Mekke döneminde inmiştir. 69 âyettir. Sûre, adını 41. âyette geçen “el-Ankebût” kelimesinden almıştır. Ankebût, dişi örümcek demektir.


فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾


ANKEBÛT SURESİ 26. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe âmene lehu lûtun ve kâle innî muhâcirun ilâ rabbî innehu huve el azîzu el hakîmu
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe böylece, bunun üzerine, bundan sonra
âmene îmân etti
lehu ona
lûtun Lut
ve kâle ve dedi
innî muhakkak ki ben
muhâcirun hicret edenim, hicret edecek olanım
ilâ rabbî Rabbime
innehu muhakkak ki o
huve o
el azîzu azîz, güçlü ve üstün, çok yüce
el hakîmu hüküm ve hikmet sahibi, hüküm sahibidir

Bundan sonra Lut (A.S), O’na (İbrâhîm (A.S)’a) îmân etti (tâbî oldu) ve dedi ki: "Muhakkak ki ben, Rabbime hicret edecek olanım (ruhumu yaşarken Allah’a ulaştıracağım). Muhakkak ki O; Azîz’dir (çok yücedir), Hakîm’dir (hüküm sahibidir)."

ANKEBÛT SURESİ 26. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Bunun üzerine Lût, ona (İbrahim’e) iman etti. İbrahim, “Ben, Rabbime (gitmemi emrettiği yere) hicret edeceğim. Şüphesiz O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir” dedi.

Diyanet İşleri

Lût, ona inandı ve İbrâhim, ben dedi, bunlardan göçecek, Rabbime sığınacağım, şüphe yok ki o üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Bunun üzerine Lût ona iman etti ve (İbrahim): Doğrusu ben Rabbim'e (emrettiği yere) hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir, dedi.

Adem Uğur

Bundan sonra İbrahim'e (kardeşinin oğlu) Lût iman etti ve: "Doğrusu ben Rabbime hicret edeceğim!" dedi. . . Muhakkak ki O, "HÛ"; Aziyz'dir, Hakiym'dir.

Ahmed Hulusi

Bunun üzerine Lût ona itimat edip güvendi. İbrâhim:
'Ben özgürce Allah’a kulluk ve ibadet etmek, güç ve gönül birliği yapacak insanlar bulmak için Rabbimin dilediği yere hicret ediyorum. Kudretli, hikmet sahibi ve hükümran olan O’dur.' dedi.

Ahmet Tekin

Ona Lut iman etti. (İbrahim): 'Ben Rabbime hicret ediyorum. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir' dedi. [1]

Ahmet Varol

Bunun üzerine Lut ona iman etti ve dedi ki: "Gerçekten ben, Rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir."

Ali Bulaç

Bunun üzerine İbrahîm’e (ilk olarak) Lût iman etti. İbrahîm şöyle dedi: “- Ben, Rabbimin emr ettiği yere (Harran’dan Filistin’e) hicret edeceğim. Şüphe yok ki Allah, Azîz’dir= her şeye galibdir, Hakîm’dir= hükmünde hikmet sahibidir.”

Ali Fikri Yavuz

Bunun uzerine Lut ona inandi ve Ibrahim «Dogrusu ben Rabbimin diledigi yere hicret ediyorum, O suphesiz gucludur, Hakim'dir» dedi.

Bekir Sadak

Bu açıklama ve uyarı üzerine Lût O'na imân etti (inandığını tekrarladı) ve İbrâhim de. «ben Rabbıma (O'nun emri uyarınca) hicret ediyorum. Şüphesiz ki Rabbim cok üstün, çok güçlü ve yegâne hikmet sahibidir,» dedi.

Celal Yıldırım

Bunun üzerine Lut ona inandı ve İbrahim 'Doğrusu ben Rabbimin dilediği yere hicret ediyorum, O şüphesiz güçlüdür, Hakim'dir' dedi.

Diyanet İşleri (eski)

Bunun üzerine Lût ona iman etti ve (İbrahim): Doğrusu ben Rabbim'e (emrettiği yere) hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir, dedi.

Diyanet Vakfi

Bunun üzerine ona Lut inandı ve, 'Ben Rabbime göç ediyorum. Kuşkusuz O Üstündür, Bilgedir,'dedi.

Edip Yüksel

Bunun üzerine ona bir Lût iyman etti hem ben, dedi: rabbıma bir muhacirim (hicr edeceğim), hakıkat bu: azîz o, hakîm o

Elmalılı Hamdi Yazır

Bunun üzerine ona bir tek Lut iman etti. İbrahim de: «Ben Rabbime hicret edeceğim, şüphesiz ki O, güçlüdür, hikmet sahibidir.» dedi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bunun üzerine ona sadece Lut iman etti. (İbrahim) de dedi ki: «Ben Rabbime hicret edeceğim. Şüphe yok ki O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bunun üzerine Lût ona inandı ve soydaşlarına «Ben sizden uzaklaşıp Rabb'ime gidiyorum. Hiç kuşkusuz O üstün iradelidir ve her yaptığı yerindedir» dedi.

Seyyid Kutub

Bunun üzerine Lut ona inandı ve dedi ki: "Gerçekten ben, rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir."

Gültekin Onan

Bunun üzerine kendisine bir Luut îman etdi. (İbrâhîm) dedi ki: «Hakıykat, ben Rabbime hicret edeceğim. Şübhe yok ki mutlak gaalib, tam hüküm ve hikmet saahibi Odur, O».

Hasan Basri Çantay

Bunun üzerine Lût ona (İbrâhîm’e) îmân etti. (İbrâhîm:) 'Doğrusu ben Rabbime hicret ediciyim. Muhakkak ki, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Hakîm (her işi hikmetli olan) ancak O’dur' dedi.

Hayrat Neşriyat

Bunun üzerine Lut ona inandı ve: Doğrusu ben, Rabbıma hicret edeceğim. Muhakkak ki O; Aziz ve Hakim olanın kendisidir, dedi.

İbni Kesir

Bunun üzerine (kardeşinin oğlu) Lut o'na inandı ve "Ben (de) zulüm ve kötülük diyarını terk ederek Rabbime (döneceğim): Şüphesiz O kudret ve hikmet sahibidir!" dedi.

Muhammed Esed

Bunun üzerine ona Lût kavmi imân etti ve dedi ki: «Şüphe yok, ben Rabbime bir hicret ediciyim. Muhakkak ki azîz, hâkim olan O'dur O.»

Ömer Nasuhi Bilmen

Bunun üzerine Lut ona iman etti. (İbrahim): “Doğrusu ben Rabbime hicret ediyorum. Çünkü O Azîz'dir, hükmünde hikmet sahibidir. ” dedi.

Ömer Öngüt

Lut da İbrahim’e iman etmişti: -Ben, Rabbime hicret ediyorum, Çünkü, O, güçlüdür, hakimdir, demişti.

Şaban Piriş

İbrâhim’in söylediklerine Lût iman etti. İbrâhim: "Ben" dedi, "Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. O, azîz ve hakîmdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir)."

Suat Yıldırım

Bunun üzerine Lût ona inandı ve (İbrâhim, kavmine) dedi ki: "Rabbim(e ibadet edeceğim yer)e göç edeceğim. Kuşkusuz O, gâlibdir, hüküm ve hikmet sâhibidir."

Süleyman Ateş

Bunun üzerine Lût ona iman etti ve dedi ki: «Gerçekten ben, Rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.»

Tefhim-ul Kuran

Ona sadece Lût iman etti. İbrahim ise 'Ben Rabbime hicret ediyorum,' dedi. 'Onun kudreti herşeye üstündür, hikmeti de herşeyi kuşatmıştır.'

Ümit Şimşek

O'na Lût iman etti. Ve dedi: "Ben Rabbime hicret edeceğim. Kuşkusuz, O, mutlak Azîz, mutlak Hakîm'dir."

Yaşar Nuri Öztürk

Bunun üzerine İbrahim'e, sadece kardeşinin oğlu Lût inandı. İbrahim dedi ki: “Allah'ın rızasını kazanma uğruna ben, Rabbimin emrettiği yere göç ediyorum. Şüphesiz Allah güçlüdür, O'na dayanan zelil olmaz, O herşeyi yerli yerince yapandır.”

Abdullah Parlıyan

Bunun üzerine, Lût, İbrâhim'e inandı. İbrâhim, “Doğrusu ben, Rabbime hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir” dedi.

Bayraktar Bayraklı

Bunun üzerine (önce yeğeni) Lût, ona (İbrahim'e) iman etti. Ve İbrahim dedi ki: “Ben, Rabbime (gitmemi emrettiği Harran'dan Filistin'e) hicret edeceğim. Hiç kuşkusuz O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

Cemal Külünkoğlu

Bunun üzerine Lut ona (İbrahim'e) iman etti ve dedi ki: “Gerçekten ben, Rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.”

Kadri Çelik

Lût, O’na (ve mesajına) iman etti. İbrahim, “Ben” dedi, “Rabbimin rızası için artık dinimi yaşayabileceğim bir yere hicret ediyorum. Muhakkak ki O, Azîz (izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galip) olandır; Hakîm (her hüküm ve icraatında pek çok hikmetler bulunan)dır.”

Ali Ünal

Bunun üzerine Lut ona iman etti ve dedi ki: “Gerçekten ben Rabbime hicret edeceğim. Şüphe yok ki O, Azîz’dir, Hakîm’dir.”

Harun Yıldırım

Bunun ardından ona bir tek Lut inandı. Ve (İbrahim) dedi ki: "Bana, Rabbime doğru yürüyen bir muhacir olmak düşer; çünkü her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden O'dur."

Mustafa İslamoğlu

Bunun üzerine ona (İbrahim’e) sadece Lût inandı ve: “Rabbimin yoluna hicret ediyorum. Şüphesiz ki O güçlüdür, hikmet (problem çözme biliminin) sahibidir” dedi.

Sadık Türkmen

Lut, İbrahim'e iman etti ve “Ben Rabbime hicret edeceğim (sığınacağım). Çünkü O, en güçlü olan ve her şeyin hükmünü verendir.

İlyas Yorulmaz

Bundan sonra Lut (A.S), O’na (İbrâhîm (A.S)’a) îmân etti (tâbî oldu) ve dedi ki: "Muhakkak ki ben, Rabbime hicret edecek olanım (ruhumu yaşarken Allah’a ulaştıracağım). Muhakkak ki O; Azîz’dir (çok yücedir), Hakîm’dir (hüküm sahibidir)."

İmam İskender Ali Mihr

Bunun üzerine kendisine (ilk olarak) Lut îmân etti. İbrahim dedi ki: “Ben Rabbimin emrettiği yere (Filistin'e) göç edeceğim. Şüphe yok ki Allah her şeye galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.”

Abdullah Aydın

Bunun üzerine ona (kardeşi Hârân'ın oğlu) Lut îmân etti. İbrahim: “Ben Rabbime hicret ediyorum. Muhakkak güçlü ve hikmetli olan o dur dedi.” (ve Irak'tan Şam'a gitti)

Ahmet Davudoğlu

(Bu sözler üzerine) Lut, O'na (İbrahim'e) îmân etti. (O'nun sözlerini ilk tasdik edenlerden oldu) ve (İbrahim): “Ben Rabbim(in emrettiği yer)e göç edeceğim. Kesinlikle o (Allah) her şeye galiptir ve hikmet sahibidir.” dedi.

Ali Arslan

Bunun üzerine Lut ona inandı ve İbrahim: "Doğrusu ben Rabbimin dilediği yere hicret ediyorum. O, şüphesiz güçlü ve hikmet sahibidir." dedi.

Arif Pamuk

Lut (A.S), İbrahim A.S'a îmân etti. (Lut A.S İbrahim A.S.'ın yeğeni olup kendisine ilk defa o îmân etti) İbrahim (A.S): “Ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Rabbim aziz'dir, Hakim'dir” dedi.

Ayntabî Mehmet Efendi

Bunun üzerine Lut, ona îmân etti. Ve İbrahim: “Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. Şüphesiz Rabbim her şeye gücü yeten ve her şeyi yerli yerinde yapandır.” dedi.

Bahaeddin Sağlam

Bunun üzerine Lût ona îmân etti ve (İbrahim): “Doğrusu ben Rabbim'e (emrettiği yere) hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.” dedi.

Diyanet Vakfı (1993)

Bunun üzerine ona (İbrahim'e önce yeğeni) Lut îmân etti ve (İbrahim) dedi ki: “Ben Rabbimin emrettiği (yer)e hicret edeceğim. Şüphesiz o, mutlak galibin hüküm ve hikmet sahibinin ta kendisidir.”

Hasan Tahsin Feyizli

Bunun üzerine, Lut ona inandı ve dedi: “Doğrusu, ben de Rabbime gidiyorum. O, doğrusu güçlüdür, bilgedir.”

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

“Lût da kendisine îman etti ve: “Şüphesiz ben Rabbime hicret edenim. Muhakkak O, Aziz, Hakim olanın kendisidir” dedi.”

Hüseyin Kaleli

Lut ona iman etti. İbrahim "ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim" dedi. "Şüphesiz o kudreti herşeye galip olan ve her işi hikmetle yapandır."

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

Bunun üzerine Lut ona iman etti ve (İbrahim): “Doğrusu ben Rabbim(in emrettiği yer)e hicret ediyorum. Şüphesiz o mutlak güç ve hikmet sahibidir.” dedi.

Bir Heyet

Bunun üzerine Lût, İbrahim’e îmân etti. İbrahim ben Rabbim(in emrettiği yer)e hicret edeceğim. Şüphe yok ki, mutlak güç ve hikmet sahibi O’dur.

Nedim Yılmaz

Lût ona îmân etti. İbrahim de: “Ben dedi Rabbime (sığınıp O’nun yolunda) hicret ediyorum. Yegane gâlip olan her şeyi hikmetle çeviren O’dur.”

Ömer Rıza Doğrul

Lut da İbrahim'e îmân etmişti. Demişti ki: “Ben, Rabbıma hicret ediyorum; zira o, daima galiptir; hikmet sahibidir.”

Talat Koçyiğit

Bunun üzerine ona, Lût îmân etti. İbrahim dedi ki: “Ben, Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. O AZİZ'dir, hakim'dir.”

Ziya Kazıcı, Necip Taylan