üzen, inciten şeyleri açıktan yapsanız da, içinizde gizleseniz de, şüphe yok ki, Allah bunlara göre sizi cezalandıracaktır. Her şey, Allah’ın ilmi, iradesi, planı dâhilindedir.

Ahmet Tekin

Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi bilendir.

Ahmet Varol

Bir şeyi açığa vursanız da, saklı tutsanız da; şüphesiz Allah, her şeyi bilici olandır.

Ali Bulaç

Bir şeyi açıklasanız da, veya gizleseniz de (fark etmez), muhakkak ki Allah her şeyi biliyor.

Ali Fikri Yavuz

Bir seyi aciklasaniz de gizleseniz de Allah suphesiz hepsini bilir.

Bekir Sadak

Bir şeyi açıklar veya gizlerseniz, (bilin ki) Allah her şeyi bilendir.

Celal Yıldırım

Bir şeyi açıklasanız de gizleseniz de Allah şüphesiz hepsini bilir.

Diyanet İşleri (eski)

Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de şüphe yok ki Allah, her şeyi gayet iyi bilmektedir.

Diyanet Vakfi

Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de ALLAH her şeyi iyi bilir.

Edip Yüksel

Eğer bir şey açıklar veya gizlerseniz şübhe yok ki Allah her şeye alîm bulunuyor

Elmalılı Hamdi Yazır

Siz bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de şüphe yok ki, Allah herşeyi bilir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Siz bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de şüphe yok ki Allah her şeyi bilmektedir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de Allah şüphesiz hepsini bilir.

Seyyid Kutub

Bir şeyi açığa vursanız da, saklı tutsanız da; şüphesiz Tanrı, her şeyi bilici olandır.

Gültekin Onan

Eğer bir şey'i açıklar veya onu gizlerseniz şüphe yok ki Allah her şey'i hakkıyle bilicidir.

Hasan Basri Çantay

Eğer bir şeyi açıklasanız da o nu gizleseniz de (fark etmez); hiç şüb hesiz ki Allah, herşeyi hak kıyla bilendir.

Hayrat Neşriyat

Bir şeyi açıklasanız da, gizleseniz de muhakkak ki Allah; her şeyi bilendir.

İbni Kesir

Bir şeyi açıktan da, gizli de yapsanız, (unutmayın ki,) Allah her şeyi hakkıyla bilir.

Muhammed Esed

Eğer birşeyi açıklar veya onu saklar iseniz, şüphe yok ki Allah, herşeyi bihakkın bilici bulunmaktadır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi bilendir.

Ömer Öngüt

Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de şüphesiz Allah, herşeyi bilir.

Şaban Piriş

Herhangi bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de bilin ki Allah her şeyi pek iyi bilir.

Suat Yıldırım

Bir şeyi açığa vursanız da, yahut onu gizleseniz de (fark etmez), Allâh her şeyi gâyet iyi bilmektedir.

Süleyman Ateş

Bir şeyi açığa vursanız da, saklı tutsanız da; hiç şüphe yok Allah, her şeyi bilici olandır.

Tefhim-ul Kuran

Siz birşeyi ister açığa vurun, ister gizleyin; muhakkak ki Allah herşeyi bilir.

Ümit Şimşek

Siz birşeyi açıklasanız da gizleseniz de Allah bunların tümünü bilmektedir.

Yaşar Nuri Öztürk

Herhangi birşeyi açığa vursanız da, kalplerinizde gizleseniz de, şüphesiz Allah herşeyi gayet iyi bilmektedir.

Abdullah Parlıyan

Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, şüphe yok ki Allah, her şeyi gayet iyi bilmektedir.

Bayraktar Bayraklı

Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, (unutmayın ki) Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Cemal Külünkoğlu

Bir şeyi açığa vursanız da saklı tutsanız da; hiç şüphesiz Allah her şeyi bilendir.

Kadri Çelik

Herhangi bir şeyi, (bu şey ne olursa olsun) açığa da vursanız, içinizde de tutsanız, (şunu unutmayın ki) Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

Ali Ünal

Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de şüphe yok ki Allah, her şeyi gayet iyi bilmektedir.

Harun Yıldırım

Bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de (fark etmez): unutmayın ki Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar zaten bilmektedir.

Mustafa İslamoğlu

Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, biliniz ki Allah herşeyi bilir.

Sadık Türkmen

Bir şeyi açığa vursanız da veya o şeyi gizleseniz de, şüphesiz Allah her şeyi bilendir.

İlyas Yorulmaz

Bir şeyi açıklasanız da veya gizleseniz de muhakkak ki Allah, herşeyi en iyi bilendir.

İmam İskender Ali Mihr