Mekke döneminde inmiştir. 163-170. âyetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır. 206 âyettir. Sûre, adını 46. ve 48. âyetlerde geçen “el-A’râf” kelimesinden almıştır.


فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾


A'RÂF SURESİ 6. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe le nes'ele enne ellezîne ursile ileyhim ve le nes'ele enne el murselîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe o zaman, artık
le nes'ele enne mutlaka soracağız
ellezîne o kimseler
ursile (resuller) gönderildi
ileyhim onlara
ve ve
le nes'ele enne mutlaka soracağız
el murselîne elçiler, resûller

O zaman kendilerine resûller gönderilen kimselere ve gönderilen resûllere muhakkak soracağız.

A'RÂF SURESİ 6. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Kendilerine peygamber gönderilenlere mutlaka soracağız. Peygamberlere de elbette soracağız.

Diyanet İşleri

Kendilerine peygamber gönderdiklerimizi de mutlaka sorguya çekeceğiz, peygamber olarak gönderdiklerimizi de sorumlu tutacağız.

Abdulbaki Gölpınarlı

Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz!

Adem Uğur

Andolsun ki, kendilerine Rasûl irsâl edilenlere de soracağız; irsâl olunan Rasûllere de soracağız!

Ahmed Hulusi

Kendilerine özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere görevli Rasuller, peygamberler gönderilenleri elbette sorguya çekeceğiz. Kesinlikle, görevli gönderilen peygamberleri de sorguya çekeceğiz.

Ahmet Tekin

Kendilerine peygamber gönderilmiş olanlara da, peygamber olarak gönderilenlere de soracağız.

Ahmet Varol

Andolsun, kendilerine (peygamber) gönderilenlere soracağız ve onlara gönderilenlere (peygamberlere) de elbette soracağız.

Ali Bulaç

Peygamber gönderilen ümmetlere, elbette (peygamberlere uyup amel etmelerinden ) soracağız, gönderilen peygamberlere de (tebliğden) muhakkak soracağız.

Ali Fikri Yavuz

And olsun ki, kendilerine peygamber gonderilenlere soracagiz, peygamberlere de soracagiz.

Bekir Sadak

And olsun ki, kendilerine peygamberler gönderilenlerden soracağız ve şüphesiz gönderilen peygamberlerden de soracağız.

Celal Yıldırım

And olsun ki, kendilerine peygamber gönderilenlere soracağız, peygamberlere de soracağız.

Diyanet İşleri (eski)

Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz!

Diyanet Vakfi

Kendilerine mesaj gönderilenleri de sorguya çekeceğiz, elçileri de sorguya çekeceğiz.

Edip Yüksel

Sonra elbette Peygamber gönderilen ümmetlere soracağız, elbette gönderilen Peygamberlere de soracağız

Elmalılı Hamdi Yazır

Sonra kesinlikle, Peygamber gönderilen ümmetlere soracağız; kesinlikle gönderilen peygamberlere de soracağız;

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Kendilerine elçi gönderilmiş olanlara da soracağız, gönderilen elçilere de soracağız.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Kendilerine peygamber gönderilenleri de peygamberleri de sorguya çekeceğiz.

Seyyid Kutub

Andolsun, kendilerine (elçi) gönderilenlere soracağız ve onlara görderilenlere de soracağız.

Gültekin Onan

Kendilerine (peygamber) gönderilenlere de mutlak soracağız, onlara gönderilen (peygamber) lere de her halde soracağız.

Hasan Basri Çantay

İşte kendilerine (peygamber) gönderilenlere (ne amel işlediklerini) mutlaka soracağız, (gönderilen) peygamberlere de (teblîğ edip etmediklerini) elbette soracağız!

Hayrat Neşriyat

Andolsun ki; kendilerine peygamber gönderilmiş olanlara da soracağız, peygamber olarak gönderilenlere de.

İbni Kesir

Ve bu yüzden, kendilerine (ilahi) bir mesaj gönderilen herkesi, hiç şüphesiz, (Yargı Gününde) hesaba çekeceğiz. Ve yine hiç şüphesiz mesajla gönderilenleri(n kendilerini) de hesaba çekeceğiz.

Muhammed Esed

Sonra kendilerine peygamberler gönderilmiş olanlara mutlaka soracağız ve gönderilen peygamberlere de elbette soracağız.

Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun ki kendilerine peygamber gönderilenlere soracağız. Peygamberlere de soracağız.

Ömer Öngüt

Kendilerine (peygamber) gönderilenlere mutlaka soracağız; gönderilen peygamberlere de elbette soracağız.

Şaban Piriş

Kendilerine resul gönderdiğimiz insanlara, resullerinin çağrısına uyup ona göre amel edip etmedikleri hakkında elbette hesap soracağız. Gönderilen o elçilere de, tebliğ edip etmediklerini soracağız.

Suat Yıldırım

Hem kendilerine elçi gönderilmiş olanlara soracağız, hem de gönderilen elçilere soracağız.

Süleyman Ateş

Andolsun, kendilerine (peygamber) gönderilenlere soracağız ve onlara gönderilenlere (peygamberlere) de elbette soracağız.

Tefhim-ul Kuran

Biz kendilerine peygamber gönderdiklerimizi de sorgulayacağız, gönderdiğimiz peygamberleri de.

Ümit Şimşek

Yemin olsun, kendilerine elçi gönderilenleri muhakkak hesaba çekeceğiz; gönderilen elçileri de mutlaka hesaba çekeceğiz.

Yaşar Nuri Öztürk

Ve bu yüzden kendilerine ilâhî bir mesaj gönderilen herkesi, hiç şüphesiz yargı gününde hesaba çekeceğiz ve yine hiç şüphesiz mesajla gönderilenlerin kendilerini de, yani elçileri, görevlileri, peygamberleri de mutlaka hesaba çekeceğiz.

Abdullah Parlıyan

Elbette kendilerine peygamber gönderilenleri de, gönderilen peygamberleri de sorguya çekeceğiz.

Bayraktar Bayraklı

Kendilerine (peygamber) gönderilenleri de, gönderilen (peygamberleri) de sorguya çekeceğiz.

Cemal Külünkoğlu

Hiç şüphesiz kendilerine peygamber gönderilenlere soracağız ve kesinlikle peygamberlere de soracağız.

Kadri Çelik

Kendilerine rasûl gönderdiğimiz insanları, (rasûllerin davetine uyarak gereğini yerine getirip getirmedikleri konusunda) elbette sorguya çekeceğiz ve yine elbette, (tebliğ vazifeleri ve gönderildikleri toplumların tavırları hakkında da) o rasûllere soracak ve şahitliklerini isteyeceğiz.

Ali Ünal

Andolsun kendilerine rasul gönderdiklerimize de soracağız, gönderilen rasullere de soracağız.

Harun Yıldırım

Hem kendilerine ilahi mesaj gönderilenleri, hem de (onlara) ilahi mesajı iletmekle görevli olanları elbet hesaba çekeceğiz.

Mustafa İslamoğlu

Kendilerine elçi gönderilmiş olanlara soracağız. Gönderilen(elçi)lere de elbette soracağız.

Sadık Türkmen

Kendilerine peygamberler gönderilenlere soracağız ve elbetteki peygamberlere de soracağız.

İlyas Yorulmaz

O zaman kendilerine resûller gönderilen kimselere ve gönderilen resûllere muhakkak soracağız.

İmam İskender Ali Mihr