Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk âyetteki “el-Beled” kelimesinden almıştır. Beled, şehir, belde demektir.


لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾


BELED SURESİ 4. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

lekad halaknâ el insâne fî kebedin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
lekad andolsun ki
halaknâ biz yarattık
el insâne insan
fî kebedin meşakkat, zorluk içinde

Andolsun ki Biz insanı, meşakkat içinde yarattık.

BELED SURESİ 4. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(1-4) Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke’ye), babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık.

Diyanet İşleri

Gerçekten de biz insanı sıkıntı içinde yarattık.

Abdulbaki Gölpınarlı

Biz, insanı (yüzyüze geleceği nice) zorluklar içinde yarattık.

Adem Uğur

(Andolsun) ki, insanı sıkıntılı aşamalar içinde yarattık!

Ahmed Hulusi

Ana rahminden ölünceye kadar, sıkıntı, eziyet, mükellefiyet ve binbir güçlüklerle karşı karşıya yarattık biz insanı.

Ahmet Tekin

Andolsun ki, biz insanı bir zorluk içinde yarattık.

Ahmet Varol

Andolsun, biz insanı bir zorluk içinde yarattık.

Ali Bulaç

Doğrusu biz, insanı bir meşakkat içinde yarattık.

Ali Fikri Yavuz

Insanoglunu, zorluklara katlanacak sekilde yarattik.

Bekir Sadak

Ki biz insanı (kendine has) sıkıntı ve zorluk içinde (yaratıp) meydana getirdik.

Celal Yıldırım

İnsanoğlunu, zorluklara katlanacak şekilde yarattık.

Diyanet İşleri (eski)

(1-4) Bu beldeye -ki sen bu beldedesin-, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz, insanı (yüzyüze geleceği nice) zorluklar içinde yarattık.

Diyanet Vakfi

İnsanı zorluklar arasında (direnmesi için) yarattık.

Edip Yüksel

Hakikaten biz insanı bir meşakkat içinde yarattık

Elmalılı Hamdi Yazır

gerçekten Biz insanı bir sıkıntı içinde yarattık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Biz insanı birtakım zorluklar, zahmetler ve sıkıntılar içinde yarattık.

Seyyid Kutub

Andolsun, biz insanı bir zorluk içinde yarattık.

Gültekin Onan

ki biz insanı, andolsun, meşakkat içinde yaratdık.

Hasan Basri Çantay

(Ki) insanı, gerçekten bir meşakkat içinde (olmak üzere) yarattık.

Hayrat Neşriyat

Biz, insanı gerçekten meşakkat içinde yarattık.

İbni Kesir

Gerçek şu ki, Biz insanı acı, sıkıntı ve imtihan (ile yüklü bir hayat)a gönderdik.

Muhammed Esed

(4-5) Muhakkak ki, Biz insanı elbette bir meşakkat içinde (bulunacağı bir mahiyette) yarattık. Sanıyor mu ki onun üzerine hiçbir kimse güç yetiremiyecek.

Ömer Nasuhi Bilmen

Biz insanı zorluklar içinde yarattık.

Ömer Öngüt

İnsanı dosdoğru/dayanıklı olarak yaratmışızdır.

Şaban Piriş

Biz insanı, imtihan ve çile yüklü bir hayata gönderdik.

Suat Yıldırım

Biz insanı zorluk arasında yarattık.

Süleyman Ateş

Andolsun, biz insanı bir zorluk içinde yarattık.

Tefhim-ul Kuran

Biz insanı zorluklar için yarattık.

Ümit Şimşek

Biz insanı gerçekten bir sıkıntı ve zorluk içinde yarattık.

Yaşar Nuri Öztürk

gerçekten biz insanı acı, sıkıntı ve imtihan ile yüklü bir hayat içerisinde yarattık.

Abdullah Parlıyan

Biz, insanı zorluklar içinde yarattık.

Bayraktar Bayraklı

(3-4) Ve andolsun babaya (İbrahim'e) ve ondan meydana gelen çocuğa (İsmail'e) ki, biz insanı (hayatında karşılaşacağı) birtakım zorluklar, zahmetler ve sıkıntılar içinde yarattık.

Cemal Külünkoğlu

Ki şüphesiz biz insanı bir zorluk içinde yarattık.

Kadri Çelik

Gerçek şu ki, Biz insanı meşakket ve imtihan yüklü bir hayata gönderdik.

Ali Ünal

Andolsun, biz insanı bir zorluk içinde yarattık.

Harun Yıldırım

Hakikaten Biz insanoğlunu farklı meşakkatlere dayanıklı yarattık.

Mustafa İslamoğlu

Gerçek şu ki; Biz insanı, bir zorluk (anne karnı) içinde yarattık.

Sadık Türkmen

Biz insanı güçlüklere dayanıklı yarattık.

İlyas Yorulmaz

Andolsun ki Biz insanı, meşakkat içinde yarattık.

İmam İskender Ali Mihr