Medine döneminde inmiştir. 73 âyettir. Sûre, adını 20 ve 22. âyetlerde geçen “el-Ahzâb” kelimesinden almıştır. Ahzâb, gruplar, demektir.


يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿٦٦﴾


AHZÂB SURESİ 66. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

yevme tukallebu vucûhu-hum en nâri yekûlûne yâ leyte-nâ ata'nâllâhe (ata'nâ allâhe) ve ata'nâ er resûlen
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
yevme gün
tukallebu bir taraftan bir tarafa çevrilir, çevrilecek
vucûhu-hum onların yüzleri
içinde
en nâri ateş
yekûlûne derler, diyecekler
yâ leyte-nâ yazıklar olsun bize, keşke biz
ata'nâllâhe (ata'nâ allâhe) Allah'a itaat ettik
ve ata'nâ ve itaat ettik
er resûlen resûl, elçi

Onların yüzlerinin, ateşin içinde (bir taraftan bir tarafa) çevrileceği gün: “Keşke biz Allah’a ve Resûl’e itaat etseydik.” diyecekler.

AHZÂB SURESİ 66. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, “Keşke Allah’a ve Resûl’e itaat edeydik” diyecekler.

Diyanet İşleri

O gün yüzleri, ateş içinde renkten renge girerken ne olurdu derler, Allah'a itâat etseydik ve Peygambere itâat etseydik.

Abdulbaki Gölpınarlı

Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün: Eyvah bize! Keşke Allah'a itaat etseydik, Peygamber'e de itaat etseydik! derler.

Adem Uğur

Vechlerinin (şuurlarının) o ateşe dönüşeceği (pişmanlıkla yanacakları) o süreçte: "Yazıklar olsun bize! Keşke Allâh'a itaat etseydik, keşke O Rasûl'e itaat etseydik" derler.

Ahmed Hulusi

Yüzleri ateş içinde çevrildiği gün,
'Vâh, eyvah bize, keşke Allah’a itaat etseydik, kitabındaki hükümleri uygulasaydık, peygambere itaat etseydik, sünnetini uygulasaydık.' derler.

Ahmet Tekin

Yüzlerinin ateşte evirilip çevrileceği gün: 'Ah! Keşke Allah'a itaat etseydik ve Peygambere itaat etseydik' derler.

Ahmet Varol

Yüzlerinin ateşte evrilip çevrileceği gün, derler ki: "Eyvahlar bize, keşke Allah'a itaat etseydik ve Resûl'e itaat etseydik."

Ali Bulaç

O gün, yüzleri ateş içinde kaynayıb çevrilirken: “-Vah bize! Keşki Allah’a itaat etseydik, Peygambere itaat etseydik.” diyeceklerdir.

Ali Fikri Yavuz

Yuzleri ateste cevrildigi gun: «Keski Allah'a itaat etseydik, keski Peygamber'e itaat etseydik!» derler.

Bekir Sadak

Bir günde ki, yüzleri ateşe çevrilir de, «Ah keşke Allah'a itaat etseydik, Peygambere uysaydık!» derler.

Celal Yıldırım

Yüzleri ateşte çevrildiği gün: 'Keşke Allah'a itaat etseydik, keşke Peygamber'e itaat etseydik!' derler.

Diyanet İşleri (eski)

Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün: Eyvah bize! Keşke Allah'a itaat etseydik, Peygamber'e de itaat etseydik! derler.

Diyanet Vakfi

Yüzleri ateşte çevrildiği gün, 'Keşke ALLAH'a itaat etseydik, keşke elçisine itaat etseydik,' derler.

Edip Yüksel

O gün yüzleri ateşte çevirilirken ah derler: ah ne olurdu bizler Allaha itaat edeydik, Peygambere itaat edeydik

Elmalılı Hamdi Yazır

O gün yüzleri ateşte çevrilirken: «Ah ne olurdu bizler Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik!» derler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O gün yüzleri ateş içinde çevirilirken: «Ah keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik!» derler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yüzleri ateşe çevrildiği gün: «Keşke Allah'a itaat etseydik, keşke Peygambere itaat etseydik» derler.

Seyyid Kutub

Yüzlerinin ateşte evrilip çevrileceği (tükallebu) gün derler ki: "Eyvahlar bize, keşke Tanrı'ya itaat etseydik ve Resul'e itaat etseydik."

Gültekin Onan

O gün yüzleri ateş evrilib çevrilirken: «Eyvah bize! Keşki Allaha itaat etseydik, peygambere itaat etseydik» diyeceklerdir.

Hasan Basri Çantay

O gün, yüzleri ateş içinde çevrilirken: 'Eyvah bize! Keşke Allah’a itâat etseydik, peygambere de itâat etseydik!' diyeceklerdir.

Hayrat Neşriyat

O gün, yüzleri ateşte çevrilirken; ne olurdu keşki Allah'a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik, derler.

İbni Kesir

Yüzlerinin ateşte darmadağın olduğu o Gün, "Eyvah" diye feryad ederler, "keşke Allah'a itaat etseydik, keşke Elçi'ye uysaydık!"

Muhammed Esed

O günde yüzleri ateş içinde çevrilir durur. Derler ki: «Keşke biz Allah'a itaat etse idik ve Peygambere itaat etse idik.»

Ömer Nasuhi Bilmen

Yüzleri ateşte çevrildiği gün: “Eyvah bize! Keşke Allah'a itaat etseydik, Peygamber'e itaat etseydik!” derler.

Ömer Öngüt

Yüzleri ateşte çevrildiği gün: -Keşke, Allah’a itaat etseymişiz ve elçiye itaat etseymişiz, derler.

Şaban Piriş

Yüzleri ateşte gâh bu yana, gâh öbür yana çevrileceği gün: "Ah!" derler, "ah ne olurdu! Keşke Allah’a itaat etseydik, keşke Peygambere itaat etseydik!"

Suat Yıldırım

Yüzleri ateşin içinde çevrildiği gün: "Eyvah bize! Keşke Allah'a itâ'at etseydik, Elçiye itâ'at etseydik!" derler.

Süleyman Ateş

Onların yüzlerinin ateşte evrilip çevrileceği gün, derler ki: «Eyvahlar bize, keşke Allah'a itaat etseydik ve peygambere itaat etseydik.»

Tefhim-ul Kuran

Yüzleri ateşte çevrilip dururken, 'Yazık bize!' derler. 'Keşke Allah'a itaat etseydik, keşke Peygambere itaat etseydik!'

Ümit Şimşek

Gün olur, yüzleri ateşin içinde evrilip çevrilir de şöyle derler: "Vay başımıza! Keşke Allah'a itaat etseydik, keşke resule itaat etseydik."

Yaşar Nuri Öztürk

O gün yüzleri ateşte evrilip çevirilirken, “Eyvahlar olsun bize, keşke Allah'a itaat edip, elçiye uysaydık” derler.

Abdullah Parlıyan

Yüzleri ateşe çevirildiği gün, “Eyvah bize! Keşke Allah'a ve Peygamberine itaat etseydik” diyeceklerdir.

Bayraktar Bayraklı

Yüzleri ateşe çevrildiği gün: “Keşke Allah'a itaat etseydik, keşke Peygamber'e itaat etseydik” diyecekler.

Cemal Külünkoğlu

Onların yüzlerinin ateşte evirilip çevrileceği gün derler ki: “Eyvahlar bize! Keşke Allah'a itaat etseydik ve peygambere de itaat etseydik.”

Kadri Çelik

Yüzlerinin Ateş’te o yana bu yana çevrilip duracağı o gün, “Ah, keşke,” diye inleyeceklerdir, “keşke Allah’a itaat etmiş olsaydık, keşke Rasûl’e itaat etmiş olsaydık!”

Ali Ünal

Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün: Eyvah bize! Keşke Allah'a itaat etseydik, Peygamber'e de itaat etseydik! derler.

Harun Yıldırım

Ateşte yüzlerinin ters çevrildiği o gün "Ah keşke Allah'a itaat etseydik, Rasul'e itaat etseydik!" diyecekler.

Mustafa İslamoğlu

Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün; “Ne olurdu Allah’a ve Rasûl’e itaat edeydik” diyecekler.

Sadık Türkmen

Ateşin içerisinde yüzleri değişecek ve “Yazıklar olsun bize, keşke Allah'a ve elçiye itaat etmiş olsaydık” diyecekler.

İlyas Yorulmaz

Onların yüzlerinin, ateşin içinde (bir taraftan bir tarafa) çevrileceği gün: “Keşke biz Allah’a ve Resûl’e itaat etseydik.” diyecekler.

İmam İskender Ali Mihr