Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk âyetteki “el-Beled” kelimesinden almıştır. Beled, şehir, belde demektir.


وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿١٩﴾


BELED SURESİ 19. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve ellezîne keferû bi âyâti-nâ hum ashâbu el meş'emeti
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve ellezîne ve onlar, ..... olanlar
keferû inkâr ettiler
bi âyâti-nâ âyetlerimizi
hum onlar
ashâbu ashab, sahip
el meş'emeti uğursuzluk, amel defteri (hayat filmi) solundan verilenler

Ve âyetlerimizi inkâr edenler, onlar ashabı meşemedir (amel defteri (hayat filmi) solundan verilenlerdir).

BELED SURESİ 19. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Âyetlerimizi inkâr edenler ise; kötülüğe batmış kimselerdir.

Diyanet İşleri

Delillerimize kâfir olanlara gelince: Onlardır sol taraf ehli.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ayetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar soldakilerdir,

Adem Uğur

İşaretlerimizi inkâr edenler ise, onlar ashab-ı meş'emedir (sol ashabı; şakîler).

Ahmed Hulusi

Âyetlerimizi, kudretimizi birliğimizi gösteren delilleri inkârda ısrar edenler, kâfirler işte onlar da hak yoldan uzaklaşarak, burnunun doğrusuna gidip zaafa uğrayanlar, kötü sonuçla karşılaşanlardır.

Ahmet Tekin

Ayetlerimizi inkar edenler ise, işte onlar da sol ashabıdırlar.

Ahmet Varol

Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meş'eme).

Ali Bulaç

Ayetlerimizi inkâr edenler ise; onlar (amel defterleri sol ellerine verilenler) solculardır.

Ali Fikri Yavuz

Ayetlerimizi inkar edenler, iste onlar amel defterleri sollarindan verilenlerdir.

Bekir Sadak

Âyetlerimizi inkâr edenler ise sol tarafta yerlerini alanlardır.

Celal Yıldırım

Ayetlerimizi inkar edenler, işte onlar amel defterleri sollarından verilenlerdir.

Diyanet İşleri (eski)

(19-20) Âyetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar soldakilerdir. Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir.

Diyanet Vakfi

Ayet ve mucizelerimizi inkar edenlerse talihsizlerdir.

Edip Yüksel

Âyetlerimize küfr edenler ise onlardır işte: Şeâmet sahibleri (Ashab-ı Meş'eme)

Elmalılı Hamdi Yazır

Ayetlerimizi inkar edenler ise, onlardır işte şeamet sahipleri (uğursuz kimseler).

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Âyetlerimizi tanımayanlar ise, onlardır işte amel defterleri sollarından verilenler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ayetlerimizi inkar edenler. İşte onlar amel defterleri soldan verilenlerdir.

Seyyid Kutub

Ayetlerimize küfredenler ise sol yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meşeme).

Gültekin Onan

Âyetlerimize küfredenler ise solcuların tâ kendileridir.

Hasan Basri Çantay

Âyetlerimizi inkâr edenler ise, onlar Ashâb-ı Meş’eme (amel defterleri sol eline verilenler)dir.

Hayrat Neşriyat

Ayetlerimize küfredenler ise, solcuların kendileridir.

İbni Kesir

Bizim mesajlarımızın doğruluğunu inkara şartlanmış olanlar ise kötülüğe batmış kimselerdir,

Muhammed Esed

Ve o kimseler ki, Bizim âyetlerimizi inkâr ettiler. Onlar da şeamet sahipleridir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Âyetlerimizi inkâr edenler ise, işte onlar sol tarafta yerlerini alan solun adamlarıdır.

Ömer Öngüt

Ayetlerimizi inkar edenler, onlar sol taraf halkıdır.

Şaban Piriş

Ayetlerimizi inkâr edenlerin hesap defterleri ise, sol ellerine verilecektir.

Suat Yıldırım

Âyetlerimizi tanımayanlar ise solun adamlarıdır (Kitabı solundan verilen uğursuz kişilerdir).

Süleyman Ateş

Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meş'eme)

Tefhim-ul Kuran

Âyetlerimizi inkâr edenler ise, defterleri sol taraftan verilecek uğursuzluk ehlidir.

Ümit Şimşek

Bizim ayetlerimizi tanımayanlara gelince bunlar; şomluk, uğursuzluk yâranıdır.

Yaşar Nuri Öztürk

Ayetlerimizi inkâr edenler ise, sicillerini sol taraflarından alan uğursuz kimselerdir.

Abdullah Parlıyan

(19-20) Âyetlerimizi inkâr edenler ise, işte onlar soldakilerdir. Cezaları, kapıları üzerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir.[761]

Bayraktar Bayraklı

Ayetlerimizi inkâr edenler ise, onlar (amel defterleri soldan verilen) kötülüğe batmış kimselerdir.

Cemal Külünkoğlu

Ayetlerimizi inkâr edenler ise uğursuzluk ve bereketsizlik ehli kimselerdir.

Kadri Çelik

Âyetlerimizi inkâr edenlere gelince, onlar, hesap defterleri sol ellerine verilecek olan bedbahtlık ehli nasipsizlerdir.

Ali Ünal

Ayetlerimizi inkâr edenler ise, solun adamlarıdır.

Harun Yıldırım

inkarda ısrar edenler ise vicdansız olanlardır;

Mustafa İslamoğlu

Ayetlerimizi inkâr edenler ise onlar, kitabı solundan verilenler/merhametsizliğin arkadaşlarıdır!

Sadık Türkmen

Ayetlerimizi inkâr edenler ise, işte onlar da (hesap gününde) mutsuz olanlardır.

İlyas Yorulmaz

Ve âyetlerimizi inkâr edenler, onlar ashabı meşemedir (amel defteri (hayat filmi) solundan verilenlerdir).

İmam İskender Ali Mihr