Mekke döneminde inmiştir. Kuvvetli görüşe göre, 91, 92, 93, 151, 152 ve 153. âyetler Medine’de inmiştir. 165 âyettir. Adını, 136, 138 ve 139. âyetlerde yer alan “el-En’âm” kelimesinden almıştır. En’âm, koyun, keçi, deve ve sığır cinsi ehli hayvanları ifade eden bir kelimedir.


وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾


EN'ÂM SURESİ 18. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve huve el kâhiru fevka ıbâdi-hi ve huve el hakîmu el habîru
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve huve ve O
el kâhiru kahhar, kahredici, yegâne gâlip
fevka üstünde
ıbâdi-hi onun kulları, kulları
ve huve ve o
el hakîmu hakim, hükmün ve hikmet sahibi
el habîru haberdar olan

O, kullarının üstünde kahhardır (yegâne gâlip), ve O, hakîmdir (hikmet sahibi), herşeyden haberdardır (habîrdir).

EN'ÂM SURESİ 18. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

O, kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.

Diyanet İşleri

Kulların üstünde tek tasarruf sahibidir o ve odur hüküm ve hikmet sahibi her şeyden haberdar olan.

Abdulbaki Gölpınarlı

O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, herşeyden haberdardır.

Adem Uğur

"HÛ"dur, kullarının fevkinde (boyutsal derinliğinden açığa çıkarak) Kaahir (varlığında hükümran olan) olan! "HÛ"dur; Hakiym, Habiyr.

Ahmed Hulusi

O kullarının üstünde her türlü kudret ve tasarrufa, otoriteye sahiptir. O hikmet sahibi ve hükümrandır, gizli-açık her şeyden haberdardır.

Ahmet Tekin

O kullarının üstünde mutlak güç ve hakimiyet sahibidir. O hakimdir, her şeyden haberdar olandır.

Ahmet Varol

O, kulları üzerinde kahredici olandır. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.

Ali Bulaç

O, kullarının üstünde galibdir. O, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.”

Ali Fikri Yavuz

O, kullarinin ustunde yegane tasarruf sahibidir. Hakim'dir, haberdardir.

Bekir Sadak

O, kullan üstünde eşsiz üstünlüğe, sınırsız tasarrufa sahiptir; O, hikmetle tasarrufta bulunandır, (her şeyden) haberlidir.

Celal Yıldırım

O, kullarının üstünde yegane tasarruf sahibidir. Hakim'dir, haberdardır.

Diyanet İşleri (eski)

O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, herşeyden haberdardır.

Diyanet Vakfi

O, kullarına tam anlamıyla egemendir. O Bilgedir, Haber Alandır.

Edip Yüksel

Kullarının üstünde kahir o, hakîm o, habîr o

Elmalılı Hamdi Yazır

Kullarının üstünde tam hakim O'dur. Herşeyden haberdar O'dur!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O, kullarının üstünde tam hâkimdir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, herşeyden haberdardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Kulları üzerinde kesin egemendir. O'nun yaptığı her şey yerindedir, O her şeyden haberdardır.

Seyyid Kutub

O kulları üzerinde kahredici olandır. O hüküm ve hikmet sahib olandır, haberdar olandır.

Gültekin Onan

O, kullarının üstünde (eşsiz) kahr (galebe ve tasarruf) saahibidir. O, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir, her şeyden hakkıyle haberdârdır.

Hasan Basri Çantay

O, kullarının üzerinde mutlak galibdir. Ve O, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır, Habîr (herşeyden haberdâr olan)dır.

Hayrat Neşriyat

O; kullarının üstünde yegane mutasarrıftır. Ve O; Hakim'dir, Habir'dir.

İbni Kesir

Zira yalnız O, yarattıkları üzerinde otorite sahibidir ve yalnız Odur gerçekten hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan.

Muhammed Esed

Ve O, kullarının üzerinde mutasarrıftır. Ve O hakîmdir, habîrdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

O, kullarının üstünde kahredici güce sahiptir. Ve O, hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.

Ömer Öngüt

Kullarının üzerinde yegane galip O’dur. O, hakim ve haberdar olandır.

Şaban Piriş

O, kullarının üstünde hükmünü yürüten mutlak hükümrandır, her işi tam hikmetle yapar ve her şeyden haberdardır.

Suat Yıldırım

O, kullarının üstünde tam hâkimdir (onları istediği gibi yönetir), O herşeyi yerli yerince yapan, (herşeyi) haber alandır.

Süleyman Ateş

O, kulları üzerinde kahredici olandır. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.

Tefhim-ul Kuran

O, kullarının üzerinde mutlak kudret ve egemenlik sahibidir. O her işi hikmetle yapar, herşeyden de haberdardır.

Ümit Şimşek

Ve kulları üzerinde hüküm ve egemenlik sahibi Kaahir'dir O. Tüm hikmetlerin kaynağıdır O. Her şeyden haberdardır.

Yaşar Nuri Öztürk

Zira yalnız O, yarattıkları üzerinde gerçek otorite sahibidir. Ve gerçekten O'dur, herşeyden haberdar olan ve her yaptığını yerli yerince yapan.

Abdullah Parlıyan

Zira kullarının üzerine otorite sahibi sadece O'dur. O, hikmet sahibidir; her şeyden haberdardır.

Bayraktar Bayraklı

O, kullarının üstünde eşsiz kudret ve yetki sahibidir. O, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden hakkıyla haberdardır.

Cemal Külünkoğlu

O, kullarının üstünde yegâne egemendir ve O, hikmet sahibidir, haberdardır.

Kadri Çelik

O’dur kulları üzerinde Kendisine karşı çıkılamaz mutlak hükümran. Ve O, Hakîm (her hüküm ve icraatında pek çok hikmetler bulunan)dır, Habîr (her şeyden hakkıyla haberdar olan)dır.

Ali Ünal

O, kulları üzerinde kahir olandır. Şüphesiz O, Hakîm’dir, Habîr’dir.

Harun Yıldırım

Zira yalnızca O'dur kulları üzerinde mutlak otorite sahibi olan; yine O'dur her hükmünde tam isabet kaydeden, her şeyden henüz kaynağındayken haberdar olan.

Mustafa İslamoğlu

O, kullarının üstünde tam egemendir. O, doğru hüküm/karar verendir, herşeyin haberini alır.

Sadık Türkmen

O Allah, kullarının üzerinde mutlak bir hâkimiyet gücüne sahiptir. Her şeyin hükmünü veren ve her şeyden haberdar olandır.

İlyas Yorulmaz

O, kullarının üstünde kahhardır (yegâne gâlip), ve O, hakîmdir (hikmet sahibi), herşeyden haberdardır (habîrdir).

İmam İskender Ali Mihr